Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Zamawiający zawsze może wyjaśniać swoje wątpliwości w trybie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 5 czerwca 2019
Zamawiający zawsze może wyjaśniać swoje wątpliwości

Izba stwierdziła, że zamawiający miał prawo wystosować do wykonawców wezwanie do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają oni wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp. Wyjaśniła w wyroku, że jest to przepis o charakterze dyspozytywnym, którego zastosowanie zależy od oceny zamawiającego na określonym etapie postępowania. Określenie „etap postępowania” funkcjonuje w stosunku do pojęcia postępowania przetargowego i nie ma przy tym znaczenia, czy będzie to tryb jednoetapowy jak np. przetarg nieograniczony czy wieloetapowy, np. przetarg ograniczony (por. wyrok KIO z 19 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 44/18) − wyrok KIO z 13 marca 2019 r. (sygn. akt KIO 320/19).

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji. Gdy zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, zamawiający może także wezwać do przedstawienia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp).

KIO podkreśliła, że norma ta nabiera szczególnego znaczenia w postępowaniach wieloetapowych, gdzie wcześniejsza dokładna weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia dokonywana przed przystąpieniem do kolejnego „etapu postępowania,” sprzyja w rezultacie ekonomice całego postępowania.

Izba miała także na uwadze, że zamawiający wystosował wezwanie w trybie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Zachował tym samym zasadę równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości postępowania.

Źródło: Informator UZP nr 1/2019

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Oglądaj już dziś BEZPŁATNE webinarium!

Jak poprawnie przygotować i złożyć ofertę w przetargu

Praktyczne wskazówki dla wykonawców

Transmisja 19 czerwca od godz. 10

Oglądaj >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy w związku z obowiązkiem odbierania elektronicznych FV konieczne są dodatkowe zapisy siwz?

Pytanie: Od dnia 18 kwietnia 2019 r. zamawiający ma obowiązek odbierać elektroniczne faktury dotyczące zamówień publicznych. Proszę o przykład zapisu siwz w tej sprawie.

Czytaj więcej »
Czy wartość szacunkowa zamówienia zawiera podatek akcyzowy?

Pytanie: Czy akcyza stanowi część kwoty netto? Przykładowo do ceny energii oprócz VAT jest doliczana akcyza. Czy wartość netto, na podstawie której stwierdza się, czy dany zakup ma być realizowany zgodnie z ustawą Pzp, powinna...

Czytaj więcej »

Aktualności

Podstawy do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu powinny mieć solidne uzasadnienie
Przez sam fakt, że to wykonawca podał niepełne dane dotyczące zakresu realizowanych przez siebie zamówień, nie można mu przypisywać automatycznie zachowań w postaci „zamierzonego działania”, „rażącego niedbalstwa” czy też „lekkomyślności”...
Wydatkowanie środków unijnych – sprawdź, jak oszacować zamówienia zgodnie z Pzp i wytycznymi, cz. II
Czynnością poprzedzającą wszczęcie każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również w przypadku ponoszenia wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE, jest oszacowanie wartości zamówienia, którego zamawiający...
Ocena dowodów dotyczących wysokości zaoferowanej ceny musi być rzetelna
Referencje dotyczące realizacji innego zamówienia nie mogą stanowić podstawy do oceny wyjaśnień oferowanej ceny w danym postępowaniu tym bardziej, gdy usługa była świadczona w innym systemie i de facto dotyczyła innego zakresu prac (wyrok KIO z 9...
18.06.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel