Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Wykluczenie z powodu nienależytego wykonania poprzedniego zamówienia – konieczne do spełnienia warunki

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 19 grudnia 2018
wykluczenie z postępowania

Zastosowanie przesłanki wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp, wymaga zaistnienia dodatkowej okoliczności w postaci skutku niewykonania czy też nienależytego wykonania zobowiązania polegającego na rozwiązaniu umowy lub zasądzeniu odszkodowania (wyrok KIO z 3 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1428/18).

Zdaniem Izby zamawiający prawidłowo ustalił, iż w okolicznościach rozpoznawanej sprawy w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnowie z 5 maja 2016 r., na mocy którego zasądzono od członka konsorcjum odwołującego na rzecz gminy Miasta Tarnowa stosowne odszkodowanie, nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia wykonawcy. KIO uznała, iż pod pojęciem „zdarzenia będącego podstawą wykluczenia”, o którym mowa w art. 24 ust. 7 pkt 3 ustawy Pzp w odniesieniu do podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp, prawidłowe będzie przyjęcie daty zaistnienia skutku niewykonania lub nienależytego wykonania wcześniejszej umowy koncesji lub umowy o zamówienie publiczne określonego jako rozwiązanie umowy lub zasądzenie odszkodowania.

W ocenie Izby nie sposób przyjąć, że celem ustawodawcy z jednej strony było przewidzenie możliwości wykluczenia wykonawcy z postępowania przy spełnieniu wszystkich określonych w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp okoliczności, z drugiej zaś by okres, w którym możliwe byłoby wykluczenie wykonawcy na ww. podstawie prawnej był liczony, jak twierdził odwołujący, od daty niewykonania albo nienależytego wykonania umowy bez względu na datę wystąpienia skutków dopełniających zastosowanie ww. przesłanki.

Źródło: Informator UZP nr 3/2018

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zaplanuj szkolenie!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Orzecznictwo KIO. Opinie UZP

13 września (piątek), Warszawa

Zapisz się i odbierz rabat >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Kiedy faktycznie można zlecić zamówienie z wolnej ręki z uwagi na monopol rynkowy?

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg w procedurze unijnej na zakup aparatury badawczej. W dniu otwarcia ofert została pobrana jedyna złożona oferta z platformy do obsługi elektronicznych zamówień publicznych. Niestety w terminie...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
25.06.2019
Czytaj więcej »
Szacowanie zamówień w wieloletnich projektach unijnych

Pytanie: Zamawiający realizuje kilkuletni program unijny. W okresie 2019−2023 chce przeprowadzić szkolenia dla 70 osób. Treść szkoleń nie została opisana w projekcie, gdyż zależy od potrzeb zrekrutowanych uczestników i...

Czytaj więcej »

Aktualności

Nieścisłości w ofercie zamawiający może wyjaśnić w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, nawet jeżeli dotyczą kryteriów
Artykuł 87 ust. 1 ustawy Pzp daje zamawiającemu możliwość wyjaśnienia treści złożonej oferty. Co za tym idzie, nie może być tak, że informacje oczywiste i niepowodujące merytorycznej zmiany treści oferty, a niezamieszczone przez wykonawcę...
25.06.2019 Czytaj więcej »
Na czym polega oddłużanie?
Oddłużanie to proces, który stosują kancelarie prawne oraz firmy oddłużeniowe. Jego celem jest doradztwo mające pomóc w likwidacji zobowiązania finansowego. W Polsce działa coraz większa liczba firm oddłużeniowych, która pomaga zadłużonym osobom...
24.06.2019 Czytaj więcej »
Zamawiający musi precyzyjnie uzasadnić podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania
Ogólnikowe stwierdzenia, że określony dokument jest nieprawidłowy, nie są wystarczające −  wykonawca nie może domyślać się, czego od niego oczekuje zamawiający (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31 października 2018 r., sygn. akt KIO...
24.06.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel