Poleć znajomemu

Wartości jakich dostaw i usług przekazanych przez zamawiającego wykonawcy należy dodać do kwoty robót budowlanych?

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano:
22484f5e1ae07ac84d021582716f7714af2a4cf8-medium

Zamawiający, który przekazuje wykonawcy np. określone materiały budowlane niezbędne do realizacji robót budowlanych, musi doliczyć ich wartość do szacunkowej wartości robót. Nie ma natomiast obowiązku uwzględniania w tej kwocie wartości usługi przygotowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jeśli są one nabywane w celu opisu przedmiotu zamówienia, który będzie elementem siwz. UZP przypomina o tych zasadach w opinii prawnej „Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane z uwzględnieniem dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy” opublikowanej w Informatorze nr 4/2017.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Pzp, szacunkowa wartość zamówienia powinna uwzględniać również wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych.

Zamawiający, obliczając szacunkową wartość zamówienia na roboty budowlane, musi zatem uwzględnić zarówno przewidywany koszt wykonania samych robót, biorąc pod uwagę:

  • koszty robocizny, materiałów i pracy sprzętu,
  • narzuty na koszty ogólne i koszty pośrednie wykonawcy,
  • koszty zakupu oraz zysk, a także

jak i wartość dostaw lub usług, którą zamierza oddać do dyspozycji wykonawcy i które są niezbędne do wykonania robót.

 

Ważne

Treść art. 33 ust. 2 ustawy Pzp odnosi się do takich sytuacji, w których zamawiający, z różnych względów, zakupił lub w inny sposób nabył materiały lub usługi służące do wykonania robót budowlanych i zdecydował się przekazać je wykonawcy w celu użycia do wykonania robót. Gdyby zamawiający nie przekazał tych usług lub dostaw wykonawcy, to stanowiłyby one element jego świadczenia.

 

 

Usługi przygotowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są nabywane przez zamawiającego w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia będącego częścią siwz. Nie można uznać, że są one oddawane do dyspozycji wykonawcy w celu ich wykorzystania w ramach realizowanych prac. Dlatego też  koszt zakupu tych usług nie powinien być uwzględniany w szacunkowej wartości robót budowlanych.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Informator UZP nr 4/2017

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porozmawiaj z ekspertem!

 BEZPŁATNE 

Konsultacje telefoniczne

z Prawa zamówień publicznych

27 lutego (wtorek), godz. 10-12

Porad udziela dr A. Gawrońska-Baran

Dowiedz się więcej >> 

Porady

Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, zaciągając kredyt, musi stosować ustawę Pzp?

Pytanie: Czy szpital mający status SP ZOZ, w myśl art. 4 pkt 3ja ustawy Pzp może bez postępowania przetargowego zaciągnąć kredyt, którego szacowana wartość odsetek przekroczy 30.000 euro?

Czytaj więcej »
Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia – dzielić czy nie dzielić?

Pytanie: Szpital – spółka prawa handlowego otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich w ramach programu RPO WO 2014–2020 na zakup sprzętu i wyposażenia do oddziału chorób wewnętrznych. Lista sprzętu liczy aż 37 pozycji, od...

Czytaj więcej »

Aktualności

Wymóg zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym musi mieć uzasadnienie
Ograniczenie grup wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia musi być uzasadnione przedmiotem zamówienia oraz nie może godzić w zasady proporcjonalności i równego traktowania podmiotów. Ma to również zastosowanie do wymogu...
Interpretacja wyroku TSUE w sprawie ESAPROJEKT w 3 orzeczeniach KIO – praktyczne wskazówki dla zamawiających i wykonawców
KIO coraz częściej przypomina główne tezy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt Sp. z o.o. przeciwko województwu łódzkiemu, bazując na nich w wydawanych orzeczeniach. Poniżej omawiamy...
Kiedy, w ocenie UZP, dopuszczalne jest skorzystanie z trybu z wolnej ręki z uwagi na tzw. monopol na rynku?
Występowanie na rynku danych dostaw, usług lub robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia publicznego, konkurencji w postaci co najmniej 2 wykonawców zdolnych do realizacji tego zamówienia, stanowi przeszkodę do zastosowania trybu z...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel