Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Zamówienia do 130.000 zł – praktyczne aspekty ich zlecania

Dodano: 18 stycznia 2021
Zamówienia do 130.000 zł – praktyczne aspekty ich zlecania

Aktualnie wiele pytań naszych Czytelników dotyczy sposobu i reguł zlecania zamówień podprogowych o wartościach poniżej 130.000 zł. Warto pamiętać, że regulacja art. 2 ust. 2 nowej ustawy Pzp, która zobowiązywała zamawiających do stosowania niektórych przepisów ustawy Pzp także do zamówień bagatelnych, ostatecznie została z niej wykreślona. Zatem reguły zlecania zamówień podprogowych w praktyce nie zmieniły się względem poprzedniej ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 złotych, przez zamawiających publicznych. Zatem dotychczasowy próg graniczny stosowania regulacji Prawa zamówień publicznych zmieniono z 30.000 euro na 130.000 zł. W pozostałym zakresie zlecania tego typu zamówień nie zaszły zmiany. Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania jakichkolwiek regulacji ustawowych wobec zakupów o wartości poniżej 130.000 zł.

Nadal natomiast zalecane jest, aby zamawiający udzielał zamówień o tych wartościach według wewnętrznego regulaminu. Jeśli bowiem podmiot zamawiający należy do sektora finansów publicznych, wiążą go reguły właściwe dla wydatkowania publicznych środków i podlega odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dla przypomnienia zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz.  869) wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w:

1)     ustawie budżetowej;

2)     uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego;

3)     planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.

Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Wydatki publiczne powinny być dokonywane:

1)     w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

a)     uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

b)     optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

2)     w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

3)     w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Regulacja ta obowiązuje także w odniesieniu do zamówień poniżej progu 130.000 zł.

O zamówieniach poniżej 130.000 zł przeczytasz również tutaj:

Redakcja

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Badanie i ocena ofert według nowych zasad Prawa zamówień publicznych w 2021 roku

17 marca, godz. 12-13

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak zamawiać różne gadżety promocyjne w kwocie poniżej 130.000 zł?

Pytanie: W wydziale promocji urzędu miasta są zamawiane różnego rodzaju gadżety promocyjne np. długopisy, kubki, kalendarze i inne drobne przedmioty. Budżet przeznaczony na promocję w ciągu roku to ok. 50.000 zł netto. Czy...

Czytaj więcej »
Aneksowanie umowy o zamówienia sektorowe poniżej 30.000 euro – warunki i zasady

Pytanie: W maju 2020 roku udzielono zamówienia sektorowego o wartości poniżej 30.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej. Już w czerwcu zmieniły się warunki – wyszedł na jaw brak prawa do dysponowania niektórymi...

Czytaj więcej »

Aktualności

Jak formułować kryteria oceny ofert, aby nie narażać się na zarzuty wykonawców?
Artykuł 91 ust. 2 ustawy Pzp z 29 stycznia 2004 r. (aktualnie art. 242 ust. 2 ustawy Pzp z 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) zawiera otwarty katalog możliwych do zastosowania jakościowych kryteriów oceny ofert, podając jedynie przykłady...
Co to jest konflikt interesów i kiedy należy złożyć oświadczenie dotyczące jego wystąpienia (art. 56 Pzp)?
Urząd Zamówień Publicznych cyklicznie publikuje na swojej stronie WWW odpowiedzi na pytania związane ze stosowaniem nowych regulacji ustawy Pzp. Dwa z nich dotyczą pojęcia „konflikt interesów” oraz związanych z nim oświadczeń. Sprawdź, kto i w...
Opis przedmiotu zamówienia w nowej ustawie Pzp
Opis przedmiotu zamówienia to czynność, która poprzedza wszczęcie procedury zakupowej. Jest to bardzo ważny element i nie można go zaniedbać. Nawet bowiem przy poprawnie prowadzonym postępowaniu wady popełnione na etapie opisu przedmiotu zamówienia...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel