Poleć znajomemu

Rynek zamówień publicznych wart ponad 230 miliardów złotych

Dodano:
Rynek zamówień publicznych wart ponad 230 miliardów złotych

Roboty budowlane wciąż dominują rynek stanowiąc 40% wszystkich zamówień publicznych. Liczba udzielonych w 2014 roku zamówień publicznych w stosunku do roku poprzedniego spada, a aukcje elektroniczne przynoszą 154 milionów złotych oszczędności.

Dnia 25 czerwca 2015 roku Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o Funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r. Wynika z niego m.in., że  liczba udzielonych w 2014 roku zamówień wyniosła łącznie 174 886,  wartość rynku zamówień publicznych wycenia się na 230,4 mld zł. W dokumencie znalazło się również podsumowanie zmian w prawie, z których najważniejsze jest podwyższenie progu bagatelności do 30.000 euro.

Ze sprawozdania wynika, że w 2014 roku 82% zamówień udzielono w trybie przetargu nieograniczonego a 13,42% w trybie zamówień z wolnej ręki, roboty budowlane stanowiły 40% ogólnej kwoty zamówień. Niestety mniejszym powodzeniem niż dotychczas cieszyła się w 2014 roku aukcja elektroniczna, w której przeprowadzono procedurę przetargową tyko 504 razy. Dla porównania w roku 2013 postępowań w tym trybie było 1 396. Kryteria pozacenowe zastosowano w 25% postępowań powyżej progów unijnych i 16% postępowań poniżej progów unijnych, w sumie 89% zamówień publicznych jest udzielane w oparciu o kryteria pozacenowe.

W sprawozdaniu znajdują się rekomendacje dotyczące otwarcia rynku na konkurencję, ułatwienia dostępu do zamówień publicznych oraz zoptymalizowania systemu tak, aby umożliwił realizację wspólnych celów społecznych i najefektywniejsze wydanie środków publicznych. Najważniejszym zadaniem na rok 2015 będzie kontynuacja prac związanych z przyjęciem nowej ustawy kompleksowo regulującej materię zamówień publicznych. Urząd będzie również zapewniał odpowiednie wsparcie przedsiębiorcom poprzez dostęp do informacji o prawidłowym sposobie stosowania prawa. UZP podjął również działania w celu zelektronizowania procesu zamówień publicznych.

Autor:

Dominika Kurowska

Źródło:

www.uzp.gov.pl

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Podział zamówienia na części 

Zasady. Wartość szacunkowa. Warunki udziału

24 lipca (środa) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Cena 100% przy zamawianiu robót budowlanych? Pamiętaj o niezbędnych warunkach!

Pytanie: Na jednym z ostatnich szkoleń, prowadzący – uznany autorytet w zakresie zamówień publicznych – z pełnym przekonaniem przekazał informację, iż stosowanie kryterium ceny z wagą 100% w przetargu na roboty budowlane jest...

Czytaj więcej »
Kiedy wysłanie oświadczenia w treści maila jest skuteczne?

Pytanie: Zamawiający dopuszczał złożenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny i przedłużenie terminu związania ofertą za pomocą poczty elektronicznej. Wykonawca przesłał wyjaśnienia w treści maila, ale nie załączył do niego podpisanego i...

Czytaj więcej »

Aktualności

Konsorcjum w postępowaniu – zasady stawiania warunków i łączenia potencjałów konsorcjantów, cz. I
Jeśli wymogi zamawiającego w postępowaniu nie pozwalają wykonawcy ubiegać się o zamówienie, rozwiązaniem może być zawiązanie konsorcjum. Połączenie potencjałów jest nierzadko jedynym sposobem na zdobycie publicznego kontraktu. Ale uwaga! Nie...
Termin na złożenie wyjaśnienia dotyczącego rażąco niskiej ceny jest nieprzywracalny
Złożenie przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty po upływie terminu wyznaczonego przez zamawiającego należy traktować na równi z sytuacją, w której wyjaśnienia w ogóle nie zostały złożone, co  skutkuje odrzuceniem oferty...
Jasna i czytelna komunikacja z wykonawcą – zamawiający musi o niej pamiętać
W zawiadomieniu o wykluczeniu wykonawcy z postępowania zamawiający powinien precyzyjnie opisać swoją motywację, odnosząc się do treści przedłożonych dokumentów. Przeciwne jego działanie narusza art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp (wyrok Krajowej...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel