Poleć znajomemu

Czy wolno ponownie oceniać oferty po stwierdzeniu, że wykonawca podał w ofercie błędne informacje?

Justyna Andała-Sępkowska

Autor: Justyna Andała-Sępkowska

Dodano: 10 maja 2019
Pytanie:

Czy zamawiający może powtórzyć czynność przyznania ofercie punktów według kryteriów oceny ofert? W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pozacenowym kryterim oceny ofert jest doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, w tym doświadczenie kierownika budowy. Punkty przyznane zostały na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Wykonawcy mieli podać w ofercie ilość robót budowlanych polegających na budowie hali sortowni odpadów komunalnych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii technologicznej przetwarzania odpadów dla których funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniła osoba, która zostanie skierowana przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy w przypadku zawarcia umowy na realizację zamówienia. Wykonawcy mieli dodatkowo podać nazwę inwestora oraz termin i miejsce realizacji dla wskazanych robót.

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, oświadczył, że wskazany przez niego kierownik budowy posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej podczas realizacji 4 robót budowlanych spełniających wymogi, o których mowa powyżej. Zamawiający ocenił oferty na podstawie oświadczeń złożonych przez wykonawców i wezwał wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp (procedura odwrócona).

Następnie zamawiający otrzymał pismo od innego wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu zawierające informację, że wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, powinien otrzymać punkty za doświadczenie kierownika budowy podczas realizacji 3 spośród 4 wskazanych przez niego robót, ponieważ jedna z nich nie spełnia wymogów siwz.

Zamawiający zwrócił się o wyjaśnienie tej kwestii do wykonawcy oraz inwestora. Otrzymane w ten sposób informacje potwierdziły, że podczas realizacji jednej z podanych robót wskazana przez wykonawcę osoba pełniła funkcję kierownika projektu, a nie funkcję kierownika budowy/robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak wymagano w siwz. Zamawiający nie weryfikował pozostałych 3 robót wskazanych przez wykonawcę, ani robót wskazanych w ofertach innych wykonawców.

Co w takiej sytuacji powinien zrobić zamawiający? Czy może ponownie przyznać punkty w pozacenowym kryterium oceny ofert, czy należałoby to postrzegać jako niedozwoloną zmianę treści oferty? Ponowna ocena ofert w ww. kryterium (przyznanie punktów za 3 zamiast 4 robót budowlanych) spowodowałaby, że oferta innego wykonawcy stałaby się ofertą najkorzystniejszą (najwyżej ocenioną).

A może należy wykluczyć z postępowania wykonawcę, który złożył nieprawdziwe informacje wprowadzające zamawiającego w błąd i mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp)?

Pozostało jeszcze 71 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

  • 4 519 fachowych porad prawnych
  • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
  • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
  • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
  • ponad 200 wzorów dokumentów
  • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
  • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła
Justyna Andała-Sępkowska

Autor: Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe orzeczenia KIO. Opinie

Zadaj swoje pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

18 czerwca, Warszawa

Zapisz się  i odbierz rabat >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Okres trwania umowy o korzystanie z licencji do prawa artystycznych wykonań utworów muzycznych

Pytanie: Jako zamawiający planujemy przeprowadzić postępowanie na korzystanie z licencji na prawa do artystycznych wykonań utworów muzycznych. Czy w takim stanie faktycznym zamawiający może zawrzeć umowę na okres dłuższy niż 4...

Czytaj więcej »

Aktualności

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę niemal 400 postępowań na zamówienia poniżej 30.000 euro. Na podstawie wyników kontrolnych wyciągnięto wnioski, które zaprezentowano w opracowanej w tym celu „Informacji o wynikach kontroli”. Sprawdź...
Jeżeli poszczególne części zamówienia pełnią tę samą rolę gospodarczą lub techniczną, należy połączyć ich wartości
Zamawiający nie może dzielić zamówienia (zaniżać jego wartości) w taki sposób, aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonych części doszło do nieuprawnionego:wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp odnoszących się do zamówień o...
21.05.2019 Czytaj więcej »
Zakres badania przesłanek wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby powinien być tożsamy z zakresem badania wykonawcy
Wykładnia celowościowa § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów prowadzi do wniosku, że zakres żądania dokumentów od podmiotu trzeciego nie może być szerszy niż wymagany od wykonawcy. Taki wniosek jest zgodny z powszechnie akceptowaną w...
20.05.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel