Poleć znajomemu

Wartości jakich dostaw i usług przekazanych przez zamawiającego wykonawcy należy dodać do kwoty robót budowlanych?

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 12 lutego 2018
22484f5e1ae07ac84d021582716f7714af2a4cf8-medium

Zamawiający, który przekazuje wykonawcy np. określone materiały budowlane niezbędne do realizacji robót budowlanych, musi doliczyć ich wartość do szacunkowej wartości robót. Nie ma natomiast obowiązku uwzględniania w tej kwocie wartości usługi przygotowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jeśli są one nabywane w celu opisu przedmiotu zamówienia, który będzie elementem siwz. UZP przypomina o tych zasadach w opinii prawnej „Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane z uwzględnieniem dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy” opublikowanej w Informatorze nr 4/2017.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Pzp, szacunkowa wartość zamówienia powinna uwzględniać również wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych.

Zamawiający, obliczając szacunkową wartość zamówienia na roboty budowlane, musi zatem uwzględnić zarówno przewidywany koszt wykonania samych robót, biorąc pod uwagę:

  • koszty robocizny, materiałów i pracy sprzętu,
  • narzuty na koszty ogólne i koszty pośrednie wykonawcy,
  • koszty zakupu oraz zysk, a także

jak i wartość dostaw lub usług, którą zamierza oddać do dyspozycji wykonawcy i które są niezbędne do wykonania robót.

 

Ważne

Treść art. 33 ust. 2 ustawy Pzp odnosi się do takich sytuacji, w których zamawiający, z różnych względów, zakupił lub w inny sposób nabył materiały lub usługi służące do wykonania robót budowlanych i zdecydował się przekazać je wykonawcy w celu użycia do wykonania robót. Gdyby zamawiający nie przekazał tych usług lub dostaw wykonawcy, to stanowiłyby one element jego świadczenia.

 

 

Usługi przygotowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są nabywane przez zamawiającego w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia będącego częścią siwz. Nie można uznać, że są one oddawane do dyspozycji wykonawcy w celu ich wykorzystania w ramach realizowanych prac. Dlatego też  koszt zakupu tych usług nie powinien być uwzględniany w szacunkowej wartości robót budowlanych.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Informator UZP nr 4/2017

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zobacz, jak zmieni sie Prawo zamówień publicznych!

Polityka Zakupowa Państwa

24 października (środa), godz. 11-12

transmisja live

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy zamawiający może ponownie wezwać do uzupełnienia dokumentu, jeśli wykonawca złożył go, ale w obcym języku?

Pytanie: Proszę o odpowiedź w sprawie decyzji o odrzuceniu oferty wykonawcy, który na wezwanie do złożenia dokumentów z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp nie odpowiedział na nie. Na ponowne wezwanie do uzupełnienia przedstawił...

agata-smerd
Agata Smerd
17.10.2018
Czytaj więcej »
Prawo opcji w praktyce zamawiającego – jak łatwo przejść 4 etapy postępowania

Pytanie: Przygotowuję unijny przetarg nieograniczony na dostawę mięsa z uwzględnieniem prawa opcji. Jak w tej sytuacji przygotować formularz ofertowy? Czy należy podać w nim wartość zamówienia podstawowego (czyli ilość x ceny...

Czytaj więcej »

Aktualności

Kiedy i komu należy przekazywać odpowiedzi na pytania do siwz – opinia UZP
UZP w Informatorze nr 2/2018 wyjaśnia wątpliwość: „Czy odpowiadając na pytania do SIWZ zamawiający może udzielić bezpośredniej odpowiedzi podmiotowi, który sformułował to pytanie?”. Autor opinii wskazuje, że zamawiający może to zrobić, ale musi...
16.10.2018 Czytaj więcej »
Uzasadnienie dla zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa musi być przekonujące
Uzasadnienie zastrzeżenia informacji zawartych w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny nie może być lakoniczne i ograniczać się wyłącznie do zadeklarowania spełniania przez nieujawnione dane przesłanek z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej...
15.10.2018 Czytaj więcej »
Elektronizacja zamówień publicznych – o czym powinien pamiętać wykonawca?
Za niespełna tydzień w postępowaniach unijnych zaczną obowiązywać przepisy w zakresie pełnej elektronizacji procedur zamówieniowych. Co to oznacza dla wykonawców? Zadbaj przede wszystkim o podpis elektroniczny, sprawdź też, jak poświadczyć kopie...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel