Poleć znajomemu

Czy wykonawca może dokonać zmiany treści oferty w postępowaniu o zamówienie

Justyna Andała-Sępkowska

Autor: Justyna Andała-Sępkowska

Dodano: 20 listopada 2020

Pytanie: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (procedura odwrócona) zamawiający określił – jako jedno z kryteriów oceny ofert – dodatkowe doświadczenie kierownika budowy o wadze 10 pkt. Taką liczbę punktów mógł uzyskać wykonawca, który w ofercie wykazał, że kierownik budowy ma przynajmniej 12 lat doświadczenia zawodowego. Warunkiem udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności zawodowej było wykazanie przez wykonawcę dysponowania przynajmniej 1 osobą z uprawnieniem bez ograniczeń do kierowania robotami w branży architektonicznej, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, która ma pełnić funkcję kierownika budowy, 1 osobą z uprawnieniem bez ograniczeń do kierowania robotami w branży elektrycznej, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, 1 osobą z uprawnieniem bez ograniczeń do kierowania robotami w branży sanitarnej, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego. Wykonawca w złożonej ofercie wskazał, że kierownik budowy, skierowany do realizacji zamówienia posiada 46 lat doświadczenia zawodowego. W wyniku oceny ofert oferta wykonawcy X uzyskała najwyższą liczbę punktów, wobec czego wezwano go w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy Pzp do złożenia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku przeciwwskazań do wykluczenia. Wykonawca X w wyznaczonym terminie złożył m.in. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, w którym widniał m.in. kierownik budowy, kierownik robót elektrycznych i sanitarnych. Z przedstawionego wykazu nie wynikało jednak, aby wskazana w nim osoba kierownika budowy posiadała doświadczenie w wymiarze 46 lat. Nie było tam też informacji w odniesieniu do kierowników robót z branży elektrycznej i sanitarnej. Wobec powyższego zamawiający wezwał wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do wyjaśnień w zakresie liczby lat doświadczenia kierownika budowy oraz kierowników robót branży sanitarnej i elektrycznej. W wyznaczonym terminie wykonawca uzupełnił wykaz, jednak dokonał w nim zmiany i tak w miejsce kierownika budowy wskazał inną osobę, która posiadała wymagane uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w branży architektonicznej, jednak jej doświadczenie wynosiło 26 lat. Dokonano również zmiany kierownika robót branży elektrycznej na inną osobę, która jednak posiadała określone w SIWZ uprawnienia i legitymowała się wymaganym doświadczeniem. Należy podkreślić, że kierownik budowy i kierownik robót elektrycznych, wymieniony zarówno w pierwotnym wykazie, jak i ten wymieniony w wykazie złożonym w wyniku wezwania do uzupełnienia, stanowią zasób własny wykonawcy X (umowa zlecenia). Czy mając powyższe na uwadze, wykonawca X był uprawniony do zmiany pierwotnie wskazanego kierownika budowy na etapie wyjaśnień, przy czym zarówno pierwotnie wskazany kierownik budowy, jak i jego następca stanowią zasób własny wykonawcy X?

Pozostało jeszcze 51 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

  • 4 519 fachowych porad prawnych
  • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
  • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
  • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
  • ponad 200 wzorów dokumentów
  • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
  • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Justyna Andała-Sępkowska

Autor: Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Nowe Prawo zamówień publicznych
– zmiany w zakresie umów

Poznaj nowe przepisy 

27 listopada, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Procedura do 30.000 euro a dostęp wykonawców do dokumentacji postępowania

Pytanie: Zamawiający opublikował zapytanie ofertowe w zakładce zamówienia poniżej 30.000 euro, w którym braliśmy udział. Zwróciliśmy się do zamawiającego z prośbą o przesłanie informacji z otwarcia ofert. Otrzymaliśmy...

Czytaj więcej »
Czy w zamówieniu sektorowym dopuszczalne są skany ofert bez podpisów kwalifikowanych?

Pytanie: Czy jako zamawiający sektorowy, udzielając zamówień o wartości poniżej progów unijnych na podstawie wewnętrznego regulaminu, możemy dopuścić przesyłanie za pośrednictwem platformy zakupowej skanów ofert nieopatrywanych...

Czytaj więcej »

Aktualności

Szczególne instrumenty i procedury w 2021 roku – dynamiczny system zakupów i konkurs, cz. I
Sprawdź, jakie modyfikacje nowa ustawa Pzp wprowadziła względem procedury podpisywania umowy ramowej i zlecania na jej podstawie zamówień „wykonawczych”. Koniecznie przeczytaj też o tym, jakie zmiany będą dotyczyć dynamicznego systemu zakupów...
Dwie inwestycje nie muszą być realizowane w ramach odrębnych umów
Wykazywane w warunku udziału w postępowaniu inwestycje nie muszą być realizowane w ramach pojedynczych umów. Pojęcie inwestycja ma szerszy zakres niż umowa, stąd KIO wyraziła stanowisko wskazujące na to, że jedna inwestycja nie musi być realizowana...
UZP o elektronicznych zaświadczeniach z Krajowego Rejestru Karnego
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 5, 6 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w progach unijnych...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel