Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Krytyka zastrzeżenia wykazu personelu jako tajemnicy przedsiębiorstwa

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 18 listopada 2020
Krytyka zastrzeżenia wykazu personelu jako tajemnicy

Zdaniem Izby sformułowanie użyte przez ustawodawcę, w którym akcentuje się konieczność „wykazania” oznacza obowiązek dużo dalej idący, niż tylko złożenie oświadczenie
co do przyczyn objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa. Z pewnością nie chodzi tu o ogólne uzasadnienie, sprowadzające się do przytoczenia jedynie elementów definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa, wynikającej z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i deklaracji, że przedstawione informacje spełniają określone w tym przepisie przesłanki. Nie będą nim również  ogólnikowe twierdzenia mające uzasadnić to zastrzeżenie (wyrok z 14 listopada 2019 r., sygn. akt KIO 2189/19).  

W rozpoznawanym postępowaniu wykaz osób obejmował w przeważającym
zakresie osoby mające pełnić funkcje monterów elektryków. Trudno zakładać, aby były to stanowiska wymagające unikalnych kwalifikacji, szczególnie pożądanych i rzadko spotykanych
na rynku pracy.

Podobnie wykonawca nie wykazał takich okoliczności co do pozostałych
osób, tj. kierownika robót elektrycznych oraz kadry kierowniczej z wykształceniem wyższym
w specjalności sterowania ruchem drogowym.

Niezależnie od powyższego KIO wskazała, że przepływ pracowników w ramach danej branży jest zjawiskiem naturalnym na rynku pracy. Dlatego opisane przez wykonawcę próby pozyskania jego pracowników przez innego pracodawcę nie mogą same w sobie przesądzać o zasadności zastrzeżenia wykazu jako tajemnicy przedsiębiorstwa, zwłaszcza że nie wiadomo nawet, jakich pracowników (o jakich kwalifikacjach) takie próby dotyczyły.

Podobnie poinformowanie przez wykonawcę o „podrzucaniu
ulotek” z ofertami pracy nie może usprawiedliwiać odstąpienia od zasady jawności postępowania. Kierując się tokiem rozumowania, należałoby dojść do wniosku, że
zasadne jest utajnianie wykazów personelu we wszystkich postępowaniach przetargowych.
Wniosek taki jest oczywiście nieprawidłowy i godzący w naczelne zasady udzielania zamówień publicznych.

 

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Nowe Prawo zamówień publicznych
– zmiany w zakresie umów

Poznaj nowe przepisy 

27 listopada, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Procedura do 30.000 euro a dostęp wykonawców do dokumentacji postępowania

Pytanie: Zamawiający opublikował zapytanie ofertowe w zakładce zamówienia poniżej 30.000 euro, w którym braliśmy udział. Zwróciliśmy się do zamawiającego z prośbą o przesłanie informacji z otwarcia ofert. Otrzymaliśmy...

Czytaj więcej »
Czy w zamówieniu sektorowym dopuszczalne są skany ofert bez podpisów kwalifikowanych?

Pytanie: Czy jako zamawiający sektorowy, udzielając zamówień o wartości poniżej progów unijnych na podstawie wewnętrznego regulaminu, możemy dopuścić przesyłanie za pośrednictwem platformy zakupowej skanów ofert nieopatrywanych...

Czytaj więcej »

Aktualności

Szczególne instrumenty i procedury w 2021 roku – dynamiczny system zakupów i konkurs, cz. I
Sprawdź, jakie modyfikacje nowa ustawa Pzp wprowadziła względem procedury podpisywania umowy ramowej i zlecania na jej podstawie zamówień „wykonawczych”. Koniecznie przeczytaj też o tym, jakie zmiany będą dotyczyć dynamicznego systemu zakupów...
Dwie inwestycje nie muszą być realizowane w ramach odrębnych umów
Wykazywane w warunku udziału w postępowaniu inwestycje nie muszą być realizowane w ramach pojedynczych umów. Pojęcie inwestycja ma szerszy zakres niż umowa, stąd KIO wyraziła stanowisko wskazujące na to, że jedna inwestycja nie musi być realizowana...
UZP o elektronicznych zaświadczeniach z Krajowego Rejestru Karnego
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 5, 6 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w progach unijnych...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel