Poleć znajomemu

Konsorcjum wykonawcą – pełnomocnictwo, zmiany w składzie, niedozwolone praktyki (cz. I)

Katarzyna Bełdowska

Autor: Katarzyna Bełdowska

Dodano: 31 lipca 2019
konsorcjum wykonawcą zadania

Wykonawca, który nie dysponuje wymaganym przez zamawiającego w siwz potencjałem, nie jest z góry na przegranej pozycji. Prawo zamówień publicznych podpowiada mu co najmniej 3 rozwiązania, jak w takiej sytuacji zdobyć niezbędne zasoby w celu skutecznego złożenia oferty. Wśród nich jest korzystanie z pomocy podwykonawców, powołanie się na zasoby innego podmiotu oraz zawiązanie konsorcjum. O tej ostatniej metodzie piszemy  szczegółowo w cyklu trzech kolejnych artykułów.

Ważne w artykule:

 1. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia zwykle przybiera postać konsorcjum lub spółki cywilnej, z tym że przepisy ustawy Pzp nie narzucają na żadnym etapie postępowania formy prawnej, jaką powinni przyjąć wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie publiczne.
 2. Zakazane jest „sztuczne” zawiązywanie konsorcjów w celu obejścia obowiązywania przepisów lub w sposób, który stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Konsekwencją takiego działania wykonawców może być odrzucenie złożonej przez nich oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
 3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Brak jest jednak ustawowo określonej sankcji za niedopełnienie tego obowiązku.
 4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dany podmiot może pojawić się tylko raz jako wykonawca, niezależnie od tego czy występuje samodzielnie, czy jako jeden z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w ramach tzw. konsorcjum. Konsekwencją złożenia większej liczby ofert przez jednego wykonawcę jest konieczność ich odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp.

Pozostało jeszcze 88 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

 • 4 519 fachowych porad prawnych
 • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
 • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
 • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
 • ponad 200 wzorów dokumentów
 • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
 • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Katarzyna Bełdowska

Autor: Katarzyna Bełdowska

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i...

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zapisz się na bezpłatne webinarium!

Oferty w nowym Prawie zamówień publicznych

Forma. Termin związania. Nowe przesłanki odrzucenia. 

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

 11 grudnia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Oferta częściowa musi dotyczyć konkretnego zadania objętego zamówieniem

Pytanie: Zamawiający zamierza przeprowadzić przetarg nieograniczony z podziałem na 2 identyczne zadania (warunki oraz kryteria oceny ofert). Podział ma zatem charakter wyłącznie ilościowy. Jak zamawiający może uniknąć sytuacji...

Czytaj więcej »
Jak weryfikować kosztorysy robót dodatkowych dostarczonych przez wykonawcę?

Pytanie: Jak zgodnie z prawem w przypadku robót dodatkowych (z roszczeń wykonawcy) − weryfikować kosztorys dla prac nieuwzględnionych w nakładach KNR? Jak weryfikować ofertę podwykonawcy, którą  przedstawia nam wykonawca? Jak...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
06.12.2019
Czytaj więcej »

Aktualności

Nowe Prawo zamówień publicznych − bądź na bieżąco z ważnymi regulacjami (cz. IV)
Od 1 stycznia 2021 r. zamawiający nie będzie już musiał odrzucać oferty wykonawcy z uwagi na upływ terminu związania nią. Wykonawcy będą mogli odwoływać się na każdą czynność i zaniechanie w postępowaniu niezgodne przepisami ustawy Pzp niezależnie...
04.12.2019 Czytaj więcej »
Dowody w zakresie kalkulacji ceny przedkładane na rozprawie nie mogą zaprzeczać wcześniejszym wyjaśnieniom
KIO potwierdziła, że zgodnie z art. 190 ust. 1a ustawy Pzp wykonawca w toku postępowania odwoławczego ma prawo składać nowe dowody na potwierdzenie, że cena oferty nie zawiera rażąco niskiej ceny. Jednak Izba zaznaczyła jednocześnie, że składane na...
Jak sporządzić opis przedmiotu zamówienia, aby nie naruszał zasady uczciwej konkurencji?
Posługując się pojęciami „uczciwa konkurencja” i „równe traktowanie wykonawców”, ustawodawca nie zdefiniował tego pojęcia. Dlatego też w każdej sprawie należy oceniać indywidualnie, czy warunki zostały określone w sposób mogący naruszać obiektywnie...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel