Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Kiedy wolno unieważnić postępowanie, gdy jego prowadzenie nie leży w interesie publicznym?

Agata Smerd

Autor: Agata Smerd

Dodano: 31 marca 2021
Czy zmiana strategii działania zamawiającego to uzasadniona podstawa do unieważnienia postępowania?

Zamawiający może unieważnić prowadzone postępowanie, jeśli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. KIO daje zamawiającym wyraźną wskazówkę, aby zmiany strategii działalności zamawiającego lub jego organów nadrzędnych czy choćby samego procesu analitycznego w strukturach zamawiającego, który zmierza do takich zmian, uwzględniać w dokumentacji prowadzonego postępowania. W ten sposób można zabezpieczyć zarówno swój interes, jak i wykonawców przed niepotrzebnymi sporami. 

W odniesieniu do unieważnienia postępowania na podstawie przesłanki wskazanej w art. 255 pkt 5 nowego Pzp:

 • musi być ona interpretowane ściśle, według reguł wskazanych w przepisie jako wyjątek od zasady udzielenia zamówienia;
 • wobec faktu, że ciężar udowodnienia spoczywa na zamawiającym, musi być ono poprzedzone precyzyjnym, szczegółowym i popartym dowodami uzasadnieniem podstaw dokonania przez zamawiającego takiej czynności;
 • podstawy dokonania tej czynności muszą znaleźć się już w piśmie dotyczącym unieważnienia, tak aby wykonawcy mogli podjąć decyzję w sprawie środków ochrony prawnej oraz aby zamawiający nie był zmuszony uzupełniać argumentacji przed Izbą, ponieważ będzie to uznane za spóźnione i nieskuteczne;
 • jego uzasadnienie musi wskazywać na okoliczności zewnętrzne, niezależne od zamawiającego i przez niego niewykreowane, których pojawienie się spowodowało konieczność unieważnienia postępowania. Do takich okoliczności nie należą zmiany otoczenia biznesowego u zamawiającego, decyzje podejmowane w strukturach zamawiającego lub jego organach nadrzędnych czy okoliczności wynikające z opieszałości zamawiającego. Takimi okolicznościami mogą być natomiast akty prawne wiążące zamawiającego i stanowiące źródła prawa (tak np. wyroki o sygn. akt KIO 991/14, 1001/14);
 • musi wcześniej wystąpić obiektywna i trwała zmiana stanu faktycznego, w stopniu tak istotnym, że wykonanie zamówienia będzie niecelowe, a nawet będzie wiązać się z wyrządzeniem szkody w mieniu czy interesie publicznym;
 • zamawiający musi dowieść, że wykonanie zamówienia lub prowadzenie postępowania straciło w wyniku tych okoliczności na znaczeniu dla interesu publicznego;
 • nie można utożsamiać interesu zamawiającego z interesem publicznym czy społecznym, definiowanym jako sytuacje faktyczne doniosłe prawnie, społecznie i gospodarczo.

Szerokie omówienie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej o zastosowaniu omawianej podstawy unieważnienia znajdziesz w artykule Czy zmiana strategii działania zamawiającego to uzasadniona podstawa do unieważnienia postępowania?

Autor:

agata smerd

Agata Smerd

Autor: Agata Smerd

specjalistka w zakresie zamówień publicznych, autorka licznych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, zawodowo związana z zamówieniami publicznymi od 2003 roku, przez wiele lat Naczelnik Wydziału Zamówień...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
 • Brak opłat!
 • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
 • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
 • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Pzp

21 kwietnia, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jakie kryteria oceny ofert zastosować w przypadku zamówienia na dostawę sprzętu medycznego?

Pytanie: Jesteśmy szpitalem sp. z o.o., z 90-proc. udziałem samorządu powiatowego i 10-proc. udziałem samorządu gminnego. Ogłaszamy przetarg na dostawę sprzętu medycznego, który w 85% jest finansowany przez Unię Europejską. W...

Czytaj więcej »
Jak opublikować informacje o udzieleniu zamówień odrębnych?

Pytanie: Zamawiający w celu pilnego zakupu komputerów, tabletów, monitorów i rzutników do pracy zdalnej chce skorzystać z art. 6a ust. 1 specustawy. Zgodnie z ust. 2 wspomnianej ustaw zamawiający ma obowiązek wpisania w...

karol-jaworski
Karol Jaworski
10.04.2021
Czytaj więcej »

Aktualności

Ile pieniędzy otrzymała Polska w ramach funduszy europejskich?
Fundusze pochodzące z Unii Europejskiej to z pewnością jedna z najważniejszych korzyści, jakie Polska odnosi dzięki obecności we Wspólnocie. Olbrzymie kwoty nie tylko przemawiają do wyobraźni. Przede wszystkim przekładają się na kształt otaczającej...
07.04.2021 Czytaj więcej »
Opisz przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV
Wspólny Słownik Zamówień CPV określony unijnym rozporządzeniem zawiera drzewo kodów o różnych stopniach szczegółowości. Opisując zamówienie za pomocą kodu CPV, powinieneś znaleźć kod maksymalnie zbliżony do przedmiotu zamówienia. Może się także...
Niezgodność oferty z siwz należy rozpatrywać pod kątem jej treści, a nie formy
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Interpretacja powyższego przepisu nakazuje odniesienie normy tego przepisu do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel