Poleć znajomemu

Czy wolno ponownie oceniać oferty po stwierdzeniu, że wykonawca podał w ofercie błędne informacje?

Justyna Andała-Sępkowska

Autor: Justyna Andała-Sępkowska

Dodano: 10 maja 2019
Pytanie:

Czy zamawiający może powtórzyć czynność przyznania ofercie punktów według kryteriów oceny ofert? W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pozacenowym kryterim oceny ofert jest doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, w tym doświadczenie kierownika budowy. Punkty przyznane zostały na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Wykonawcy mieli podać w ofercie ilość robót budowlanych polegających na budowie hali sortowni odpadów komunalnych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii technologicznej przetwarzania odpadów dla których funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniła osoba, która zostanie skierowana przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy w przypadku zawarcia umowy na realizację zamówienia. Wykonawcy mieli dodatkowo podać nazwę inwestora oraz termin i miejsce realizacji dla wskazanych robót.

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, oświadczył, że wskazany przez niego kierownik budowy posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej podczas realizacji 4 robót budowlanych spełniających wymogi, o których mowa powyżej. Zamawiający ocenił oferty na podstawie oświadczeń złożonych przez wykonawców i wezwał wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp (procedura odwrócona).

Następnie zamawiający otrzymał pismo od innego wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu zawierające informację, że wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, powinien otrzymać punkty za doświadczenie kierownika budowy podczas realizacji 3 spośród 4 wskazanych przez niego robót, ponieważ jedna z nich nie spełnia wymogów siwz.

Zamawiający zwrócił się o wyjaśnienie tej kwestii do wykonawcy oraz inwestora. Otrzymane w ten sposób informacje potwierdziły, że podczas realizacji jednej z podanych robót wskazana przez wykonawcę osoba pełniła funkcję kierownika projektu, a nie funkcję kierownika budowy/robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak wymagano w siwz. Zamawiający nie weryfikował pozostałych 3 robót wskazanych przez wykonawcę, ani robót wskazanych w ofertach innych wykonawców.

Co w takiej sytuacji powinien zrobić zamawiający? Czy może ponownie przyznać punkty w pozacenowym kryterium oceny ofert, czy należałoby to postrzegać jako niedozwoloną zmianę treści oferty? Ponowna ocena ofert w ww. kryterium (przyznanie punktów za 3 zamiast 4 robót budowlanych) spowodowałaby, że oferta innego wykonawcy stałaby się ofertą najkorzystniejszą (najwyżej ocenioną).

A może należy wykluczyć z postępowania wykonawcę, który złożył nieprawdziwe informacje wprowadzające zamawiającego w błąd i mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp)?

Pozostało jeszcze 71 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

  • 4 519 fachowych porad prawnych
  • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
  • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
  • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
  • ponad 200 wzorów dokumentów
  • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
  • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła
Justyna Andała-Sępkowska

Autor: Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Orzecznictwo KIO. Opinie UZP

 13 września (piątek), Warszawa

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak poprawić w ofercie brak wyceny jednej z pozycji?

Pytanie: Postępowanie jest prowadzone w procedurze odwróconej poniżej progów unijnych. Zamawiający jest zobowiązany do zbadania, czy oferty nie podlegają odrzuceniu przed oceną ofert. Czy zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2...

Czytaj więcej »
Ponowne przeliczanie punktów w procedurze odwróconej po wykluczeniu wykonawcy – tak czy nie?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie zgodnie z procedurą określoną w art. 24aa ustawy Pzp. Wpłynęły 4 oferty. Po otwarciu ofert od razu wykluczyliśmy jednego wykonawcę z uwagi na brak wadium. Nie było innych błędów w ofertach...

Czytaj więcej »

Aktualności

Rażąco niska cena – procedura wyjaśniająca w praktyce zamawiającego (cz. I)
Każdy zamawiający prędzej czy później spotka się z koniecznością wszczęcia procedury sprawdzającej rażąco niską cenę. Właściwe jej przeprowadzenie pozwala ustalić, czy cena wykonawcy jest rynkowa, czy też nie ma możliwości, aby za zaoferowane...
Korekta omyłek nie może w sposób znaczny zniekształcać oświadczenia woli wykonawcy
Z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp wynika zamiar ustawodawcy dopuszczenia do oceny w postępowaniu wszystkich ofert, nawet tych które zawierają błędy i niedoskonałości, byleby tylko nie prowadziło to do zniekształcenia woli wykonawcy w zakresie...
Podział zamówienia na części nie jest obowiązkiem zamawiającego
Brak podziału zamówienia na części nie zawsze znajdzie swoje negatywne czy też pozytywne przełożenie na ceny składanych ofert. Argumentami przemawiającymi za udzieleniem zamówienia w ramach jednej części zamówienia może być łatwość w dochodzeniu...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel