Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Wykluczenie z powodu nienależytego wykonania poprzedniego zamówienia – konieczne do spełnienia warunki

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 19 grudnia 2018
wykluczenie z postępowania

Zastosowanie przesłanki wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp, wymaga zaistnienia dodatkowej okoliczności w postaci skutku niewykonania czy też nienależytego wykonania zobowiązania polegającego na rozwiązaniu umowy lub zasądzeniu odszkodowania (wyrok KIO z 3 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1428/18).

Zdaniem Izby zamawiający prawidłowo ustalił, iż w okolicznościach rozpoznawanej sprawy w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnowie z 5 maja 2016 r., na mocy którego zasądzono od członka konsorcjum odwołującego na rzecz gminy Miasta Tarnowa stosowne odszkodowanie, nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia wykonawcy. KIO uznała, iż pod pojęciem „zdarzenia będącego podstawą wykluczenia”, o którym mowa w art. 24 ust. 7 pkt 3 ustawy Pzp w odniesieniu do podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp, prawidłowe będzie przyjęcie daty zaistnienia skutku niewykonania lub nienależytego wykonania wcześniejszej umowy koncesji lub umowy o zamówienie publiczne określonego jako rozwiązanie umowy lub zasądzenie odszkodowania.

W ocenie Izby nie sposób przyjąć, że celem ustawodawcy z jednej strony było przewidzenie możliwości wykluczenia wykonawcy z postępowania przy spełnieniu wszystkich określonych w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp okoliczności, z drugiej zaś by okres, w którym możliwe byłoby wykluczenie wykonawcy na ww. podstawie prawnej był liczony, jak twierdził odwołujący, od daty niewykonania albo nienależytego wykonania umowy bez względu na datę wystąpienia skutków dopełniających zastosowanie ww. przesłanki.

Źródło: Informator UZP nr 3/2018

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Elektroniczna komunikacja w praktyce

Problemy. Wyzwania. Rozwiązania

23 stycznia (środa), godz. 11-12

Transmisja live

Zapisz się >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Brak ofert w postępowaniu na usługę społeczną – jak procedować?

Pytanie: Przeprowadziliśmy dwa postępowania na usługę społeczną poniżej 750.000 euro według art. 138o ustawy Pzp. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, w drugim dwie podlegały odrzuceniu. Przygotowujemy kolejną...

Czytaj więcej »
Jak udzielać zamówień na ten sam przedmiot realizowany na przełomie 2 lat?

Pytanie: Dnia 27 października 2018 r. udzieliłam zamówienia podprogowego na mechaniczne prace z zakresu pozyskania drewna z terminem realizacji do 30 marca 2019 r. Obecnie firma wykonała już całą umowę przed czasem i z uwagi na...

Czytaj więcej »

Aktualności

Siwz – najważniejsze elementy dokumentu, których nie można pominąć, cz. I
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest najistotniejszym dokumentem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Określa bowiem zasady, jakimi będzie się kierował zamawiający, wybierając najkorzystniejszą ofertę. Jest także pewnego...
W postępowaniach podprogowych można odwołać się na wybór najkorzystniejszej oferty
Odwołanie się do art. 92 ust. 1 ustawy Pzp w brzmieniu po wejściu w życie ustawy nowelizującej wymaga wskazania, że przesłanka „wybór najkorzystniejszej oferty” nie obejmuje możliwości zaskarżania zaniechania odrzucania innych niż oferta...
Nie każde zatrudnienie osoby pozbawionej wolności spełnia wymóg dla zamówienia zastrzeżonego
Zatrudnienie przez wykonawcę osoby odbywającej karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, zatrudnionej uprzednio na podstawie umowy o pracę przez innego pracodawcę, a więc już aktywnej zawodowo, nie jest równoznaczne ze spełnieniem...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel