Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Wartości jakich dostaw i usług przekazanych przez zamawiającego wykonawcy należy dodać do kwoty robót budowlanych?

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 12 lutego 2018
22484f5e1ae07ac84d021582716f7714af2a4cf8-medium

Zamawiający, który przekazuje wykonawcy np. określone materiały budowlane niezbędne do realizacji robót budowlanych, musi doliczyć ich wartość do szacunkowej wartości robót. Nie ma natomiast obowiązku uwzględniania w tej kwocie wartości usługi przygotowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jeśli są one nabywane w celu opisu przedmiotu zamówienia, który będzie elementem siwz. UZP przypomina o tych zasadach w opinii prawnej „Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane z uwzględnieniem dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy” opublikowanej w Informatorze nr 4/2017.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Pzp, szacunkowa wartość zamówienia powinna uwzględniać również wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych.

Zamawiający, obliczając szacunkową wartość zamówienia na roboty budowlane, musi zatem uwzględnić zarówno przewidywany koszt wykonania samych robót, biorąc pod uwagę:

  • koszty robocizny, materiałów i pracy sprzętu,
  • narzuty na koszty ogólne i koszty pośrednie wykonawcy,
  • koszty zakupu oraz zysk, a także

jak i wartość dostaw lub usług, którą zamierza oddać do dyspozycji wykonawcy i które są niezbędne do wykonania robót.

 

Ważne

Treść art. 33 ust. 2 ustawy Pzp odnosi się do takich sytuacji, w których zamawiający, z różnych względów, zakupił lub w inny sposób nabył materiały lub usługi służące do wykonania robót budowlanych i zdecydował się przekazać je wykonawcy w celu użycia do wykonania robót. Gdyby zamawiający nie przekazał tych usług lub dostaw wykonawcy, to stanowiłyby one element jego świadczenia.

 

 

Usługi przygotowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są nabywane przez zamawiającego w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia będącego częścią siwz. Nie można uznać, że są one oddawane do dyspozycji wykonawcy w celu ich wykorzystania w ramach realizowanych prac. Dlatego też  koszt zakupu tych usług nie powinien być uwzględniany w szacunkowej wartości robót budowlanych.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Informator UZP nr 4/2017

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Elektroniczna komunikacja w praktyce

Problemy. Wyzwania. Rozwiązania

23 stycznia (środa), godz. 11-12

Transmisja live

Zapisz się >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Brak ofert w postępowaniu na usługę społeczną – jak procedować?

Pytanie: Przeprowadziliśmy dwa postępowania na usługę społeczną poniżej 750.000 euro według art. 138o ustawy Pzp. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, w drugim dwie podlegały odrzuceniu. Przygotowujemy kolejną...

Czytaj więcej »
Jak udzielać zamówień na ten sam przedmiot realizowany na przełomie 2 lat?

Pytanie: Dnia 27 października 2018 r. udzieliłam zamówienia podprogowego na mechaniczne prace z zakresu pozyskania drewna z terminem realizacji do 30 marca 2019 r. Obecnie firma wykonała już całą umowę przed czasem i z uwagi na...

Czytaj więcej »

Aktualności

Siwz – najważniejsze elementy dokumentu, których nie można pominąć, cz. I
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest najistotniejszym dokumentem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Określa bowiem zasady, jakimi będzie się kierował zamawiający, wybierając najkorzystniejszą ofertę. Jest także pewnego...
W postępowaniach podprogowych można odwołać się na wybór najkorzystniejszej oferty
Odwołanie się do art. 92 ust. 1 ustawy Pzp w brzmieniu po wejściu w życie ustawy nowelizującej wymaga wskazania, że przesłanka „wybór najkorzystniejszej oferty” nie obejmuje możliwości zaskarżania zaniechania odrzucania innych niż oferta...
Nie każde zatrudnienie osoby pozbawionej wolności spełnia wymóg dla zamówienia zastrzeżonego
Zatrudnienie przez wykonawcę osoby odbywającej karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, zatrudnionej uprzednio na podstawie umowy o pracę przez innego pracodawcę, a więc już aktywnej zawodowo, nie jest równoznaczne ze spełnieniem...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel