Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

INFORMACJE NIEJAWNE

Dodano: 29 maja 2018

Informacje, którym nadano odpowiednią klauzulę (ściśle tajne, tajne, zastrzeżone). Pojęcie to można zrekonstruować na podstawie przepisów ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie uprawnionej – dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku, muszą być przetwarzane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie, muszą być chronione, odpowiednio do nadanej klauzuli tajności, z zastosowaniem środków bezpieczeństwa określonych ─ art. 4, 5 i 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Wyłączenie jawności informacji dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi wyjątek od ogólnej zasady jawności. Możliwość wyłączenia jawności dotyczy wyłącznie przypadków określonych w ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Ochrona informacji niejawnych szczególne znaczenie ma w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Dotyczy na przykład regulacji odnośnie do przekazywania informacji niejawnych wykonawcy oraz możliwości określenia szczególnych wymogów dotyczących ochrony informacji niejawnych w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający ma również prawo wykluczyć wykonawcę, który nie daje rękojmi zachowania w tajemnicy informacji niejawnych (art. 131f, 131g oraz 131e Pzp).

W przypadku powszechnych zamówień zamawiający może wyłączyć jawność niektórych informacji, jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym. Dotyczy to – w zakresie dostaw lub usług z dziedziny działalności kulturalnej związanej z organizacją koncertów czy spektakli teatralnych – danych osobowych oraz wysokości wynagrodzenia (art. 8 ust. 4 Pzp).

Ustawa wprowadziła także wyłączenie jawności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 Pzp).

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ─ art. 8 ust. 3–4, art. 131f, art. 131g, art. 131e.

Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167) ─ art. 4, art. 5, art. 8.

Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 153, poz. 1503).

Autor:

Grzegorz Mazurek

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
informacje niejawne
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Nowe Prawo zamówień publicznych
– zmiany w zakresie umów

Poznaj nowe przepisy 

27 listopada, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Relacja przepisów Wytycznych, ustawy Pzp i ustawy o szkolnictwie wyższym

Pytanie: Zamawiający ma podpisane umowy projektowe, które są nadzorowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Do tej pory realizował zamówienia na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, stosując: wewnętrzny regulamin...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
30.10.2020
Czytaj więcej »
Awaria systemu informatycznego i nieotwarcie ofert a zmiana ogłoszenia wg nowej ustawy Pzp

Pytanie: Czy w przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert i poinformowania wykonawców na stronie internetowej o zmianie terminu otwarcia ofert na dzień późniejszy...

Czytaj więcej »

Aktualności

PortalZP zaprasza na bezpłatny panel ekspertów
PortalZP oraz MarketPlanet zapraszają do udziału w panelu ekspertów Pzp. To cykl bezpłatnych spotkań online dedykowanych wszystkim podmiotom objętym ustawą Pzp, które chcą poznać praktyczne podejście oraz doświadczenia innych zamawiających...
28.10.2020 Czytaj więcej »
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z nowym Pzp
Sprawdź, jak przygotować postępowanie zgodnie z nowym Prawem zamówień publicznych m.in. opisać przedmiot zamówienia i oszacować jego wartość, o czym pamiętać przeprowadzając konsultacje rynkowe i przymierzając się do projektowania postanowień...
Posiadanie papierów wartościowych nie potwierdza wymogu dysponowania środkami finansowymi
W przypadku wymogu dysponowania „środkami finansowymi”, KIO stoi na stanowisku, iż każdorazowo chodzi tutaj o zdolność finansową rozumianą jako możliwość dysponowania środkami pieniężnymi, czego nie można utożsamiać ze sferą majątkową wykonawcy...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel