Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Zmiany w obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływają na wynagrodzenie wykonawcy

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 8 października 2019
minimalne wynagrodzenie za pracę

W ustawie o płacy minimalnej za pracę wprowadzono zmiany, które przekładają się także na sposób liczenia wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego. Przepisy przejściowe do tej ustawy stosuje się już od 1 września br. Wykonawca ma prawo żądać zmiany wynagrodzenia do 31 grudnia br.

W ustawie z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wskazano nowy sposób obliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę poprzez wyłączenie z niego dodatku za staż pracy.

Przepisy przejściowe do tej ustawy umożliwiają uwzględnienie w wynagrodzeniu wykonawcy zamówienia publicznego nowego sposobu obliczania minimalnego wynagrodzenia za pracę. Aby tak się stało, muszą zostać spełnione dwa warunki:

1)      ustalenie lub zmiana wynagrodzenia pracownika w związku z nieuwzględnieniem w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku za staż pracy ma wpływ na koszty wykonania tego zamówienia i

2)      zamówienie stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia wszczętego przed 1 września 2019 r.

Wykonawca w terminie do 31 grudnia 2019 r.  będzie mógł wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany jego wynagrodzenia. Wykonawca powinien wówczas przedstawić sposób i podstawę wyliczenia tej zmiany.

Wniosek o zmianę wynagrodzenia będzie mógł dotyczyć okresu od 1 stycznia 2020 r. Kwota, o jaką będzie można zmienić wynagrodzenie obejmie sumę wzrostu kosztów wynikających z ustalenia wysokości wynagrodzenia albo podwyższenia dotychczasowego wynagrodzenia o wysokość dodatku za staż pracy. Chodzi w tym przypadku o kwoty przysługujące pracownikom zatrudnionym przy realizacji zamówienia w części pozostałej do wykonania, które powinny być wypłacone w okresie realizacji tej części zamówienia pracownikom, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy otrzymywali minimalne wynagrodzenie za pracę uwzględniające ten dodatek.

Zmiany wynikają z ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. poz. 1564), która w zakresie przepisów przejściowych weszła w życie 1 września 2019 r.

Pamiętaj, że ocenę tego, czy wykonawca nie zaoferował rażąco niskiej ceny, należy odnieść także do zastosowanego przez niego wynagrodzenia dla pracowników. Sprawdź dział Rażąco niska cena.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Webinarium z ekspertem!

Elektronizacja według nowego Prawa zamówień publicznych

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

24 czerwca godz. 12-13.30

Transmisja online

WIĘCEJ >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Zasady uzupełnienia dokumentu programu szkolenia w postępowaniu na usługi społeczne

Pytanie: Czy wolno wezwać wykonawcę do uzupełnienia programu szkolenia, jeżeli nie był to warunek udziału w postępowaniu? Zamawiający zaznaczył jedynie w opisie przedmiotu zamówienia, że szkolenie powinno zostać przeprowadzone...

Czytaj więcej »
Jak oszacować zakupy związane z wyposażeniem publicznego ZOZ?

Pytanie: Publiczny zakład opieki zdrowotnej w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych  musi zakupić następujący sprzęt medyczny: USG, EKG, unit stomatologiczny, fotel ginekologiczny, defibrylator, autoklaw medyczny...

Czytaj więcej »

Aktualności

Ogłoszenia w postępowaniach – reguły związane z RODO oraz zmianą ogłoszenia, cz. II
W poniższym artykule omawiamy reguły zmiany ogłoszeń (oraz siwz) a także wymogi dotyczące klauzul RODO w ogłoszeniach i zasadach postępowania z danymi osobowymi ujawnianymi w treści ogłoszeń. Sprawdź, o czym musisz wiedzieć w związku z publikacją...
Proponowane klauzule mediacyjne i koncyliacyjne w umowach o zamówienia publiczne
W związku z coraz większym zainteresowaniem w zakresie możliwościami polubownego rozwiązywania sporów wynikających z umów w sprawie zamówienia publicznego, Prokuratoria Generalna RP, współpracując z Urzędem Zamówień Publicznych, udostępniła...
27.05.2020 Czytaj więcej »
Kolejne zmiany w zakresie zamówień publicznych w „Tarczy antykryzysowej”
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw i przekazała go do prac w...
26.05.2020 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel