Poleć znajomemu

Odwołanie na ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa przez zamawiającego uniemożliwia zawarcie umowy

Karol Jaworski

Autor: Karol Jaworski

Dodano: 21 października 2019
Pytanie:

Czy wniesienie odwołania na czynność zamawiającego polegającą na uznaniu za niezasadne zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wstrzymuje możliwość zawarcia umowy? W wyniku weryfikacji zastrzeżenia wobec części informacji zawartych w ofercie, zamawiający stwierdził, że jest ono częściowo niezasadne i poinformował o tym wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. W uzasadnieniu zamawiający poinformował, że odtajni informacje w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia ich przekazania. Przekazana informacja stała się podstawą wniesienia odwołania, w którym zarzuca się zamawiającemu naruszenie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez uznanie zastrzeżenia za niezasadne i odtajnienie dokumentów. Na dzień wniesienia odwołania zamawiający nie ujawnił żadnych danych, co do których stwierdził niezasadność zastrzeżenia.

Pozostało jeszcze 70 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

  • 4 519 fachowych porad prawnych
  • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
  • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
  • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
  • ponad 200 wzorów dokumentów
  • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
  • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Karol Jaworski

Autor: Karol Jaworski

Prawnik z doświadczeniem w prawie zamówień publicznych. Obecnie zdobywa doświadczeniem również jako aplikant radcowski.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców  

Przygotuj sie do zmian Pzp

Transmisja online

20 lutego (czwartek), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Błędne przepisanie ceny z opisu oferowanej usługi do formularza ofertowego to omyłka pisarska

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na usługę „Zielona szkoła − 15-dniowy (14 osobodni) śródroczny turnus dla uczniów klas III szkół podstawowych” przy zastosowaniu rozliczenia na podstawie ceny jednostkowej...

Czytaj więcej »
Zobacz, jak zaplanować i wprowadzić ewentualną zmianę zakresu świadczenia wykonawcy

Pytanie: W umowie na zimowe utrzymanie dróg ustaliliśmy jednostkowe rozliczanie się z wykonawcą za realizację usługi np.:Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę odśnieżania – 142 zł. Cena jednostkowa brutto za 1 km posypywania...

Czytaj więcej »

Aktualności

Oferta jedynie formalnie niezgodna z siwz nie powinna być odrzucana
Niezgodność treści oferty z treścią siwz, która stanowi obligatoryjną przesłankę odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zachodzi wówczas, gdy jej zawartość merytoryczna nie odpowiada ukształtowanym przez zamawiającego i zawartym w...
Zobacz, jak interpretować treść gwarancji wadialnej
Przed przekazaniem gwarancji zamawiającemu wykonawcy powinni zweryfikować jej treść. Dzięki temu będą mieć możliwość zareagowania na ewentualne błędy w dokumencie. Jeśli uznają to za konieczne, to mogą również zwrócić się do wystawcy gwarancji o...
Jak przygotować ofertę, która wygra przetarg?
Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego to zestaw wielu różnych dokumentów, których treść musi odpowiadać wymogom zamawiającego. Wykonawca, który ubiega się o zamówienie publiczne, musi zdawać sobie sprawę z tego, że brak...
13.02.2020 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel