Poleć znajomemu

Wykluczony z procedury wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu zamówienia

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano:
4db166070be4e37f66840f8a74b46dae0691d216-medium

Interes w uzyskaniu danego zamówienia nie może być uzasadniany w ten sposób, że w wyniku uwzględnienia odwołania dojdzie do unieważnienia postępowania, co otworzy wykonawcy drogę do uczestnictwa w kolejnym przetargu dotyczącym zamówienia (wyrok KIO z 22 maja 2017 r., sygn. akt KIO 921/17).

Artykuł 179 ust. 1 ustawy Pzp nie nawiązuje do interesu rozumianego jako dążenie do uzyskania stanu ogólnej zgodności z prawem, ale do realizacji interesu konkretnego wykonawcy, w konkretnym postępowaniu. Chodzi o doprowadzenie do sytuacji, w której wykonawca będzie mógł uzyskać dane czyli konkretne zamówienie. Mowa o przedmiocie świadczenia opisanym w części siwz stanowiącej opis przedmiotu zamówienia oraz konkretnym rodzaju i jakości świadczenia, czasie i miejscu jego realizacji oraz innych elementach charakteryzujących świadczenie, do którego wykonania zobowiązuje się wykonawca.

KIO zgodziła się z zamawiającym, że po unieważnieniu danego postępowania wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o wszczęcie kolejnej procedury na ten sam przedmiot zamówienia. Nie ma pewności, że nowe postępowanie zostanie wszczęte na tych samych warunkach i zasadach.

KIO orzekła, że na gruncie rozpatrywanej sprawy nie sposób było przypisać odwołującemu, który został wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą, posiadania interesu w uzyskaniu zamówienia. W ustawie Prawo zamówień publicznych odwołanie jest środkiem ochrony prawnej skierowanym na zmianę sytuacji wykonawcy, polegającej na możliwości uzyskania w postępowaniu zamówienia, tj. wyboru oferty złożonej przez odwołującego się w danym przetargu.

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porozmawiaj z ekspertem!

 BEZPŁATNE 

Konsultacje telefoniczne

z Prawa zamówień publicznych

27 lutego (wtorek), godz. 10-12

Porad udziela dr A. Gawrońska-Baran

Dowiedz się więcej >> 

Porady

Jeśli wykonawca nie przedłożył wymaganej umowy podwykonawczej, podlega stosownym karom umownym

Pytanie: Wykonawca po terminie dostarczył zamawiającemu kopie umowy o podwykonawstwo zawartej między podmiotem trzecim biorącym udział w realizacji części przebudowy obiektu mostowego. Wynika z niej, że zawarto ją 13 lipca, więc...

monika-winsche
Monika Winsche
21.02.2018
Czytaj więcej »
Techniczne trudności z wypełnieniem unijnego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki – sprawdź, jak je rozwiązać

Pytanie: Zamawiający udzielił zamówienia powyżej progów unijnych w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie działalności artystycznej (art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp). Podczas zamieszczenia w SIMAP ogłoszenia o udzieleniu...

Czytaj więcej »

Aktualności

Interpretacja wyroku TSUE w sprawie ESAPROJEKT w 3 orzeczeniach KIO – praktyczne wskazówki dla zamawiających i wykonawców
KIO coraz częściej przypomina główne tezy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt Sp. z o.o. przeciwko województwu łódzkiemu, bazując na nich w wydawanych orzeczeniach. Poniżej omawiamy...
Kiedy, w ocenie UZP, dopuszczalne jest skorzystanie z trybu z wolnej ręki z uwagi na tzw. monopol na rynku?
Występowanie na rynku danych dostaw, usług lub robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia publicznego, konkurencji w postaci co najmniej 2 wykonawców zdolnych do realizacji tego zamówienia, stanowi przeszkodę do zastosowania trybu z...
Wezwanie do wyjaśnień wysokości ceny powinno precyzyjnie wskazywać brakujące informacje
Zamawiający ma prawo kilkukrotnego kierowania wezwania w sprawie wyjaśnień wysokości ceny, ale doprecyzowanie powinno być oceniane tylko w jego zakresie (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 11 grudnia 2017 r., sygn. akt KIO 2461/17).

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel