Poleć znajomemu

Zamawiający ma bezwzględny obowiązek wezwania najlepszego wykonawcy do złożenia dokumentów

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 3 lipca 2018
0583bf1f18fe2db62dea0f48df192ade7338403f-medium

Zamawiający jest zobligowany wezwać wykonawcę do złożenia dokumentów, także wtedy, gdy  jego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, ale nie mieści się w budżecie podmiotu zamawiającego (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 13 marca 2018 r., sygn. akt KIO 391/18).

Zamawiający nie przeprowadził w sposób kompletny czynności polegającej na badaniu i ocenie ofert, ponieważ nie wezwał wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia dokumentów potwierdzających, że wykonawca ten nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Takie działanie zamawiającego mogłoby być uznane za prawidłowe, gdyby ceny wszystkich ofert przekraczały kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Jeżeli  natomiast ceny pozostałych dwóch ofert mieściły się w budżecie zamawiającego, to był on zobligowany kontynuować procedurę badania, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki, a tym samym do doprowadzenia badania i oceny ofert do końca. Dopiero bowiem takie postępowanie daje pewność, że wystąpi (bądź nie) podstawa do zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

 

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zobacz, jak zmieni sie Prawo zamówień publicznych!

Polityka Zakupowa Państwa

24 października (środa), godz. 11-12

transmisja live

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Upewnij się, czy masz obowiązek powołać zespół do nadzoru nad realizacją zamówienia

Pytanie: Czy w art. 20a ustawy Pzp, który stanowi „W przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, którego wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, do nadzoru nad realizacją...

Czytaj więcej »
Zamówienia unijne – jak wydać zaoszczędzone środki?

Pytanie: Realizujemy projekt unijny, w ramach którego były zaplanowane kursy dla uczniów, np. kurs menedżera gastronomii, florysty itp. Z szacowania dokonanego dla wszystkich zaplanowanych w projekcie kursów wynikało, że należy...

agata-smerd
Agata Smerd
26.09.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

Jakie skutki ma skrótowe podanie nazwy wykonawcy w zawiadomieniu o wyborze jego oferty?
Czynność wyboru najkorzystniejszej oferty jest działaniem pierwotnym w stosunku do zawiadomienia o jej dokonaniu. Zawiadomienie to ma charakter jedyne informacyjny (wyrok KIO z 9 sierpnia 2018 r., sygn. akt  KIO 1459/18).
Nowy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Dnia 13 września br. odwołano dotychczasową prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzatę Stręciwilk. Zastąpił ją dotychczasowy wiceprezes Urzędu Hubert Nowak.
25.09.2018 Czytaj więcej »
Zamówienia sektorowe – katalog ułatwień proceduralnych i ważnych uprawnień zamawiającego
Zamówienie sektorowe realizowane jest w celu wykonania jednego z rodzajów działalności, prowadzonej w sektorach wydobywczych, gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Zamówienia sektorowe są obłożone mniejszym rygorem...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel