Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Od 12 lipca br. zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych w zakresie wyłączeń jej stosowania

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 16 lipca 2019
Od 12 lipca br. zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

Dnia 12 lipca br. weszły w życie zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53). Zmiany dotyczą art. 4 określającego wyłączenia stosowania ustawy Pzp w określonych okolicznościach.

I tak zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 4 pkt 5c ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień dotyczących wytwarzania:

a)      blankietów dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53) oraz ich personalizacji lub indywidualizacji,

b)      znaków akcyzy,

c)      znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, o których mowa w ustawie z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53),

d)      kart do głosowania, o których mowa w art. 40 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz w art. 20 ustawy z 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318 oraz z 2017 r. poz. 850 i 1579),

e)      znaków holograficznych umieszczanych na zaświadczeniach o prawie do głosowania, o których mowa w art. 32 § 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,

f)       układu mikroprocesorowego z oprogramowaniem służącym do zarządzania dokumentami publicznymi, systemów i baz informatycznych niezbędnych do zastosowania dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, zawierających warstwę elektroniczną, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ustawą o dokumentach publicznych uchylono również art. 4aa ustawy Pzp, który stanowił  delegację do wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu dokumentów i druków, o których była mowa w art. 4 pkt 5c lit. a i b. 

Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie omówionych wyżej przepisów ustawy o dokumentach publicznych postępowania o zamówienie dokumentów publicznych i ich personalizację oraz druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4aa ustawy Pzp, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Podstawa prawna

Autor:

Opracowanie: Justyna Rek-Pawłowska

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w BEZPŁATNYM webinarium!

Rażąco niska cena

Wskazówki dla zamawiających i wykonawców

 20 sierpnia (wtorek) godz. 10

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Kiedy w przetargu na usługi cateringowe można kierować się jedynie ceną?

Pytanie: Czy w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o (usługa cateringu poniżej 750.000 euro) można zastosować cenę 100% jako jedyne kryterium oceny ofert?

Czytaj więcej »
Przetarg prowadzony poza ustawą Pzp – jak zmieniać umowę?

Pytanie: Projekt jest dofinansowany ze środków RPO a zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Pzp. Ogłoszono przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia. Zamawiający przedstawił w siwz wymagania odnośnie do...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
16.08.2019
Czytaj więcej »

Aktualności

Konsorcjum – zasady przedkładania wadium, umowy konsorcyjnej i odwołań (cz. III)
W poniższym artykule przeczytasz m.in. o tym, jak wnosić wadium, gdy wykonawcą jest konsorcjum, kiedy przedkładać umowę konsorcjum oraz jakie obowiązują zasady realizacji kontraktu, gdy wykonuje go wspólnie kilku wykonawców.
Elektronizacja postępowań na drobne zamówienia od 2021 roku
Sejm uchwalił ostatecznie nowelizację art. 15 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920 oraz z 2018 r. poz...
Ogłoszono nabór kandydatów na członków Rady Zamówień Publicznych
Minister Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania zgłoszeń w naborze kandydatów na członków Rady Zamówień Publicznych. Termin zgłaszania kandydatur upływa 16 sierpnia 2019 r.

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel