Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Jeśli cena jest niska z oczywistych względów, wówczas można odstąpić od jej badania

Krzysztof Hodt

Autor: Krzysztof Hodt

Dodano: 2 lipca 2019
badanie niskiej ceny

W przypadku zaistnienia przesłanek do badania rażąco niskiej ceny obowiązkiem zamawiającego jest wszczęcie procedury wyjaśniającej realność zaproponowanego wynagrodzenia (art. 90 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy Pzp). W okolicznościach oczywistych, które nie wymagają wyjaśnień, zamawiający może odstąpić od tych czynności. Omówienie bieżącego orzecznictwa dającego wskazówki w tej mierze znajdziesz w dziale Temat tygodnia.

Z orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej wynika, że:

  • zaniechanie weryfikacji ceny ofertowej jest odstępstwem od reguły, z zatem może dotyczyć jedynie wyjątkowej sytuacji, która nie może być interpretowana rozszerzająco,
  • rezygnacja z badania rażąco niskiej ceny może nastąpić jedynie w przypadku zdarzeń i faktów dostrzeganych natychmiast, bez konieczności dokonywania głębszej analizy.

Przykładem okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia, są:

1)      zawyżona wartość szacunkowa − ustalenie wartości szacunkowej na poziome wyższym niż rynkowy może stanowić przesłankę do odstąpienia do badania rażąco niskiej ceny. Najlepszym potwierdzeniem zawyżenia szacunku jest sytuacja, w której wszystkie lub przynajmniej większość złożonych ofert ma ceną znacznie poniżej kwoty oszacowanej przez zamawiającego;

2)      zawyżona średnia arytmetyczna ofert − jeżeli jedna ze złożonych ofert jest znacznie wyższa od pozostałych, to można przyjąć, że w sztuczny sposób zawyża ona średnią cen złożonych ofert. Jeżeli ceny innych ofert są zbliżone do siebie, to zamawiający ma prawo uznać, że to one wyznaczają rynkowy poziom cen. Jeszcze bardziej klarowna jest sytuacja, gdy ceny większości ofert są zbliżone nie tylko do siebie, lecz również do kwoty oszacowanej przez zamawiającego. W takim przypadku można przyjąć, że wyliczając średnią arytmetyczną ofert, można pominąć zawyżoną ofertę. Tylko w takim wypadku średnia będzie odzwierciedlać realny (rynkowy) poziom cen.

Zamawiający nie może odstąpić od badania rażąco niskiej ceny, powołując się na okoliczności związane z właściwościami wykonawcy, takie jak:

  • jego renoma,
  • stała współpraca czy
  • wcześniejsza prawidłowa realizacja zamówień.

Żadna z tych okoliczności nie przekłada się na zaproponowaną cenę i wobec tego nie może być brana pod uwagę przy analizowaniu możliwości odstąpienia od badania ceny oferty.

Autor:

Krzysztof Hodt

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych, aktualnie specjalista w wydziale zamówień publicznych

jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce

Krzysztof Hodt

Autor: Krzysztof Hodt

specjalista ds zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem, aktualnie pracownik jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

UWAGA ZMIANY!

Bezpłatne webinarium

Nowe Prawo zamówień publicznych

Poznaj nowe przepisy Pzp

 23 października (środa)

transmisja live

Przygotuj się do zmian >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Gdy w procedurze jest tylko jedna oferta, nie trzeba sprawdzać przynależności do grupy kapitałowej

Pytanie: Czy w postępowaniu, w którym złożono tylko jedną ofertę, wykonawca musi w ciągu 3 dni od publikacji informacji z otwarcia ofert na stronie zamawiającego złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do...

Czytaj więcej »
Sprawdź warunki zatrzymania wadium, gdy wykonawca odmawia podpisania umowy

Pytanie: Zamawiający (jst) w przetargu w progach unijnych wybrał wykonawcę zamówienia, a następnie poinformował go o planowanej dacie podpisania umowy i obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca...

Czytaj więcej »

Aktualności

Zmiany w ofercie po zawarciu umowy? Sprawdź, czy to możliwe
Zamawiający powinien racjonalnie i oszczędnie gospodarować środkami publicznymi, mając na uwadze regulacje odnoszące się do zamówień publicznych. W praktyce występują jednak sytuacje, w których błędy w ofertach zostają zidentyfikowane na etapie...
Jaką datę powinno mieć uzupełniane w postępowaniu pełnomocnictwo?
Prawidłowe pełnomocnictwo przedłożone na wezwanie zamawiającego powinno potwierdzać umocowanie do dokonania danej czynności na dzień jej dokonania. Możliwe jest więc przedłożenie pełnomocnictwa z datą adekwatną do daty dokonania czynności, a także z...
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów może być kierowane jednokrotnie we wskazanym zakresie
Treść art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie budzi wątpliwości. To zamawiający jest podmiotem decydującym o zakresie koniecznego uzupełnienia dokumentów przez wykonawcę oraz momencie, w jakim to uzupełnienie powinno nastąpić. Dla zachowania zasady...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel