Poleć znajomemu

Konsorcjum w postępowaniu – zasady wykazywania warunków udziału i braku podstaw wykluczenia (cz. II)

Dodano: 7 sierpnia 2019
współpraca konsorcjum

Jeżeli kilku wykonawców postanawia o wspólnym ubieganiu się o udzielenie zamówienia, niezbędne jest posiadanie szczegółowej wiedzy na temat właściwego sposobu ich uczestnictwa w postępowaniu. Także zamawiający muszą znać np. reguły, które rządzą potwierdzaniem warunków udziału w postępowaniu przez konsorcjantów oraz wykazywaniem przez nich, że nie podlegają wykluczeniu z procedury. Między innymi o tym, kiedy liczy się wspólne doświadczenie, jak wykazywać sytuację ekonomiczną i finansową konsorcjum a także jak korzystać z doświadczenia zdobytego w ramach takiego podmiotu, piszemy w poniższym artykule. Z ostatniej części opracowania, która ukaże się w kolejnym Temacie tygodnia, dowiesz się zaś:

W artykule:

 1. Do obowiązków każdego z konsorcjantów należy wykazanie braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, a wypełnienie się choćby jednej z przesłanek wykluczenia w odniesieniu do któregokolwiek z konsorcjantów skutkuje wykluczeniem całego konsorcjum z postępowania.
 2. Prawem wykonawców wchodzących w skład konsorcjum jest możliwość łącznego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z tym zastrzeżeniem, że:
 • posiadaniem uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności powinny legitymować się ci konsorcjanci, którzy realizować będą te aspekty zamówienia, które wymagają ich posiadania,
 • niektóre aspekty sytuacji finansowej, takie jak płynność finansowa oraz posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności na określoną sumę, są integralnie związane z indywidualną sytuacją konkretnego podmiotu i jako takie powinny być wykazywane przez wszystkich członków konsorcjum,
 • odnośnie do warunku posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, w przypadku postawienia warunku wykonania określonej liczby takich samych zadań,  jako miarę doświadczenia należy traktować nie tylko wykonanie określonego zadania, lecz także niezakłócone kilkakrotne jego powtórzenie,
 • wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, tylko wówczas, gdy wykażą, że działalność wszystkich wykonawców obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych oraz że każdy z wykonawców może wykazać wymagany procentowy wskaźnik zatrudnienia tych osób.

3. W sytuacji gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to należy oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego.

 1. Brak jest przeszkód prawnych, by konsorcjum mogło polegać na potencjale podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Pozostało jeszcze 87 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

 • 4 519 fachowych porad prawnych
 • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
 • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
 • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
 • ponad 200 wzorów dokumentów
 • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
 • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w BEZPŁATNYM webinarium!

Rażąco niska cena

Wskazówki dla zamawiających i wykonawców

 20 sierpnia (wtorek) godz. 10

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Kiedy w przetargu na usługi cateringowe można kierować się jedynie ceną?

Pytanie: Czy w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o (usługa cateringu poniżej 750.000 euro) można zastosować cenę 100% jako jedyne kryterium oceny ofert?

Czytaj więcej »
Przetarg prowadzony poza ustawą Pzp – jak zmieniać umowę?

Pytanie: Projekt jest dofinansowany ze środków RPO a zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Pzp. Ogłoszono przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia. Zamawiający przedstawił w siwz wymagania odnośnie do...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
16.08.2019
Czytaj więcej »

Aktualności

Konsorcjum – zasady przedkładania wadium, umowy konsorcyjnej i odwołań (cz. III)
W poniższym artykule przeczytasz m.in. o tym, jak wnosić wadium, gdy wykonawcą jest konsorcjum, kiedy przedkładać umowę konsorcjum oraz jakie obowiązują zasady realizacji kontraktu, gdy wykonuje go wspólnie kilku wykonawców.
Elektronizacja postępowań na drobne zamówienia od 2021 roku
Sejm uchwalił ostatecznie nowelizację art. 15 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920 oraz z 2018 r. poz...
Ogłoszono nabór kandydatów na członków Rady Zamówień Publicznych
Minister Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania zgłoszeń w naborze kandydatów na członków Rady Zamówień Publicznych. Termin zgłaszania kandydatur upływa 16 sierpnia 2019 r.

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel