Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

INFORMACJE PUBLICZNE

Dodano: 29 maja 2018

Informację publiczną stanowi każda informacja o sprawach publicznych. Tak należy definiować to pojęcie w rozumieniu przepisów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W ustawie określono zasady i tryb udostępniania informacji publicznych oraz katalog okoliczności objętych informacją publiczną (art. 1 i 6).

Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu i obejmuje m.in. uprawnienia do uzyskania informacji publicznej oraz wglądu do dokumentów urzędowych. Zgodnie z ustawą wykluczone jest uzależnienie udzielenia informacji od wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Możliwość odmowy udzielenia informacji publicznej jest dopuszczalna wyłącznie w przypadkach określonych wprost w ustawie. Może chodzić m.in. o ochronę prywatności osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Określono to w art. 2, 3 i 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Na mocy tej ustawy (art. 4 ust. 1) zobowiązanymi do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:

1)      organy władzy publicznej;

2)      organy samorządów gospodarczych i zawodowych;

3)      podmioty reprezentujące, zgodnie z odrębnymi przepisami, Skarb Państwa;

4)      podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

Jedną z zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jawność. Co do zasady, postępowanie jest jawne, a zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem tylko w przypadkach określonych enumeratywnie w ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 8 ust. 1 i 2).

Zasada jawności przejawia się m.in. w następujących uregulowaniach ustawowych:

1)      konieczność sporządzenia protokołu postępowania, jawność protokołu;

2)      obowiązek publikowania ogłoszeń – w zależności od wartości postępowania – w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3)      jawność otwarcia ofert, konieczność opublikowania informacji dotyczących kwoty na sfinansowanie zamówienia oraz informacji o ofertach i oferentach;

4)      obowiązek opublikowania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty;

5)      jawność umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ─ art. 8 ust. 1 i 2, art. 11, art. 86, art. 92, art 139.

Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) ─ art. 1, art. 4, art. 6.

Autor:

Grzegorz Mazurek

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
informacja publiczna
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Webinarium z ekspertem!

Elektronizacja według nowego Prawa zamówień publicznych

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

24 czerwca godz. 12-13.30

Transmisja online

WIĘCEJ >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Zasady uzupełnienia dokumentu programu szkolenia w postępowaniu na usługi społeczne

Pytanie: Czy wolno wezwać wykonawcę do uzupełnienia programu szkolenia, jeżeli nie był to warunek udziału w postępowaniu? Zamawiający zaznaczył jedynie w opisie przedmiotu zamówienia, że szkolenie powinno zostać przeprowadzone...

Czytaj więcej »
Jak oszacować zakupy związane z wyposażeniem publicznego ZOZ?

Pytanie: Publiczny zakład opieki zdrowotnej w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych  musi zakupić następujący sprzęt medyczny: USG, EKG, unit stomatologiczny, fotel ginekologiczny, defibrylator, autoklaw medyczny...

Czytaj więcej »

Aktualności

Ogłoszenia w postępowaniach – reguły związane z RODO oraz zmianą ogłoszenia, cz. II
W poniższym artykule omawiamy reguły zmiany ogłoszeń (oraz siwz) a także wymogi dotyczące klauzul RODO w ogłoszeniach i zasadach postępowania z danymi osobowymi ujawnianymi w treści ogłoszeń. Sprawdź, o czym musisz wiedzieć w związku z publikacją...
Proponowane klauzule mediacyjne i koncyliacyjne w umowach o zamówienia publiczne
W związku z coraz większym zainteresowaniem w zakresie możliwościami polubownego rozwiązywania sporów wynikających z umów w sprawie zamówienia publicznego, Prokuratoria Generalna RP, współpracując z Urzędem Zamówień Publicznych, udostępniła...
27.05.2020 Czytaj więcej »
Kolejne zmiany w zakresie zamówień publicznych w „Tarczy antykryzysowej”
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw i przekazała go do prac w...
26.05.2020 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel