Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

PODMIOTY PRAWA PUBLICZNEGO

Dodano: 30 maja 2018

Podmiot, który posiada wszystkie poniższe cechy:

a) został utworzony w konkretnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego;

b) posiada osobowość prawną oraz

c) jest finansowany w przeważającej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne albo inne podmioty prawa publicznego bądź jego zarząd – podlega nadzorowi ze strony tych władz lub podmiotów; bądź ponad połowa członków jego organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez państwo, władze regionalne lub lokalne, albo przez inne podmioty prawa publicznego.

Definicję tej treści zawiera dyrektywa 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. (klasyczna, Tytuł I, rozdział 1, art. 2 pkt 4 Definicje).

Kryteria wskazane w definicji unijnej odnoszą się wprost do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3.

Art. 3.1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych (…), przez:

1)    jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;

3)    inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:

a) finansują je w ponad 50% lub

b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

c)  sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego

o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności.

Pojęcie podmiotu prawa publicznego funkcjonuje we wzorach ogłoszeń, które mają być zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych (rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych).

Podstawa prawna

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28 marca 2014 r., str. 65, ze zm.) ─ art. 2 pkt 4.

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ─ art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. poz. 1127).

Autor:

Maria Olszewska-Kazanecka

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
podmiot prawny
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Dostosowanie regulaminów wewnętrznych do nowego Pzp

18 lutego, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej w nowej ustawie Pzp

Pytanie: Czy oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w nowym Prawie zamówień publicznych jest dalej obowiązujące?

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
21.01.2021
Czytaj więcej »
Jak opisywać FV wystawiane w 2021 roku za zamówienia udzielone na czas nieoznaczony?

Pytanie: Jak od 1 stycznia 2021 r. opisywać faktury za zamówienia udzielone pod rządami starej ustawy np. dostawy energii cieplnej realizowane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony w trybie z wolnej ręki? Czy...

karol-jaworski
Karol Jaworski
21.01.2021
Czytaj więcej »

Aktualności

Internetowe repozytorium zaświadczeń e-Certis w orzecznictwie KIO
Baza e-Certis to narzędzie wspierające zamawiających w weryfikacji zagranicznych dokumentów. Czy dane zawarte w tym repozytorium mają wiążący charakter? Co zrobić w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami złożonymi przez wykonawcę a informacjami...
Nie zapomnij opublikować planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok
Zamawiający w terminie 30 dni od daty przyjęcia budżetu lub planu finansowego ma obowiązek opublikować plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dany rok finansowy. Nowa ustawa Pzp zmieniła miejsce jego publikacji i wprowadziła obowiązek...
20.01.2021 Czytaj więcej »
Zamówienia do 130.000 zł – praktyczne aspekty ich zlecania
Aktualnie wiele pytań naszych Czytelników dotyczy sposobu i reguł zlecania zamówień podprogowych o wartościach poniżej 130.000 zł. Warto pamiętać, że regulacja art. 2 ust. 2 nowej ustawy Pzp, która zobowiązywała zamawiających do stosowania...
18.01.2021 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel