Poleć znajomemu

Zwiększ konkurencyjność zamówienia – zastosuj w umowie płatności częściowe

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 20 sierpnia 2018
3873951f15f472caedd5f79db5dadd9d78e725f0-medium

Urząd Zamówień Publicznych przypomina na swojej stronie WWW, że ustawa Pzp pozwala zamawiającym na stosowanie w umowach płatności częściowych dla wykonawców realizujących zamówienia. Stosując tę konstrukcję, masz szansę poszerzyć grono potencjalnych oferentów. Sprawdź, kiedy możesz skorzystać z tego uprawnienia.

Stosownie do art. 143a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający ma prawo ustanowić płatności częściowe w przypadku umów, których:

1)      przedmiotem są roboty budowlane,

2)      termin wykonywania przekracza 12 miesięcy.

W tym przypadku warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

UZP podkreśla jednak, że mimo iż ustawa Pzp nie wspomina o płatnościach częściowych w innych umowach niż wyżej wskazane, to zamawiający ma prawo z nich skorzystać również w odniesieniu do zamówień:

  • na dostawy i usługi,
  • realizowanych przez okres krótszy niż 12 miesięcy.

De facto płatności częściowe wolno stosować w przypadku wszystkich umów o zamówienia publiczne.

Na co zwrócić uwagę, przygotowując zapisy umowy dotyczące płatności częściowych? Pamiętaj o:

  • specyfice przedmiotu zamówienia i sposobie realizacji umowy,
  • warunkach oraz realiach rynkowych dotyczących obszaru związanego z realizacją zamówienia.

W razie problemów ze sformułowaniem zapisów umów w tym zakresie, UZP proponuje przykładowe wzorcowe postanowienia, publikując je na swojej stronie WWW.

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia na roboty budowlane 

Specyfika postępowania

Transmisja live

23 listopada (piątek), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Reguły korzystania z doświadczenia w realizacji prac w roli podwykonawcy

Pytanie: Czy wykonawca powołując się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, może wskazać robotę budowlaną, w której podmiot trzeci brał udział jako podwykonawca?

Czytaj więcej »
Zamówienia poniżej 30.000 euro – pamiętaj o zasadach związanych z dyscypliną finansów publicznych

Pytanie: W regulaminie zlecania zamówień do 30.000 euro mamy zapis, że do kwoty 50.000 zł netto wolno nam negocjować z jednym wykonawcą bez procedury opisanej w regulaminie. Jednocześnie szacując wartość zamówienia, stosujemy...

Czytaj więcej »

Aktualności

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia – 8 ważnych aspektów, o których trzeba pamiętać
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest w swym złożeniu jawne, a zamawiający ma prawo ograniczyć dostęp do informacji z nim związanych tylko w przypadkach określonych w ustawie. Pełna jawność procedur sprawiła, że każdy zainteresowany...
Kiedy warunek jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, a kiedy nie?
Ocena proporcjonalności określonego warunku udziału w postępowaniu musi być dokonywana przez pryzmat konkretnego przedmiotu zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 10 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1481/18).
Planowane zmiany Pzp w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Dnia 14 czerwca 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO). Zmianom mają ulec ustawowe regulacje związane z zasadą...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel