Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Procedura z wolnej ręki to tryb wyjątkowy i musi być poprawnie uzasadniony

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 10 czerwca 2019
procedura z wolnej ręki

Stwierdzona po stronie zamawiającego potrzeba udzielenia zamówienia innemu wykonawcy nie wynikała z wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć. Była ona bowiem skutkiem odstąpienia przez zamawiającego od dotychczasowej umowy. Wypowiedzenie to nie było jednak ani nagłe ani pilne. Wykonawca planowo realizował zamówione przewozy (w tym zakresie zamawiający nie przedstawiał żadnych zastrzeżeń), a żądane dokumenty zostały dostarczone zamawiającemu na co najmniej kilkanaście dni przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub znajdowały się w jego posiadaniu w innym trybie (administracyjnym). Nie było także wymagane natychmiastowe wykonanie zamówienia – w tym przypadku w postaci przejęcia realizacji zamówienia przez innego wykonawcę, ponieważ odwołujący realizował przewozy regularnie i zgodnie z umową. KIO uznała, że zamawiający nie wykazał zaistnienia żadnej z przesłanek zastosowania trybu z wolnej ręki, o której stanowi art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (wyrok KIO z dnia 18 marca 2019 r. sygn. akt KIO 397/19).

Stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający może zlecić zamówienie w procedurze z wolnej ręki, gdy:

  • ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po jego stronie, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, i
  • nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Typowymi sytuacjami, których nie można było wcześniej przewidzieć, a do których odnosi się powyższy przepis, są zdarzenia losowe lub inne niezależne od zamawiającego zdarzenia podobnego typu, takie jak klęski żywiołowe (powodzie, lawiny, pożary), katastrofy, awarie, niespodziewane wypadki. W orzecznictwie wskazuje się także, iż cechę wyjątkowości należy przypisywać wyłącznie zdarzeniom wykraczającym poza normalne warunki życia gospodarczego i społecznego, które wymagają podjęcia natychmiastowych działań zabezpieczających lub innych niestandardowych działań w następstwie zaistniałej sytuacji.

Sama konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia nie musi być jednak powiązana wyłącznie z wydarzeniami nadzwyczajnymi. Może ona odnosić się też do zapewnienia bieżącego funkcjonowania zamawiającego, zwłaszcza w zakresie pełnionych przez niego funkcji publicznych, jak np. nieprzerwany odbiór odpadów czy dostawa leków, prądu itp.

Sytuacja, na którą w rozpoznawanej sprawie powołał się zamawiający, wskazując jako faktyczną podstawę udzielania zamówienia z wolnej ręki w żadnym razie nie miała takiego charakteru. Było nią bowiem odstąpienie od umowy z odwołującym – co więcej, w okolicznościach, które nie miały przymiotów nagłości, nieprzewidywalności i wyjątkowości.

Źródło: Informator UZP nr 1/2019, www.uzp.gov.pl

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Oglądaj już dziś BEZPŁATNE webinarium!

Jak poprawnie przygotować i złożyć ofertę w przetargu

Praktyczne wskazówki dla wykonawców

Transmisja 19 czerwca od godz. 10

Oglądaj >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy w związku z obowiązkiem odbierania elektronicznych FV konieczne są dodatkowe zapisy siwz?

Pytanie: Od dnia 18 kwietnia 2019 r. zamawiający ma obowiązek odbierać elektroniczne faktury dotyczące zamówień publicznych. Proszę o przykład zapisu siwz w tej sprawie.

Czytaj więcej »
Czy wartość szacunkowa zamówienia zawiera podatek akcyzowy?

Pytanie: Czy akcyza stanowi część kwoty netto? Przykładowo do ceny energii oprócz VAT jest doliczana akcyza. Czy wartość netto, na podstawie której stwierdza się, czy dany zakup ma być realizowany zgodnie z ustawą Pzp, powinna...

Czytaj więcej »

Aktualności

Podstawy do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu powinny mieć solidne uzasadnienie
Przez sam fakt, że to wykonawca podał niepełne dane dotyczące zakresu realizowanych przez siebie zamówień, nie można mu przypisywać automatycznie zachowań w postaci „zamierzonego działania”, „rażącego niedbalstwa” czy też „lekkomyślności”...
Wydatkowanie środków unijnych – sprawdź, jak oszacować zamówienia zgodnie z Pzp i wytycznymi, cz. II
Czynnością poprzedzającą wszczęcie każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również w przypadku ponoszenia wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE, jest oszacowanie wartości zamówienia, którego zamawiający...
Ocena dowodów dotyczących wysokości zaoferowanej ceny musi być rzetelna
Referencje dotyczące realizacji innego zamówienia nie mogą stanowić podstawy do oceny wyjaśnień oferowanej ceny w danym postępowaniu tym bardziej, gdy usługa była świadczona w innym systemie i de facto dotyczyła innego zakresu prac (wyrok KIO z 9...
18.06.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel