Poleć znajomemu

Weryfikacja ofert w nowej ustawie Pzp

Katarzyna Bełdowska

Autor: Katarzyna Bełdowska

Dodano: 27 stycznia 2021
Proces weryfikacji ofert w nowej ustawie Pzp

Na etapie badania i oceny ofert odbywa się proces badania rzetelności wykonawcy, zgodności oferowanego świadczenia z wytycznymi zamawiającego, a także ocena stopnia poziomu satysfakcji zamawiającego. Sprawdź, jak od 1 stycznia 2021 r. wygląda weryfikacja ofert w nowej ustawie Pzp (Prawo zamówień publicznych).

 • Realizacja czynności otwarcia ofert kreuje obowiązek publikacji informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. I tu zamawiający powinien zwrócić szczególną uwagę na zakres publikowanych informacji.
 • Zawsze wówczas, gdy zamawiający otwiera oferty, oferty ostateczne czy oferty dodatkowe, informuje o firmach albo imionach i nazwiskach oraz odpowiednio siedzibach w przypadku firm, miejscach prowadzenia działalności w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, oraz o cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Powyższe dotyczy również ofert składanych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z zastrzeżoną możliwością negocjacji.
 • Odnośnie jednak do ofert podlegających negocjacjom, składanych w trybie podstawowym z negocjacjami w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, zamawiający podaje wyłącznie informacje o wykonawcach, tj. ich nazwach i adresach. Uzasadnia to treść art. 291 ust. 2 nowej ustawy Pzp, z którego wynika, że nie tylko negocjacje, ale również treść ofert podlegających negocjacjom mają poufny charakter. Obowiązek ich udostępnienia wraz z załącznikami pojawia się dopiero od dnia otwarcia ofert ostatecznych.
 • Zamawiający nie będzie zobowiązany do każdorazowego uzupełniania brakujących lub niekompletnych dokumentów przedmiotowych, a jedynie wtedy gdy przewidział tę możliwość w ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. Warto jednak pamiętać, że zawsze gdy przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, nie podlega on procedurze uzupełnienia, niezależnie od woli zamawiającego. Ustawodawca przewidział również możliwość wyjaśniania przedmiotowych środków dowodowych w art. 107 ust. 4 nowej ustawy Pzp.
 • Poza dotychczas stosowanymi warunkami w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może postawić nowy warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. W odniesieniu do tego warunku zamawiający może wymagać, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Pozostało jeszcze 94 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

 • 4 519 fachowych porad prawnych
 • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
 • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
 • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
 • ponad 200 wzorów dokumentów
 • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
 • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Katarzyna Bełdowska

Autor: Katarzyna Bełdowska

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i...

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Badanie i ocena ofert według nowych zasad Prawa zamówień publicznych w 2021 roku

17 marca, godz. 12-13

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak w praktyce dopuścić oferty równoważne według nowej ustawy Pzp?

Pytanie: Jak w obecnym stanie prawnym opisać w SWZ równoważność? Zdarza się, że w projekcie mogą wystąpić nazwy własne, dlatego też zawsze wskazywaliśmy w specyfikacji, że: „Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu...

Czytaj więcej »
Zasady publikacji planu postępowań, gdy zamówień będzie udzielać centralny zamawiający

Pytanie: Moje pytanie dotyczy planu postępowań. Jesteśmy jednostką organizacyjną i przetargi na media przeprowadza dla wszystkich jednostek miejskich centralny zamawiający, czyli gmina. Czy my jako MOSiR jesteśmy zobowiązani do...

Czytaj więcej »

Aktualności

Warunek udziału w postępowaniu nie może być spełniony dopiero na dzień podpisania umowy o zamówienie
Zgodnie z ustawą Pzp ocena spełniania przez wykonawcę wymaganych warunków poprzedza wybór najkorzystniejszej oferty. Skład orzekający uznał, że z postanowień siwz nie można było wywieźć, że warunek ma być spełniony dopiero na dzień podpisania umowy...
Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych – co nowego w dokumentach?
Razem z nową ustawą Pzp z 11 września 2019 r. weszło w życie także rozporządzenie z 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz...
Sprawozdanie o zamówieniach z 2020 roku – które wydatki w nim uwzględnić?
Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający są zobowiązani do przekazania rocznego sprawozdania w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Akt prawny, o...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel