Poleć znajomemu

Konsorcjum w postępowaniu – zasady wykazywania warunków udziału i braku podstaw wykluczenia (cz. II)

Dodano: 7 sierpnia 2019
współpraca konsorcjum

Jeżeli kilku wykonawców postanawia o wspólnym ubieganiu się o udzielenie zamówienia, niezbędne jest posiadanie szczegółowej wiedzy na temat właściwego sposobu ich uczestnictwa w postępowaniu. Także zamawiający muszą znać np. reguły, które rządzą potwierdzaniem warunków udziału w postępowaniu przez konsorcjantów oraz wykazywaniem przez nich, że nie podlegają wykluczeniu z procedury. Między innymi o tym, kiedy liczy się wspólne doświadczenie, jak wykazywać sytuację ekonomiczną i finansową konsorcjum a także jak korzystać z doświadczenia zdobytego w ramach takiego podmiotu, piszemy w poniższym artykule. Z ostatniej części opracowania, która ukaże się w kolejnym Temacie tygodnia, dowiesz się zaś:

W artykule:

 1. Do obowiązków każdego z konsorcjantów należy wykazanie braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, a wypełnienie się choćby jednej z przesłanek wykluczenia w odniesieniu do któregokolwiek z konsorcjantów skutkuje wykluczeniem całego konsorcjum z postępowania.
 2. Prawem wykonawców wchodzących w skład konsorcjum jest możliwość łącznego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z tym zastrzeżeniem, że:
 • posiadaniem uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności powinny legitymować się ci konsorcjanci, którzy realizować będą te aspekty zamówienia, które wymagają ich posiadania,
 • niektóre aspekty sytuacji finansowej, takie jak płynność finansowa oraz posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności na określoną sumę, są integralnie związane z indywidualną sytuacją konkretnego podmiotu i jako takie powinny być wykazywane przez wszystkich członków konsorcjum,
 • odnośnie do warunku posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, w przypadku postawienia warunku wykonania określonej liczby takich samych zadań,  jako miarę doświadczenia należy traktować nie tylko wykonanie określonego zadania, lecz także niezakłócone kilkakrotne jego powtórzenie,
 • wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, tylko wówczas, gdy wykażą, że działalność wszystkich wykonawców obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych oraz że każdy z wykonawców może wykazać wymagany procentowy wskaźnik zatrudnienia tych osób.

3. W sytuacji gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to należy oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego.

 1. Brak jest przeszkód prawnych, by konsorcjum mogło polegać na potencjale podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Pozostało jeszcze 87 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

 • 4 519 fachowych porad prawnych
 • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
 • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
 • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
 • ponad 200 wzorów dokumentów
 • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
 • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zapisz się na bezpłatne webinarium!

Oferty w nowym Prawie zamówień publicznych

Forma. Termin związania. Nowe przesłanki odrzucenia. 

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

 11 grudnia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Oferta częściowa musi dotyczyć konkretnego zadania objętego zamówieniem

Pytanie: Zamawiający zamierza przeprowadzić przetarg nieograniczony z podziałem na 2 identyczne zadania (warunki oraz kryteria oceny ofert). Podział ma zatem charakter wyłącznie ilościowy. Jak zamawiający może uniknąć sytuacji...

Czytaj więcej »
Jak weryfikować kosztorysy robót dodatkowych dostarczonych przez wykonawcę?

Pytanie: Jak zgodnie z prawem w przypadku robót dodatkowych (z roszczeń wykonawcy) − weryfikować kosztorys dla prac nieuwzględnionych w nakładach KNR? Jak weryfikować ofertę podwykonawcy, którą  przedstawia nam wykonawca? Jak...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
06.12.2019
Czytaj więcej »

Aktualności

Nowe Prawo zamówień publicznych − bądź na bieżąco z ważnymi regulacjami (cz. IV)
Od 1 stycznia 2021 r. zamawiający nie będzie już musiał odrzucać oferty wykonawcy z uwagi na upływ terminu związania nią. Wykonawcy będą mogli odwoływać się na każdą czynność i zaniechanie w postępowaniu niezgodne przepisami ustawy Pzp niezależnie...
04.12.2019 Czytaj więcej »
Dowody w zakresie kalkulacji ceny przedkładane na rozprawie nie mogą zaprzeczać wcześniejszym wyjaśnieniom
KIO potwierdziła, że zgodnie z art. 190 ust. 1a ustawy Pzp wykonawca w toku postępowania odwoławczego ma prawo składać nowe dowody na potwierdzenie, że cena oferty nie zawiera rażąco niskiej ceny. Jednak Izba zaznaczyła jednocześnie, że składane na...
Jak sporządzić opis przedmiotu zamówienia, aby nie naruszał zasady uczciwej konkurencji?
Posługując się pojęciami „uczciwa konkurencja” i „równe traktowanie wykonawców”, ustawodawca nie zdefiniował tego pojęcia. Dlatego też w każdej sprawie należy oceniać indywidualnie, czy warunki zostały określone w sposób mogący naruszać obiektywnie...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel