Poleć znajomemu

Przegląd przesłanek wykluczenia z przetargu – kiedy wykonawca nie może realizować zamówienia

Autor: Radosław Pilarski

Dodano: 9 września 2020
Przegląd przesłanek wykluczenia z przetargu – kiedy wykonawca nie może realizować zamówienia

Jednym z podstawowych instrumentów Prawa zamówień publicznych, mających za zadanie ochronę realizacji zasad postępowania, tj. reguł uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, jest wykluczenie z postępowania. Zamawiający ma obowiązek i prawo z niego skorzystać w każdej sytuacji, w której dojdzie do przekonania, że dany wykonawca nie spełnia określonych warunków podmiotowych. Znaczenie tego mechanizmu jest na tyle istotne, że jego wykorzystanie niesie za sobą najdalej idące skutki – zamyka przed wykonawcą możliwość ubiegania się o uzyskanie zamówienia. Sprawdź, jakie obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia przewiduje Prawo zamówień publicznych oraz jakie działania może podjąć wykonawca, aby uniemożliwić zamawiającemu wykluczenie go z postępowania. 

Istotą instytucji wykluczenia jest eliminacja wykonawcy z postępowania z uwagi na stwierdzenie przez zamawiającego braku po jego stronie pewnych cech podmiotowych. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu i spełniający warunki udziału w postępowaniu, zatem nie ma tu mowy o obowiązku spełniania przez wykonawców „warunków negatywnych” – przesłanki wykluczenia mają samoistny charakter.

Przesłanki wykluczenia reguluje art. 24 ustawy Pzp. Ich badanie stanowi jeden z elementów obowiązkowej podmiotowej weryfikacji wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Przesłanki wykluczenia dzielą się na:

 • obowiązkowe i
 • fakultatywne.

Przy czym w tym drugim przypadku zamawiający może je stosować jedynie w sytuacji, gdy przewidzi to w siwz i ogłoszeniu.

Katalog przesłanek wykluczenia z postępowania jest zamknięty, a co za tym idzie, zamawiający nie może tworzyć własnych lub modyfikować wskazanych w ustawie Pzp warunków wykluczenia.

Ogólną zasadę wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem istnieją trzy rodzaje podstaw do wykluczenia, a mianowicie:

1)     niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2)     niewykazanie nieistnienia podstaw do wykluczenia;

3)     brak zaproszenia do negocjacji, złożenia ofert wstępnych lub ofert.

Zgodnie z ostatnią ze wskazanych przesłanek wykluczeniu podlegają ci wykonawcy, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu w postępowaniach kilkustopniowych. Chodzi o podmioty niezaproszone do:

 • złożenia oferty w przetargu ograniczonym,
 • złożenia oferty wstępnej w negocjacjach z ogłoszeniem,
 • dialogu – w dialogu konkurencyjnym.

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia zostały opisane w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Stanowią zamknięty katalog, tj. zbiór ten w wyczerpujący sposób określa przypadki wykluczeń. Instytucja zamawiająca musi każdorazowo poddać każdego wykonawcę weryfikacji pod względem przesłanek wskazanych w ustawie. Ich spełnienie zobowiązuje zmawiającego do wykluczenia danego wykonawcy.

Pozostało jeszcze 82 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

 • 4 519 fachowych porad prawnych
 • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
 • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
 • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
 • ponad 200 wzorów dokumentów
 • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
 • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła

Autor: Radosław Pilarski

adwokat, publicysta, ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego, upadłościowego oraz prawa zamówień publicznych

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Zamówienia z wolnej ręki

Poznaj nowe przepisy Prawa zamówień publicznych

22 września (wtorek) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy w ramach wyjaśnień wykonawca może wskazać rok produkcji oferowanego urządzenia?

Pytanie: Zamawiający wymagał w siwz, aby wykonawca zaoferował urządzenia „wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 roku”. W formularzu ofertowym zamawiający zamieścił zapis „Oświadczam/my, że oferowany przedmiot zamówienia jest...

Czytaj więcej »
Centralny zamawiający w nowej ustawie Pzp

Pytanie: Czy na gruncie art. 44 nowej ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) dopuszczalne jest prowadzenie przez centralnego zamawiającego wyłącznie pomocniczych działań zakupowych (bez...

Czytaj więcej »

Aktualności

Aktualność dokumentów w postępowaniu – zasady oceny
Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Wybór ten poprzedza wiele czynności dokonywanych przez zamawiającego. Od momentu otwarcia ofert zamawiający realizuje swoje obowiązki ustawowe i ocenia skuteczność...
Jak sprawdzić doświadczenie osoby pełniącej funkcję inżyniera kontraktu?
Dni wolne nie przerywają ciągłości w nabywaniu doświadczenia w pełnieniu określonej funkcji przez osobę na danym kontrakcie. Przerwa w dniach 18 marca 2018 r. (niedziela) oraz 1 stycznia 2019 r. (Nowy Rok) nie może przesądzać o braku ciągłości w...
Kiedy doświadczenie wykonawcy może być wykazane za pomocą więcej niż jednej umowy?
W treści siwz zamawiający nie zawarł postanowienia, w którym zostałaby wykluczona możliwość powołania się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych na podstawie więcej niż jednej umowy, których dopiero łączna wartość odpowiadałaby treści...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel