Poleć znajomemu

Wykonawca nie może zastrzec tajemnicy przedsiębiorstwa po terminie składania ofert

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano:
74170ced0381deb9ae7084d6a7676eab8eccb7f1-medium

Wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa muszą być złożone wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz nie mogą ograniczać się jedynie do ogólnikowych stwierdzeń bez żadnych dodatkowych wyjaśnień i dowodów (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 28 czerwca 2017, sygn. akt KIO 1141/17, KIO 1202/17).

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp jako tajemnica przedsiębiorstwa mogą być uznane informacje, które zostały zastrzeżone nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po tym dniu uprawnienie do zastrzeżenia tajemnicy wygasa. Tym samym wszelkie postępowania wyjaśniające w zakresie zastrzeżenia tajemnicy, złożone zamawiającemu po terminie składania ofert, nie mogą być uznane za skuteczne, a tym bardziej możliwe. Świadczą one bowiem o nierównym traktowaniu wykonawców.

Jak słusznie wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 24 maja 2016 r., sygn. akt KIO 733/16: „(…) W obecnym stanie prawnym zamawiający nie prowadzi postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia, czy informacje zastrzeżone jako poufne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ale dokonuje oceny powyższego na podstawie zawartych najczęściej w ofercie czy też we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, informacji pochodzących od wykonawcy co do powodów takiego zastrzeżenia. Obowiązkiem wykonawcy jest zatem wykazanie, do terminu składania ofert lub wniosków, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykazanie istnienia tajemnicy przedsiębiorstwa nie może się sprowadzać do ogólnikowego stwierdzenia, że zawarte w dokumentach informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, albo że nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Wykonawca powinien wykazać, że wszystkie trzy przesłanki składające się na pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa zostały spełnione, i należycie to uzasadnić. Niezbędne jest więc załączenie dowodów na poparcie prawdziwości swoich twierdzeń.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Podział zamówienia na części 

Zasady. Wartość szacunkowa. Warunki udziału

24 lipca (środa) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Cena 100% przy zamawianiu robót budowlanych? Pamiętaj o niezbędnych warunkach!

Pytanie: Na jednym z ostatnich szkoleń, prowadzący – uznany autorytet w zakresie zamówień publicznych – z pełnym przekonaniem przekazał informację, iż stosowanie kryterium ceny z wagą 100% w przetargu na roboty budowlane jest...

Czytaj więcej »
Kiedy wysłanie oświadczenia w treści maila jest skuteczne?

Pytanie: Zamawiający dopuszczał złożenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny i przedłużenie terminu związania ofertą za pomocą poczty elektronicznej. Wykonawca przesłał wyjaśnienia w treści maila, ale nie załączył do niego podpisanego i...

Czytaj więcej »

Aktualności

Konsorcjum w postępowaniu – zasady stawiania warunków i łączenia potencjałów konsorcjantów, cz. I
Jeśli wymogi zamawiającego w postępowaniu nie pozwalają wykonawcy ubiegać się o zamówienie, rozwiązaniem może być zawiązanie konsorcjum. Połączenie potencjałów jest nierzadko jedynym sposobem na zdobycie publicznego kontraktu. Ale uwaga! Nie...
Termin na złożenie wyjaśnienia dotyczącego rażąco niskiej ceny jest nieprzywracalny
Złożenie przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty po upływie terminu wyznaczonego przez zamawiającego należy traktować na równi z sytuacją, w której wyjaśnienia w ogóle nie zostały złożone, co  skutkuje odrzuceniem oferty...
Jasna i czytelna komunikacja z wykonawcą – zamawiający musi o niej pamiętać
W zawiadomieniu o wykluczeniu wykonawcy z postępowania zamawiający powinien precyzyjnie opisać swoją motywację, odnosząc się do treści przedłożonych dokumentów. Przeciwne jego działanie narusza art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp (wyrok Krajowej...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel