Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

INFORMACJE NIEJAWNE

Dodano: 29 maja 2018

Informacje, którym nadano odpowiednią klauzulę (ściśle tajne, tajne, zastrzeżone). Pojęcie to można zrekonstruować na podstawie przepisów ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie uprawnionej – dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku, muszą być przetwarzane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie, muszą być chronione, odpowiednio do nadanej klauzuli tajności, z zastosowaniem środków bezpieczeństwa określonych ─ art. 4, 5 i 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Wyłączenie jawności informacji dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi wyjątek od ogólnej zasady jawności. Możliwość wyłączenia jawności dotyczy wyłącznie przypadków określonych w ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Ochrona informacji niejawnych szczególne znaczenie ma w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Dotyczy na przykład regulacji odnośnie do przekazywania informacji niejawnych wykonawcy oraz możliwości określenia szczególnych wymogów dotyczących ochrony informacji niejawnych w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający ma również prawo wykluczyć wykonawcę, który nie daje rękojmi zachowania w tajemnicy informacji niejawnych (art. 131f, 131g oraz 131e Pzp).

W przypadku powszechnych zamówień zamawiający może wyłączyć jawność niektórych informacji, jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym. Dotyczy to – w zakresie dostaw lub usług z dziedziny działalności kulturalnej związanej z organizacją koncertów czy spektakli teatralnych – danych osobowych oraz wysokości wynagrodzenia (art. 8 ust. 4 Pzp).

Ustawa wprowadziła także wyłączenie jawności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 Pzp).

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ─ art. 8 ust. 3–4, art. 131f, art. 131g, art. 131e.

Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167) ─ art. 4, art. 5, art. 8.

Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 153, poz. 1503).

Autor:

Grzegorz Mazurek

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
informacje niejawne
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Pzp

21 kwietnia, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jakie kryteria oceny ofert zastosować w przypadku zamówienia na dostawę sprzętu medycznego?

Pytanie: Jesteśmy szpitalem sp. z o.o., z 90-proc. udziałem samorządu powiatowego i 10-proc. udziałem samorządu gminnego. Ogłaszamy przetarg na dostawę sprzętu medycznego, który w 85% jest finansowany przez Unię Europejską. W...

Czytaj więcej »
Jak opublikować informacje o udzieleniu zamówień odrębnych?

Pytanie: Zamawiający w celu pilnego zakupu komputerów, tabletów, monitorów i rzutników do pracy zdalnej chce skorzystać z art. 6a ust. 1 specustawy. Zgodnie z ust. 2 wspomnianej ustaw zamawiający ma obowiązek wpisania w...

karol-jaworski
Karol Jaworski
10.04.2021
Czytaj więcej »

Aktualności

Ile pieniędzy otrzymała Polska w ramach funduszy europejskich?
Fundusze pochodzące z Unii Europejskiej to z pewnością jedna z najważniejszych korzyści, jakie Polska odnosi dzięki obecności we Wspólnocie. Olbrzymie kwoty nie tylko przemawiają do wyobraźni. Przede wszystkim przekładają się na kształt otaczającej...
07.04.2021 Czytaj więcej »
Opisz przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV
Wspólny Słownik Zamówień CPV określony unijnym rozporządzeniem zawiera drzewo kodów o różnych stopniach szczegółowości. Opisując zamówienie za pomocą kodu CPV, powinieneś znaleźć kod maksymalnie zbliżony do przedmiotu zamówienia. Może się także...
Niezgodność oferty z siwz należy rozpatrywać pod kątem jej treści, a nie formy
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Interpretacja powyższego przepisu nakazuje odniesienie normy tego przepisu do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel