Poleć znajomemu

Wykluczony z procedury wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu zamówienia

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 18 października 2017
4db166070be4e37f66840f8a74b46dae0691d216-medium

Interes w uzyskaniu danego zamówienia nie może być uzasadniany w ten sposób, że w wyniku uwzględnienia odwołania dojdzie do unieważnienia postępowania, co otworzy wykonawcy drogę do uczestnictwa w kolejnym przetargu dotyczącym zamówienia (wyrok KIO z 22 maja 2017 r., sygn. akt KIO 921/17).

Artykuł 179 ust. 1 ustawy Pzp nie nawiązuje do interesu rozumianego jako dążenie do uzyskania stanu ogólnej zgodności z prawem, ale do realizacji interesu konkretnego wykonawcy, w konkretnym postępowaniu. Chodzi o doprowadzenie do sytuacji, w której wykonawca będzie mógł uzyskać dane czyli konkretne zamówienie. Mowa o przedmiocie świadczenia opisanym w części siwz stanowiącej opis przedmiotu zamówienia oraz konkretnym rodzaju i jakości świadczenia, czasie i miejscu jego realizacji oraz innych elementach charakteryzujących świadczenie, do którego wykonania zobowiązuje się wykonawca.

KIO zgodziła się z zamawiającym, że po unieważnieniu danego postępowania wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o wszczęcie kolejnej procedury na ten sam przedmiot zamówienia. Nie ma pewności, że nowe postępowanie zostanie wszczęte na tych samych warunkach i zasadach.

KIO orzekła, że na gruncie rozpatrywanej sprawy nie sposób było przypisać odwołującemu, który został wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą, posiadania interesu w uzyskaniu zamówienia. W ustawie Prawo zamówień publicznych odwołanie jest środkiem ochrony prawnej skierowanym na zmianę sytuacji wykonawcy, polegającej na możliwości uzyskania w postępowaniu zamówienia, tj. wyboru oferty złożonej przez odwołującego się w danym przetargu.

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zobacz, jak zmieni sie Prawo zamówień publicznych!

Polityka Zakupowa Państwa

24 października (środa), godz. 11-12

transmisja live

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Upewnij się, czy masz obowiązek powołać zespół do nadzoru nad realizacją zamówienia

Pytanie: Czy w art. 20a ustawy Pzp, który stanowi „W przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, którego wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, do nadzoru nad realizacją...

Czytaj więcej »
Zamówienia unijne – jak wydać zaoszczędzone środki?

Pytanie: Realizujemy projekt unijny, w ramach którego były zaplanowane kursy dla uczniów, np. kurs menedżera gastronomii, florysty itp. Z szacowania dokonanego dla wszystkich zaplanowanych w projekcie kursów wynikało, że należy...

agata-smerd
Agata Smerd
26.09.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

Jakie skutki ma skrótowe podanie nazwy wykonawcy w zawiadomieniu o wyborze jego oferty?
Czynność wyboru najkorzystniejszej oferty jest działaniem pierwotnym w stosunku do zawiadomienia o jej dokonaniu. Zawiadomienie to ma charakter jedyne informacyjny (wyrok KIO z 9 sierpnia 2018 r., sygn. akt  KIO 1459/18).
Nowy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Dnia 13 września br. odwołano dotychczasową prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzatę Stręciwilk. Zastąpił ją dotychczasowy wiceprezes Urzędu Hubert Nowak.
25.09.2018 Czytaj więcej »
Zamówienia sektorowe – katalog ułatwień proceduralnych i ważnych uprawnień zamawiającego
Zamówienie sektorowe realizowane jest w celu wykonania jednego z rodzajów działalności, prowadzonej w sektorach wydobywczych, gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Zamówienia sektorowe są obłożone mniejszym rygorem...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel