Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Zmiany w obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływają na wynagrodzenie wykonawcy

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 8 października 2019
minimalne wynagrodzenie za pracę

W ustawie o płacy minimalnej za pracę wprowadzono zmiany, które przekładają się także na sposób liczenia wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego. Przepisy przejściowe do tej ustawy stosuje się już od 1 września br. Wykonawca ma prawo żądać zmiany wynagrodzenia do 31 grudnia br.

W ustawie z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wskazano nowy sposób obliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę poprzez wyłączenie z niego dodatku za staż pracy.

Przepisy przejściowe do tej ustawy umożliwiają uwzględnienie w wynagrodzeniu wykonawcy zamówienia publicznego nowego sposobu obliczania minimalnego wynagrodzenia za pracę. Aby tak się stało, muszą zostać spełnione dwa warunki:

1)      ustalenie lub zmiana wynagrodzenia pracownika w związku z nieuwzględnieniem w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku za staż pracy ma wpływ na koszty wykonania tego zamówienia i

2)      zamówienie stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia wszczętego przed 1 września 2019 r.

Wykonawca w terminie do 31 grudnia 2019 r.  będzie mógł wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany jego wynagrodzenia. Wykonawca powinien wówczas przedstawić sposób i podstawę wyliczenia tej zmiany.

Wniosek o zmianę wynagrodzenia będzie mógł dotyczyć okresu od 1 stycznia 2020 r. Kwota, o jaką będzie można zmienić wynagrodzenie obejmie sumę wzrostu kosztów wynikających z ustalenia wysokości wynagrodzenia albo podwyższenia dotychczasowego wynagrodzenia o wysokość dodatku za staż pracy. Chodzi w tym przypadku o kwoty przysługujące pracownikom zatrudnionym przy realizacji zamówienia w części pozostałej do wykonania, które powinny być wypłacone w okresie realizacji tej części zamówienia pracownikom, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy otrzymywali minimalne wynagrodzenie za pracę uwzględniające ten dodatek.

Zmiany wynikają z ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. poz. 1564), która w zakresie przepisów przejściowych weszła w życie 1 września 2019 r.

Pamiętaj, że ocenę tego, czy wykonawca nie zaoferował rażąco niskiej ceny, należy odnieść także do zastosowanego przez niego wynagrodzenia dla pracowników. Sprawdź dział Rażąco niska cena.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

UWAGA ZMIANY!

Bezpłatne webinarium

Nowe Prawo zamówień publicznych

Poznaj nowe przepisy Pzp

 23 października (środa)

transmisja live

Przygotuj się do zmian >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Pytanie o unieważnienie procedur częściowych – instrukcja działania

Pytanie: W postępowaniu na roboty budowlane podzielonym na 2 części wpłynęła jedna oferta. Cena oferty na pierwszą część przewyższyła kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na zamówienie. Natomiast w odniesieniu do drugiej części...

Czytaj więcej »
Czy wyjaśnienia musi złożyć osoba umocowana do reprezentacji wykonawcy?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym wezwaliśmy wykonawcę do złożenia wyjaśnień oferty. Za pomocą e-mail odpowiedzi udzieliła nam osoba wskazana w formularzu oferty, ale której reprezentacja nie wynika z dokumentów złożonych z...

Czytaj więcej »

Aktualności

 Błędy wykonawców składających oferty elektroniczne – sprawdź je i uniknij we własnych procedurach
Składanie ofert elektronicznych ma dwa oblicza. Z jednej strony jest rozwiązaniem przyjaznym dla obu adwersarzy postępowania o udzielenie zamówienia, oszczędzającym przede wszystkim czas i pieniądze wykonawców. Z drugiej strony żaden system nie jest...
Ukształtowanie warunku powinno pozwalać na wybór wykonawców potencjalnie zdolnych do realizacji zamówienia
Celem warunku udziału w postępowaniu jest ocena minimalnych zdolności wykonawcy do zrealizowania przedmiotu zamówienia, przy założeniu że jeżeli wykonawca zrealizował z sukcesem zbliżone dostawy, jest również w stanie wykonać zbliżone zamówienie, o...
Wadium ma charakter ciągły, co oznacza, że powinno zabezpieczać ofertę bez żadnej przerwy
Analizując regulację art. 84 ust. 5 ustawy Pzp, Izba doszła do przekonania, że w przepisie tym sformułowania „z jednoczesnym” nie należy interpretować w ten sposób, że wykonawca składając oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą w tym...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel