Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Od 12 lipca br. zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych w zakresie wyłączeń jej stosowania

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 16 lipca 2019
Od 12 lipca br. zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

Dnia 12 lipca br. weszły w życie zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53). Zmiany dotyczą art. 4 określającego wyłączenia stosowania ustawy Pzp w określonych okolicznościach.

I tak zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 4 pkt 5c ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień dotyczących wytwarzania:

a)      blankietów dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53) oraz ich personalizacji lub indywidualizacji,

b)      znaków akcyzy,

c)      znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, o których mowa w ustawie z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53),

d)      kart do głosowania, o których mowa w art. 40 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz w art. 20 ustawy z 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318 oraz z 2017 r. poz. 850 i 1579),

e)      znaków holograficznych umieszczanych na zaświadczeniach o prawie do głosowania, o których mowa w art. 32 § 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,

f)       układu mikroprocesorowego z oprogramowaniem służącym do zarządzania dokumentami publicznymi, systemów i baz informatycznych niezbędnych do zastosowania dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, zawierających warstwę elektroniczną, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ustawą o dokumentach publicznych uchylono również art. 4aa ustawy Pzp, który stanowił  delegację do wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu dokumentów i druków, o których była mowa w art. 4 pkt 5c lit. a i b. 

Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie omówionych wyżej przepisów ustawy o dokumentach publicznych postępowania o zamówienie dokumentów publicznych i ich personalizację oraz druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4aa ustawy Pzp, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Podstawa prawna

Autor:

Opracowanie: Justyna Rek-Pawłowska

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zapisz się na bezpłatne webinarium!

Oferty w nowym Prawie zamówień publicznych

Forma. Termin związania. Nowe przesłanki odrzucenia. 

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

 11 grudnia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Oferta częściowa musi dotyczyć konkretnego zadania objętego zamówieniem

Pytanie: Zamawiający zamierza przeprowadzić przetarg nieograniczony z podziałem na 2 identyczne zadania (warunki oraz kryteria oceny ofert). Podział ma zatem charakter wyłącznie ilościowy. Jak zamawiający może uniknąć sytuacji...

Czytaj więcej »
Jak weryfikować kosztorysy robót dodatkowych dostarczonych przez wykonawcę?

Pytanie: Jak zgodnie z prawem w przypadku robót dodatkowych (z roszczeń wykonawcy) − weryfikować kosztorys dla prac nieuwzględnionych w nakładach KNR? Jak weryfikować ofertę podwykonawcy, którą  przedstawia nam wykonawca? Jak...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
06.12.2019
Czytaj więcej »

Aktualności

Nowe Prawo zamówień publicznych − bądź na bieżąco z ważnymi regulacjami (cz. IV)
Od 1 stycznia 2021 r. zamawiający nie będzie już musiał odrzucać oferty wykonawcy z uwagi na upływ terminu związania nią. Wykonawcy będą mogli odwoływać się na każdą czynność i zaniechanie w postępowaniu niezgodne przepisami ustawy Pzp niezależnie...
04.12.2019 Czytaj więcej »
Dowody w zakresie kalkulacji ceny przedkładane na rozprawie nie mogą zaprzeczać wcześniejszym wyjaśnieniom
KIO potwierdziła, że zgodnie z art. 190 ust. 1a ustawy Pzp wykonawca w toku postępowania odwoławczego ma prawo składać nowe dowody na potwierdzenie, że cena oferty nie zawiera rażąco niskiej ceny. Jednak Izba zaznaczyła jednocześnie, że składane na...
Jak sporządzić opis przedmiotu zamówienia, aby nie naruszał zasady uczciwej konkurencji?
Posługując się pojęciami „uczciwa konkurencja” i „równe traktowanie wykonawców”, ustawodawca nie zdefiniował tego pojęcia. Dlatego też w każdej sprawie należy oceniać indywidualnie, czy warunki zostały określone w sposób mogący naruszać obiektywnie...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel