Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Jeśli cena jest niska z oczywistych względów, wówczas można odstąpić od jej badania

Krzysztof Hodt

Autor: Krzysztof Hodt

Dodano: 2 lipca 2019
badanie niskiej ceny

W przypadku zaistnienia przesłanek do badania rażąco niskiej ceny obowiązkiem zamawiającego jest wszczęcie procedury wyjaśniającej realność zaproponowanego wynagrodzenia (art. 90 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy Pzp). W okolicznościach oczywistych, które nie wymagają wyjaśnień, zamawiający może odstąpić od tych czynności. Omówienie bieżącego orzecznictwa dającego wskazówki w tej mierze znajdziesz w dziale Temat tygodnia.

Z orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej wynika, że:

  • zaniechanie weryfikacji ceny ofertowej jest odstępstwem od reguły, z zatem może dotyczyć jedynie wyjątkowej sytuacji, która nie może być interpretowana rozszerzająco,
  • rezygnacja z badania rażąco niskiej ceny może nastąpić jedynie w przypadku zdarzeń i faktów dostrzeganych natychmiast, bez konieczności dokonywania głębszej analizy.

Przykładem okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia, są:

1)      zawyżona wartość szacunkowa − ustalenie wartości szacunkowej na poziome wyższym niż rynkowy może stanowić przesłankę do odstąpienia do badania rażąco niskiej ceny. Najlepszym potwierdzeniem zawyżenia szacunku jest sytuacja, w której wszystkie lub przynajmniej większość złożonych ofert ma ceną znacznie poniżej kwoty oszacowanej przez zamawiającego;

2)      zawyżona średnia arytmetyczna ofert − jeżeli jedna ze złożonych ofert jest znacznie wyższa od pozostałych, to można przyjąć, że w sztuczny sposób zawyża ona średnią cen złożonych ofert. Jeżeli ceny innych ofert są zbliżone do siebie, to zamawiający ma prawo uznać, że to one wyznaczają rynkowy poziom cen. Jeszcze bardziej klarowna jest sytuacja, gdy ceny większości ofert są zbliżone nie tylko do siebie, lecz również do kwoty oszacowanej przez zamawiającego. W takim przypadku można przyjąć, że wyliczając średnią arytmetyczną ofert, można pominąć zawyżoną ofertę. Tylko w takim wypadku średnia będzie odzwierciedlać realny (rynkowy) poziom cen.

Zamawiający nie może odstąpić od badania rażąco niskiej ceny, powołując się na okoliczności związane z właściwościami wykonawcy, takie jak:

  • jego renoma,
  • stała współpraca czy
  • wcześniejsza prawidłowa realizacja zamówień.

Żadna z tych okoliczności nie przekłada się na zaproponowaną cenę i wobec tego nie może być brana pod uwagę przy analizowaniu możliwości odstąpienia od badania ceny oferty.

Autor:

Krzysztof Hodt

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych, aktualnie specjalista w wydziale zamówień publicznych

jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce

Krzysztof Hodt

Autor: Krzysztof Hodt

specjalista ds zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem, aktualnie pracownik jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Specjalne szkolenie dla wykonawców!

Jak skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego

Naucz się, jak wygrywać przetargi!

 27 sierpnia (wtorek), Warszawa

Zapisz się i skorzystaj z rabatu>> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, może być znacząco niższa od jego wartości szacunkowej?

Pytanie: Jesteśmy jednostką kultury (zamawiający z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) i podlegamy dyscyplinie finansów publicznych. Przygotowuję postępowanie poniżej progów unijnych finansowane z projektu unijnego INTERREG. Czy...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
19.07.2019
Czytaj więcej »
Jak poprawnie i zgodnie z prawem uzupełnić informacje z KRK?

Pytanie: Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu został wezwany do złożenia informacji z KRK wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert...

Czytaj więcej »

Aktualności

Specyfika udzielania zamówień w służbie zdrowia − opis przedmiotu zamówienia, cz. I
Szpitale i inne podmioty lecznicze należą do katalogu zamawiających zobowiązanych do dokonywania zakupów w zgodzie z regulacjami ustawy Pzp. Jako podmioty świadczące usługi o doniosłym społecznym charakterze często mają duże problemy z odpowiednim...
17.07.2019 Czytaj więcej »
Od 12 lipca br. zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych w zakresie wyłączeń jej stosowania
Dnia 12 lipca br. weszły w życie zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53). Zmiany dotyczą art. 4 określającego wyłączenia stosowania ustawy Pzp w...
W toku prowadzonych wyjaśnień zamawiający może dojść do wniosku, że wykonawca podał nieprawdziwe informacje
Udzielone przez wykonawcę wyjaśnienia nie powinny automatycznie prowadzić do uznania przez zamawiającego, że oferta jest zgodna z siwz. Sam fakt udzielenia przez wykonawcę odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień nie zobowiązuje zamawiającego do...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel