Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Wykluczenie z powodu nienależytego wykonania poprzedniego zamówienia – konieczne do spełnienia warunki

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 19 grudnia 2018

Zastosowanie przesłanki wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp, wymaga zaistnienia dodatkowej okoliczności w postaci skutku niewykonania czy też nienależytego wykonania zobowiązania polegającego na rozwiązaniu umowy lub zasądzeniu odszkodowania (wyrok KIO z 3 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1428/18).

Zdaniem Izby zamawiający prawidłowo ustalił, iż w okolicznościach rozpoznawanej sprawy w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnowie z 5 maja 2016 r., na mocy którego zasądzono od członka konsorcjum odwołującego na rzecz gminy Miasta Tarnowa stosowne odszkodowanie, nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia wykonawcy. KIO uznała, iż pod pojęciem „zdarzenia będącego podstawą wykluczenia”, o którym mowa w art. 24 ust. 7 pkt 3 ustawy Pzp w odniesieniu do podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp, prawidłowe będzie przyjęcie daty zaistnienia skutku niewykonania lub nienależytego wykonania wcześniejszej umowy koncesji lub umowy o zamówienie publiczne określonego jako rozwiązanie umowy lub zasądzenie odszkodowania.

W ocenie Izby nie sposób przyjąć, że celem ustawodawcy z jednej strony było przewidzenie możliwości wykluczenia wykonawcy z postępowania przy spełnieniu wszystkich określonych w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp okoliczności, z drugiej zaś by okres, w którym możliwe byłoby wykluczenie wykonawcy na ww. podstawie prawnej był liczony, jak twierdził odwołujący, od daty niewykonania albo nienależytego wykonania umowy bez względu na datę wystąpienia skutków dopełniających zastosowanie ww. przesłanki.

Źródło: Informator UZP nr 3/2018

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Udzielanie zamówień do 30 tys. euro współfinansowanych z UE

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

1 kwietnia (poniedziałek), Warszawa

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy łączyć wartości różnych robót budowlanych prowadzonych w jednym obiekcie budowlanym?

Pytanie: Czy wszystkie roboty budowlane planowane do wykonania na jednym budynku tj. elektryczne, dekarskie, instalacyjne i inne należy sumować, żeby określić ich wartość? Jeżeli miałyby być potraktowane osobno, nie...

Czytaj więcej »
Wykonawca przestał być podatnikiem VAT – jak rozliczać umowę?

Pytanie: Dnia 7 listopada 2018 r. podpisaliśmy umowę na usługi ochrony obiektów w 2019 roku. Przed jej podpisaniem wykonawca został sprawdzony w rejestrze Krajowej Administracji Skarbowej, czy jest czynnym podatnikiem VAT i na...

Czytaj więcej »

Aktualności

Uzupełniany dokument może być opatrzony datą późniejszą niż termin składania ofert
W orzecznictwie Izby, w zakresie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, jest prezentowany pogląd, zgodnie z którym oświadczenie to powinno być aktualne na dzień składania ofert. Jednak kwestii tej nie należy mylić z datą...
Propozycje zapisów umów równoważące pozycje stron kontraktu w sprawie zamówienia publicznego, nowa procedura koncyliacyjna oraz uproszczenia proceduralne – m.in. o tych zmianach przewidywanych w nowym Prawie zamówień publicznych mówił 27 lutego br...
18.03.2019 Czytaj więcej »
Pewien wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. Wątpliwość zamawiającego dotyczyła wykazanego przez oferenta doświadczenia w realizacji dostaw. Zamawiający dociekał, czy wykonawca wykazywał jedną dostawę do...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel