Poleć znajomemu

Wykluczony z procedury wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu zamówienia

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano:
4db166070be4e37f66840f8a74b46dae0691d216-medium

Interes w uzyskaniu danego zamówienia nie może być uzasadniany w ten sposób, że w wyniku uwzględnienia odwołania dojdzie do unieważnienia postępowania, co otworzy wykonawcy drogę do uczestnictwa w kolejnym przetargu dotyczącym zamówienia (wyrok KIO z 22 maja 2017 r., sygn. akt KIO 921/17).

Artykuł 179 ust. 1 ustawy Pzp nie nawiązuje do interesu rozumianego jako dążenie do uzyskania stanu ogólnej zgodności z prawem, ale do realizacji interesu konkretnego wykonawcy, w konkretnym postępowaniu. Chodzi o doprowadzenie do sytuacji, w której wykonawca będzie mógł uzyskać dane czyli konkretne zamówienie. Mowa o przedmiocie świadczenia opisanym w części siwz stanowiącej opis przedmiotu zamówienia oraz konkretnym rodzaju i jakości świadczenia, czasie i miejscu jego realizacji oraz innych elementach charakteryzujących świadczenie, do którego wykonania zobowiązuje się wykonawca.

KIO zgodziła się z zamawiającym, że po unieważnieniu danego postępowania wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o wszczęcie kolejnej procedury na ten sam przedmiot zamówienia. Nie ma pewności, że nowe postępowanie zostanie wszczęte na tych samych warunkach i zasadach.

KIO orzekła, że na gruncie rozpatrywanej sprawy nie sposób było przypisać odwołującemu, który został wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą, posiadania interesu w uzyskaniu zamówienia. W ustawie Prawo zamówień publicznych odwołanie jest środkiem ochrony prawnej skierowanym na zmianę sytuacji wykonawcy, polegającej na możliwości uzyskania w postępowaniu zamówienia, tj. wyboru oferty złożonej przez odwołującego się w danym przetargu.

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

Podział zamówienia na części 

Zasady. Wartość szacunkowa. Warunki udziału

24 lipca (środa) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Porady

Jak uzupełniać niekompletne dokumenty, gdy wykonawca złożył je przedwcześnie bez żądania zamawiającego?

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg na robotę budowlaną o wartości poniżej progu unijnego. Wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza, złożył wraz z ofertą dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w...

monika-winsche
Monika Winsche
22.06.2018
Czytaj więcej »
Wskazówki, jak zakwalifikować przedmiot zamówienia złożonego z dostaw i usług

Pytanie: Zamawiający zamierza kupić opony do samochodów służbowych (powyżej progu 30.000 euro) wraz z przełożeniem i wyważeniem kół. Szacuje, że opony będą stanowić 90% ceny a 10% – usługa polegająca na zdjęciu starej opony...

Czytaj więcej »

Aktualności

Negocjacje bez ogłoszenia – 6 ważnych pytań o reguły ich prowadzenia, które pomogą Ci w Twoim postępowaniu
Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Nie każdy jednak element...
Użycie sformułowania o ogólnym charakterze nie musi świadczyć o niejednoznacznym opisie przedmiotu zamówienia
Pojęcia takie jak „dobry stan techniczny i estetyczny” wobec wskazania w OPZ obowiązku utrzymania urządzeń w stanie nie gorszym niż pierwotny (np. konieczność usuwania ulotek, reklam, graffiti i innych) nie są nadmiernie nieprecyzyjne (wyrok...
KIO o zasadach łączenia potencjałów konsorcjantów
Istotą wspólnego ubiegania się o zamówienie jest łączenie potencjałów kilku wykonawców, które w sumie pozwalają wykazać fakt dysponowania kwalifikacjami odpowiednimi w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przepisy wynikające z art. 23 ust. 5...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel