Poleć znajomemu

Szczególne instrumenty i procedury w 2021 roku – dynamiczny system zakupów i umowa ramowa, cz. I

Krzysztof Hodt

Autor: Krzysztof Hodt

Dodano: 25 listopada 2020
Termin oceny warunków udziału w postępowaniu

Sprawdź, jakie modyfikacje nowa ustawa Pzp wprowadziła względem procedury podpisywania umowy ramowej i zlecania na jej podstawie zamówień „wykonawczych”. Koniecznie przeczytaj też o tym, jakie zmiany będą dotyczyć dynamicznego systemu zakupów ustanawianego począwszy od 1 stycznia 2021 r. Rewolucja nie ominęła także zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Dodatkowo wiele modyfikacji ustawodawca wprowadził w trybie konkursowym. Informacje na ten temat opublikujemy w drugiej części artykułu już za tydzień.

 • Artykuł 315 nowej ustawy Pzp reguluje postępowanie w sytuacji, gdy umowa ramowa została zawarta z większą liczbą wykonawców, po złożeniu wszystkich ofert w postaci katalogów elektronicznych. Zgodnie z art. 93 ust. 2 nowej ustawy Pzp katalog elektroniczny to wykaz zamawianych produktów, robót budowlanych lub usług sporządzony przez wykonawcę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w formacie nadającym się do zautomatyzowanego przetwarzania danych.
 • Katalog elektroniczny może w szczególności zawierać opisy i zdjęcia produktów, robót budowlanych lub usług oraz informacje o cenach.
 • Zamawiający może postanowić, że udzielenie „zamówień wykonawczych” na bazie katalogów elektronicznych będzie odbywało się na dwa sposoby:

a)     Złożenie nowych katalogów elektronicznych

Zamawiający na etapie wyboru wykonawcy, który ma zrealizować „zamówienie wykonawcze” może zaprosić wykonawców do ponownego złożenia katalogów elektronicznych, dostosowanych do wymagań danego zamówienia i na tej podstawie wybrać najkorzystniejszą ofertę.

b)     Wykorzystanie danych ze złożonych katalogów

W tym przypadku zamawiający informuje wykonawców, że z katalogów elektronicznych, które już zostały złożone, pobierze dane potrzebne do sporządzenia ofert dostosowanych do wymagań danego „zamówienia wykonawczego”.

Zastosowanie tego sposobu wyboru wykonawcy jest możliwe pod warunkiem że zamawiający poinformował o tym w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia dotyczących umowy ramowej. Zanim zamawiający pobierze dane ze złożonego wcześniej katalogu, musi z wyprzedzeniem poinformować wykonawców o terminie i godzinie pobrania danych.

Jednocześnie musi zapewnić wykonawcom możliwość zaktualizowania katalogów elektronicznych lub odmówienia zgody na pobranie danych. Przed udzieleniem zamówienia obowiązkiem zamawiającego jest przedstawienie wykonawcy, któremu zamierza udzielić zamówienia, pobranych danych. Wraz z tym zamawiający wyznacza termin na zakwestionowanie lub potwierdzenie przez wykonawcę, że tak sporządzona oferta nie zawiera istotnych błędów. Przyjmuje się, że jeżeli wykonawca w wyznaczonym terminie nie zakwestionuje tak sporządzonej oferty, uznaje się ją za złożoną.

 • Zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 5 nowej ustawy Pzp, dynamiczny system zakupów to ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień, których przedmiotem są ogólnodostępne usługi, dostawy lub roboty budowlane.  Porównując tę definicją z tą zawartą w art. 2 pkt 2a dotychczasowej ustawy Pzp można zauważyć, że ustawodawca wprowadził sformułowanie „ogólnie dostępne” w miejsce „powszechnie dostępne”. Zmiana ma jedynie charakter stylistyczny i nie powoduje, że należy w inny sposób odczytywać przepis.
 • Na gruncie nowej ustawy Pzp aktualne pozostanie zatem stanowisko KIO wyrażone np. w uchwale z 26 sierpnia 2015 r. (sygn. akt KIO/KD 47/15). Izba wyjaśniła wówczas, że „(…) termin »powszechna dostępność«, rozumieć należy jako dotyczący wszystkich, wszystkiego, pospolity, masowy, seryjny, popularny. Z kolei rzeczy i usługi powszechnie dostępne to takie, które jako dobra popularne są wszędzie na rynku oferowane i wykonywane przez wszystkich wykonawców działających w określonej branży. Można je nabywać bez względu na miejscowość i czas.

Pozostało jeszcze 83 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

 • 4 519 fachowych porad prawnych
 • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
 • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
 • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
 • ponad 200 wzorów dokumentów
 • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
 • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Krzysztof Hodt

Autor: Krzysztof Hodt

specjalista ds zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem, aktualnie pracownik jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Dostosowanie regulaminów wewnętrznych do nowego Pzp

18 lutego, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Zamówienie dostaw energii przez zamawiających sektorowych a stosowanie nowej ustawy Pzp

Pytanie: Zamawiający sektorowy udzielający zamówień sektorowych zgodnie z art. 364 nowej ustawy Pzp nie stosuje jej przepisów do zamawiania dostaw energii oraz paliw do wytwarzania energii. Czy w tym przepisie mowa jest o...

Czytaj więcej »
Wariant II trybu podstawowego a oferty z rażąco niską ceną

Pytanie: Jak powinien zachować się zamawiający, jeśli w trybie podstawowym przewidzi możliwość negocjacji (wariant II)? Przykładowo negocjacjom ma podlegać np.: kryterium ceny. Co w sytuacji, gdy na otwarciu okaże się, że...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
20.01.2021
Czytaj więcej »

Aktualności

Internetowe repozytorium zaświadczeń e-Certis w orzecznictwie KIO
Baza e-Certis to narzędzie wspierające zamawiających w weryfikacji zagranicznych dokumentów. Czy dane zawarte w tym repozytorium mają wiążący charakter? Co zrobić w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami złożonymi przez wykonawcę a informacjami...
Nie zapomnij opublikować planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok
Zamawiający w terminie 30 dni od daty przyjęcia budżetu lub planu finansowego ma obowiązek opublikować plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dany rok finansowy. Nowa ustawa Pzp zmieniła miejsce jego publikacji i wprowadziła obowiązek...
20.01.2021 Czytaj więcej »
Zamówienia do 130.000 zł – praktyczne aspekty ich zlecania
Aktualnie wiele pytań naszych Czytelników dotyczy sposobu i reguł zlecania zamówień podprogowych o wartościach poniżej 130.000 zł. Warto pamiętać, że regulacja art. 2 ust. 2 nowej ustawy Pzp, która zobowiązywała zamawiających do stosowania...
18.01.2021 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel