Poleć znajomemu

Rynek zamówień publicznych wart ponad 230 miliardów złotych

Dodano:
Rynek zamówień publicznych wart ponad 230 miliardów złotych

Roboty budowlane wciąż dominują rynek stanowiąc 40% wszystkich zamówień publicznych. Liczba udzielonych w 2014 roku zamówień publicznych w stosunku do roku poprzedniego spada, a aukcje elektroniczne przynoszą 154 milionów złotych oszczędności.

Dnia 25 czerwca 2015 roku Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o Funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r. Wynika z niego m.in., że  liczba udzielonych w 2014 roku zamówień wyniosła łącznie 174 886,  wartość rynku zamówień publicznych wycenia się na 230,4 mld zł. W dokumencie znalazło się również podsumowanie zmian w prawie, z których najważniejsze jest podwyższenie progu bagatelności do 30.000 euro.

Ze sprawozdania wynika, że w 2014 roku 82% zamówień udzielono w trybie przetargu nieograniczonego a 13,42% w trybie zamówień z wolnej ręki, roboty budowlane stanowiły 40% ogólnej kwoty zamówień. Niestety mniejszym powodzeniem niż dotychczas cieszyła się w 2014 roku aukcja elektroniczna, w której przeprowadzono procedurę przetargową tyko 504 razy. Dla porównania w roku 2013 postępowań w tym trybie było 1 396. Kryteria pozacenowe zastosowano w 25% postępowań powyżej progów unijnych i 16% postępowań poniżej progów unijnych, w sumie 89% zamówień publicznych jest udzielane w oparciu o kryteria pozacenowe.

W sprawozdaniu znajdują się rekomendacje dotyczące otwarcia rynku na konkurencję, ułatwienia dostępu do zamówień publicznych oraz zoptymalizowania systemu tak, aby umożliwił realizację wspólnych celów społecznych i najefektywniejsze wydanie środków publicznych. Najważniejszym zadaniem na rok 2015 będzie kontynuacja prac związanych z przyjęciem nowej ustawy kompleksowo regulującej materię zamówień publicznych. Urząd będzie również zapewniał odpowiednie wsparcie przedsiębiorcom poprzez dostęp do informacji o prawidłowym sposobie stosowania prawa. UZP podjął również działania w celu zelektronizowania procesu zamówień publicznych.

Autor:

Dominika Kurowska

Źródło:

www.uzp.gov.pl

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

 Elektronizacja zamówień publicznych 

Sprawdź, co Cię czeka już w kwietniu!

22 marca (czwartek), godz. 10

Transmisja online na żywo

Zapisz się już dziś >> 

Porady

Usługa oczyszczenia terenów z materiałów niebezpiecznych – zasady szacowania wartości prac

Pytanie: Zamawiający planuje oczyszczenie terenu z niewybuchów i innych materiałów niebezpiecznych. Usługę tę chcemy zlecić firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. Jej wartość oszacowano na kwotę poniżej progów...

Czytaj więcej »
Wspólnik spółki cywilnej udostępnia w przetargu potencjał kadrowy – jak sporządzić dokumenty?

Pytanie: Jak poprawnie wystawić zobowiązanie do użyczenia zasobów podmiotu trzeciego w postaci potencjału kadrowego tj. osoby jednego ze wspólników spółki cywilnej? Czy jeżeli umowa spółki wskazuje, że każdy ze wspólników jest...

Czytaj więcej »

Aktualności

4 ważne pytania o elektronizację zamówień publicznych – wskazówki dla zamawiających i wykonawców
Rynek zamówień publicznych przygotowuje się na elektronizację postępowań o udzielenie  zamówień publicznych, która po części będzie wdrażana już od 18 kwietnia 2018 r. Nasz ekspert podejmuje się wyjaśnienia niezwykle trudnych zagadnień...
Dane pracowników wykonawcy tajemnicą przedsiębiorstwa?
Kwestia tego, czy informacje zawarte w wykazie osób tj. dotyczące danych osób, które będą realizowały zamówienie wraz z opisem posiadanego przez nie doświadczenia, może zostać zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa, nie została w...
21.03.2018 Czytaj więcej »
Niedozwolony udział wykonawcy w przygotowaniu postępowania
Ustawodawca ma na celu eliminację z postępowania podmiotów, które w trakcie uczestnictwa w przygotowaniu postępowania nabyły wiedzę mogącą je stawiać w lepszej sytuacji względem pozostałych wykonawców biorących udział w postępowaniu...
20.03.2018 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel