Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Zamawiający zawsze może wyjaśniać swoje wątpliwości w trybie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 5 czerwca 2019
Zamawiający zawsze może wyjaśniać swoje wątpliwości

Izba stwierdziła, że zamawiający miał prawo wystosować do wykonawców wezwanie do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają oni wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp. Wyjaśniła w wyroku, że jest to przepis o charakterze dyspozytywnym, którego zastosowanie zależy od oceny zamawiającego na określonym etapie postępowania. Określenie „etap postępowania” funkcjonuje w stosunku do pojęcia postępowania przetargowego i nie ma przy tym znaczenia, czy będzie to tryb jednoetapowy jak np. przetarg nieograniczony czy wieloetapowy, np. przetarg ograniczony (por. wyrok KIO z 19 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 44/18) − wyrok KIO z 13 marca 2019 r. (sygn. akt KIO 320/19).

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji. Gdy zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, zamawiający może także wezwać do przedstawienia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp).

KIO podkreśliła, że norma ta nabiera szczególnego znaczenia w postępowaniach wieloetapowych, gdzie wcześniejsza dokładna weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia dokonywana przed przystąpieniem do kolejnego „etapu postępowania,” sprzyja w rezultacie ekonomice całego postępowania.

Izba miała także na uwadze, że zamawiający wystosował wezwanie w trybie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Zachował tym samym zasadę równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości postępowania.

Źródło: Informator UZP nr 1/2019

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Komisja przetargowa

Organizacja. Działalność. Odpowiedzialność.

 24 września (wtorek), godz. 10-11

Transmisja live

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Sprawdź, kiedy można stwierdzić, że nie zsumowano zamówień z uwagi na brak ich tożsamości czasowej

Pytanie: Jesteśmy jednostką sektora finansów publicznych i chcemy zamówić robotę budowlaną. Mam na nią dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. Kosztorys opiewa na 300.000 zł brutto. W 2018 roku otrzymaliśmy zasilenie w...

Czytaj więcej »
Forma zaświadczeń z ZUS, US i KRK w przetargu unijnym

Pytanie: Prowadzimy przetarg powyżej progów unijnych. Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie złożył drogą elektroniczną zaświadczenia z KRK, US i ZUS. Przygotował je w następujący sposób:zeskanował papierowe...

Czytaj więcej »

Aktualności

Wykaz osób objęty tajemnicą przedsiębiorstwa – tak czy nie?
Składy orzekające KIO i przedstawiciele doktryny nie są zgodni co do tego, czy wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia składany z ofertą może być zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa. Sprawdź 3 stanowiska zaprezentowane w wyrokach...
Pomocnicze działania zakupowe, współpraca z centralnym zamawiającym – ułatwienia w uzyskiwaniu zamówień (cz. I)
Główna zasada wpisana w postanowienia ustawy Pzp wynikająca z jej art. 15 ust. 1 wskazuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Od tej reguły przewidziano jednak wyjątki w postaci narzędzi, które pozwalają...
Zamawiający ma obowiązek wyjaśnić siwz w określonym terminie a nie ją modyfikować
Zamawiający nie musi zmieniać siwz, w sytuacji gdy otrzymuje od wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji. Jest to jedynie jego uprawnienie (wyrok KIO z 3 czerwca 2019 r., sygn. akt KIO 871/19).

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel