Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Od kiedy i do jakich procedur należy stosować nową ustawę Pzp w 2021 roku?

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 28 września 2020
Od kiedy i do jakich procedur należy stosować nową ustawę Pzp w 2021 roku?

Od 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie przepisy nowej ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019). Nie oznacza to jednak, że od tej daty jej regulacje są automatycznie stosowane do każdej procedury i czynności zamawiającego i wykonawcy czy każdej umowy o zamówienie – niezależnie od chwili wszczęcia postępowania. Sprawdź, w jakich sytuacjach zastosować regulacje poprzedniej ustawy Pzp a kiedy nowe przepisy. Kwestię stosowania nowej ustawy Pzp z 11 września 2019 r. bądź dotychczasowej ustawy Pzp z 29 stycznia 2004 r. regulują Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2020).  Statuuje ona kilka podstawowych zasad, o których należy pamiętać.

Postępowania o udzielenie zamówień

 1. Do postępowań o udzielenie zamówienia oraz do konkursów, o których mowa w starej ustawie Pzp, wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy starej ustawy tj. dotychczasowe (art. 90 przepisów przejściowych).
 2. Do dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w starej ustawie Pzp, ustanowionego przed 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy starej ustawy.
 3. Do udzielenia zamówienia publicznego na podstawie umowy ramowej, o której mowa w starej ustawie Pzp, zawartej:
 • przed 1 stycznia 2021 r.,
 • po 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed 1 stycznia 2021 r.

stosuje się przepisy dotychczasowe.

Realizacja umów w sprawie zamówień

Do umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych, o których mowa w starej ustawie Pzp, zawartych:

 • przed 1 stycznia 2021 r.,
 • po 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed 1 stycznia 2021 r.

stosuje się przepisy dotychczasowe.

Postępowania odwoławcze  

 1. Do postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w starej ustawie Pzp, wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 r., oraz do właściwości sądów w sprawach skarg wniesionych przed 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
 2. Do postępowań odwoławczych oraz tych toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w starej ustawie Pzp, wszczętych po 31 grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy nowej ustawy Pzp.
 3. W przypadku postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w starej ustawie Pzp, wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 r., odpowiednio wpis uiszczony w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 198 pkt 2 starej ustawy Pzp, oraz opłata uiszczona w wysokości określonej w art. 34 ustawy o kosztach sądowych, w dotychczasowym brzmieniu, nie podlegają zwrotowi.

Kontrola udzielania zamówień 

Do kontroli udzielania zamówień publicznych wszczętych na podstawie starej ustawy Pzp i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Dodatkowo czynności dokonane w toku takiej kontroli pozostają skuteczne, jeżeli dokonano ich z zachowaniem dotychczasowych przepisów.

Postępowania po konkursach 

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po 31 grudnia 2020 r. na podstawie nowej ustawy Pzp, w następstwie postępowań lub konkursów wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., na podstawie starej ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia (innego niż zamówienie publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa) w trybie:

1)     negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 starej ustawy Pzp, lub zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 starej ustawy Pzp;

2)     negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 starej ustawy Pzp, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

3)     negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110 starej ustawy Pzp, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych;

4)     zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 starej ustawy Pzp, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

5)     zamówienia z wolnej ręki, jeżeli przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110 starej ustawy Pzp, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
 • Brak opłat!
 • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
 • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
 • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Nowe Prawo zamówień publicznych
– zmiany w zakresie umów

Poznaj nowe przepisy 

27 listopada, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Relacja przepisów Wytycznych, ustawy Pzp i ustawy o szkolnictwie wyższym

Pytanie: Zamawiający ma podpisane umowy projektowe, które są nadzorowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Do tej pory realizował zamówienia na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, stosując: wewnętrzny regulamin...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
30.10.2020
Czytaj więcej »
Awaria systemu informatycznego i nieotwarcie ofert a zmiana ogłoszenia wg nowej ustawy Pzp

Pytanie: Czy w przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert i poinformowania wykonawców na stronie internetowej o zmianie terminu otwarcia ofert na dzień późniejszy...

Czytaj więcej »

Aktualności

PortalZP zaprasza na bezpłatny panel ekspertów
PortalZP oraz MarketPlanet zapraszają do udziału w panelu ekspertów Pzp. To cykl bezpłatnych spotkań online dedykowanych wszystkim podmiotom objętym ustawą Pzp, które chcą poznać praktyczne podejście oraz doświadczenia innych zamawiających...
28.10.2020 Czytaj więcej »
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z nowym Pzp
Sprawdź, jak przygotować postępowanie zgodnie z nowym Prawem zamówień publicznych m.in. opisać przedmiot zamówienia i oszacować jego wartość, o czym pamiętać przeprowadzając konsultacje rynkowe i przymierzając się do projektowania postanowień...
Posiadanie papierów wartościowych nie potwierdza wymogu dysponowania środkami finansowymi
W przypadku wymogu dysponowania „środkami finansowymi”, KIO stoi na stanowisku, iż każdorazowo chodzi tutaj o zdolność finansową rozumianą jako możliwość dysponowania środkami pieniężnymi, czego nie można utożsamiać ze sferą majątkową wykonawcy...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel