Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Kryterium oceny ofert może stanowić jedna cena, nie zaś klika cen czy poszczególne składniki ceny

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 12 stycznia 2021
Kryterium oceny ofert może stanowić jedna cena, nie zaś klika cen czy poszczególne składniki ceny

Ceną oferty – jak już wcześniej wskazano – jest cena za cały zakres zamówienia, łącznie z opcją, zatem przy kryterium cenowym ocenie podlega także cena oferty opcjonalnej (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 16 listopada 2020 r., sygn. akt KIO 2801/20).

Jak słusznie wskazała Izba w wyroku z 28 maja 2013 r. (sygn. akt KIO 1168/13) – „Kryteria oceny ofert muszą odnosić się do przedmiotu zamówienia. Skoro w przedmiocie zamówienia znajduje się zarówno świadczenie gwarantowane oraz świadczenie opcjonalnie, to kryteria odnoszą się do tego przedmiotu.

Sam fakt, iż część opcjonalna nie jest opcją gwarantowaną, nie pozbawia jej przymiotu części przedmiotu zamówienia, tym samym zamawiający jest uprawniony do uwzględnienia tego elementu w ocenie ofert. Przy przyjęciu poglądu przeciwnego okazałoby się, że zamawiający nie mają możliwości dokonywania oceny ofert w częściach, gdzie zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu zamówienia (mniejsza liczba uczestników konferencji, szkoleń, mniejszy zakres odśnieżania czy sprzątania), jak również w sytuacjach gdy zamawiający przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe w formie wynikającej z treści art. 629 kc”.

O kryteriach oceny ofert piszemy także tutaj:

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

specjalistka z zakresu zamówień publicznych zawodowo związana z największą instytucją zamawiającą w Polsce działającą w branży inwestycji infrastrukturalnych, uczestniczka procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją ustawy Pzp, członkini...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Podmiotowe środki dowodowe, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy​ 

19 stycznia, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jakie są zasady reprezentacji wykonawcy w postępowaniu w przypadku prokury?

Pytanie: Ofertę firmy X sp. z o.o. złożoną w ramach przetargu nieograniczonego podpisał Pan Z – prezes zarządu. Z KRS wynika, iż spółka reprezentowana jest przez zarząd wieloosobowy – 2 prezesów zarządu. Dalej z KRS wynika, iż...

karol-jaworski
Karol Jaworski
18.01.2021
Czytaj więcej »
Czy oferta złożona na niewłaściwym formularzu podlega odrzuceniu?

Pytanie: W prowadzonym postępowaniu publicznym powyżej progów UE wykonawca złożył dokumenty, w tym ofertę na formularzach z przetargu, który unieważniliśmy. Postępowanie unieważniono z uwagi na brak ofert niepodlegających...

Czytaj więcej »

Aktualności

Treść oferty – które dokumenty można do niej zaliczyć?
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest procedurą mocno sformalizowaną. Ma to wpływ na proces składania ofert – ich treść w toku postępowania zasadniczo nie może już ulec zmianie. Mimo to ustawodawca przewidział w ustawie Pzp wiele...
Umowa o zamówienie publiczne – o czym trzeba wiedzieć w związku z nową ustawą Pzp?
Wydaje się, że nikogo nie trzeba przekonywać, iż warto jest dobrze przygotować wzór przyszłej umowy o zamówienie publiczne. Każdy zakup powinien być zabezpieczony prawidłową realizacją, a taką zapewnić mogą dobre i zgodne z przepisami zapisy umowne...
Zamawiający nie może wymagać wykazania dowodów oddzielnie dla każdej z przesłanek zastrzeżenia informacji
Zgodnie z legalną definicją tajemnicy przedsiębiorstwa skuteczne objęcie ochroną informacji wymaga spełnienia przesłanek odnoszących się m.in. do określonego ich charakteru (tj. charakteru technicznego, technologicznego, organizacyjnego...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel