przetargi

bezprawne zakłócenie przebiegu procedury przetargowej

Przestępstwo z art. 305 Kodeksu karnego w kontekście uczestniczenia w przetargach z zamówień publicznych.

Rzetelne prowadzenie przetargów z zakresu zamówień publicznych chronione jest zarówno przez Kodeks karny, jak i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Kontrola instytucji przetargu publicznego ma istotne znaczenie. Zakłócenie przetargu publicznego wiąże się z bezpośrednim naruszeniem prawa konkurencji oraz może spowodować starty finansowe dla podmiotu, na rzecz którego przetarg został rozpisany. Jak podkreśla adwokat Wojciech Rudzki z kancelarii adwokackiej w Krakowie (https://wojciechrudzki.pl/), odpowiedzialność karna osób, które podstępnym działaniem próbują otrzymać zamówienie publiczne lub bezprawnie zakłócają przebieg procedury przetargowej, uregulowana jest w art. 305 Kodeksu karnego. Przepis ten stanowi podstawowy środek w walce z naruszeniami systemu zamówień publicznych. Poniżej przedstawię krótką analizę wspomnianego artykułu oraz wskażę konsekwencje, jakie grożą za tak zwane ustawienie przetargu.

wiper-pixel