Poleć znajomemu

Wartości jakich dostaw i usług przekazanych przez zamawiającego wykonawcy należy dodać do kwoty robót budowlanych?

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano:
22484f5e1ae07ac84d021582716f7714af2a4cf8-medium

Zamawiający, który przekazuje wykonawcy np. określone materiały budowlane niezbędne do realizacji robót budowlanych, musi doliczyć ich wartość do szacunkowej wartości robót. Nie ma natomiast obowiązku uwzględniania w tej kwocie wartości usługi przygotowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jeśli są one nabywane w celu opisu przedmiotu zamówienia, który będzie elementem siwz. UZP przypomina o tych zasadach w opinii prawnej „Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane z uwzględnieniem dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy” opublikowanej w Informatorze nr 4/2017.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Pzp, szacunkowa wartość zamówienia powinna uwzględniać również wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych.

Zamawiający, obliczając szacunkową wartość zamówienia na roboty budowlane, musi zatem uwzględnić zarówno przewidywany koszt wykonania samych robót, biorąc pod uwagę:

  • koszty robocizny, materiałów i pracy sprzętu,
  • narzuty na koszty ogólne i koszty pośrednie wykonawcy,
  • koszty zakupu oraz zysk, a także

jak i wartość dostaw lub usług, którą zamierza oddać do dyspozycji wykonawcy i które są niezbędne do wykonania robót.

 

Ważne

Treść art. 33 ust. 2 ustawy Pzp odnosi się do takich sytuacji, w których zamawiający, z różnych względów, zakupił lub w inny sposób nabył materiały lub usługi służące do wykonania robót budowlanych i zdecydował się przekazać je wykonawcy w celu użycia do wykonania robót. Gdyby zamawiający nie przekazał tych usług lub dostaw wykonawcy, to stanowiłyby one element jego świadczenia.

 

 

Usługi przygotowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są nabywane przez zamawiającego w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia będącego częścią siwz. Nie można uznać, że są one oddawane do dyspozycji wykonawcy w celu ich wykorzystania w ramach realizowanych prac. Dlatego też  koszt zakupu tych usług nie powinien być uwzględniany w szacunkowej wartości robót budowlanych.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Informator UZP nr 4/2017

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia in-house 

Praktyka i orzecznictwo

20 czerwca (środa), godz. 11

Transmisja online na żywo

Zapisz się już dziś >> 

Porady

Błędy w projekcie umowy można bez problemu naprawić przed terminem składania ofert

Pytanie: W ogłoszonym postępowaniu przetargowym zamawiający po umieszczeniu ogłoszenia zauważył, że zrobił błąd w zapisach projektu umowy w zakresie kar umownych (niefortunnie zwolnił z nich wykonawcę). Czy zamawiający może...

Czytaj więcej »
Wspólne zlecanie zamówień a zasady wpłaty wadium

Pytanie: Jako wspólni zamawiający zamierzamy ogłosić przetarg nieograniczony w formule zaprojektuj i wybuduj. Chcemy podzielić zamówienie na części. Czy w tym przypadku wadium powinno być wpłacone (zabezpieczone) oddzielnie dla...

Czytaj więcej »

Aktualności

RODO a zamówienia publiczne – 4 wybrane elementy szczególnie ważne dla uczestników postępowań
Po 25 maja 2018 r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia...
Wykonawca, wykazując swoje doświadczenie, może powołać się na kilka realizowanych przez siebie umów
Dopuszczalne jest, aby wykonawca wykazywał swoje doświadczenie, powołując się łącznie na dwie lub większą liczbę umów jako jedno zamówienie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której instytucja zamawiająca wykluczyła taką możliwość na podstawie...
Zasady składania oświadczeń w zakresie wyłączenia się z procedury konkursowej
W przypadku konkursów ostateczna lista wykonawców jest znana wraz z upływem terminu na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Zatem terminem właściwym dla złożenia odpowiedniego oświadczenia o braku lub istnieniu...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel