Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Zanim zatrzymasz wadium z uwagi na odmowę podpisania umowy, zbadaj przyczyny zaistniałej sytuacji

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 12 maja 2020
Zanim zatrzymasz wadium z uwagi na odmowę podpisania umowy, zbadaj przyczyny zaistniałej sytuacji

Panująca pandemia COVID-19 powoduje, że często wykonawca – choćby miał dobrą wolę – nie jest w stanie rozpocząć bądź realizować zamówienia publicznego. Przyczyną może być np. wstrzymanie niezbędnych dostaw, brak płynności finansowej czy trudności kadrowe, które wynikają z aktualnej sytuacji pandemii.

Jeżeli przyczyny powodujące brak możliwości zawarcia umowy leżą po stronie wykonawcy, ale mają charakter obiektywny, tzn. taki, że umowy nie można byłoby zawrzeć, niezależnie od tego jaki wykonawca i jaki zamawiający znalazłby się w podobnej sytuacji i niezależnie od ich woli w tym zakresie, nie jest uzasadnione zatrzymywanie wniesionego wadium.

Za taką obiektywną sytuację można uznać w szczególności panującą pandemię COVID-19 i trudności, jakie ona spowodowała. Wnioski te płyną z komunikatu Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Interpretacja i stosowanie przesłanek zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp w kontekście okoliczności wywołanych panującą epidemią COVID-19”.

Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy:

1)      wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2)      wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub

3)      zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zamawiający przed podjęciem decyzji o zatrzymaniu wadium na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, powinien rzetelnie zbadać przyczyny odmowy podpisania umowy lub niewniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Powinien również przeanalizować i ocenić okoliczności, w których zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (np. z uwagi na utrudnienia w transporcie, niedobory określonego rodzaju towarów z uwagi na przerwanie łańcucha dostaw lub utrudnienia w przepływie osób związane ze stanem epidemii).

Należy indywidualnie zbadać każdy przypadek

Wymagane jest w tych przypadkach ustalenie, że zaistniałe nadzwyczajne okoliczności rzeczywiście, w sposób bezpośredni i realny:

  • skutkują brakiem możliwości wykonania umowy na pierwotnych warunkach określonych w ofercie wykonawcy,
  • uniemożliwiają wniesienie wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy lub
  • są okolicznościami niewywołanymi przez działanie samego wykonawcy. 

Ocena tych okoliczności w każdym przypadku musi być przeprowadzona w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego i nie może być automatyczna.

Wykonawcy również muszą wykazać aktywność w związku z badaniem przez zamawiającego przesłanek zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, wyjaśniając szczegółowo okoliczności, które są przyczyną niepodpisania umowy.

Wolno zmienić projekt umowy w sprawie zamówienia

Jeśli zarówno zamawiający jak i wykonawca są zainteresowani zawarciem umowy, ale z uwagi na zmienioną sytuację, nie mogą tego zrobić na warunkach wskazanych w ofercie, wówczas warto rozważyć możliwość zmiany projektu umowy, o ile będą spełnione przesłanki do zmiany umowy w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Artykuł 144 ust. 1 ustawy Pzp może znaleźć zastosowanie do zmiany umowy o zamówienie publiczne, zarówno w przypadku gdy zdarzenie określone jako przesłanka zmiany umowy zaistniało przed jej zawarciem, jak i po tej dacie.

 

Zdaniem sądu

O dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego przed jej zawarciem wypowiedział się Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w wyroku z 2 czerwca 2005 r. (sygn. akt III Ca 262/05). Wskazano w nim, że nie ma przeszkód, aby art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zastosować odpowiednio po wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy. Skoro ustawodawca dopuszcza – w określonych sytuacjach – dokonywanie zmian postanowień umowy już zawartej, to tym bardziej możliwe są zmiany w przyszłej umowie.

 

Źródło: www.uzp.gov.pl

Więcej opracowań aktualnych komunikatów Urzędu Zamówień Publicznych znajdziesz w zakładce Zamówienia publiczne w dobie pandemii.

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zapisz się na bezpłatne webinarium!

Wadium w nowym Prawie zamówień publicznych

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

24 czerwca godz. 10 -11

Transmisja online na żywo

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Kiedy wykluczyć projektanta, który przygotował dokumentację i ubiega się o zamówienie na jej podstawie?

Pytanie: Projektant opracował koncepcję do zaprojektowania przebudowy drogi. Niniejsza koncepcja stanowi opis przedmiotu zamówienia w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej. Jak postąpić, w sytuacji...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
04.06.2020
Czytaj więcej »
Zwracane zabezpieczenie pomniejszysz o opłaty bankowe

Pytanie: Czy można zwrócić zabezpieczenie pieniężne w kwocie mniejszej, jeśli prowizje i opłaty są większe niż oprocentowanie na wyodrębnionym koncie? Teoretycznie może wtedy dojść do sytuacji, że zabezpieczenie na małą kwotę...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
04.06.2020
Czytaj więcej »

Aktualności

Umowy w sprawie zamówień publicznych w nowym Pzp od 2021 r.
Nowe Prawo zamówień publicznych modyfikuje wiele rozwiązań w odniesieniu do umów w sprawie zamówień publicznych, począwszy od zakresu jej treści do kwestii związanych z etapem realizacji zamówienia i zmianami umowy. Z artykułu dowiesz się, jakie...
Na ile zamawiający musi dogłębnie przeanalizować dane do oceny kryteriów?
Artykuł 91 ust. 2d ustawy Pzp wymaga, aby zamawiający określił kryteria oceny ofert w sposób umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawionych przez wykonawcę. Nie można tego jednak utożsamiać z obowiązkiem zamawiającego weryfikacji...
Polska wersja kalkulatorów kosztów cyklu życia (LCC) już dostępna
Urząd Zamówień Publicznych opracował na zlecenie Komisji Europejskiej polską wersję narzędzi do obliczania kosztów cyklu życia (LCC) dla komputerów i monitorów, oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacji drogowej oraz oświetlenia do wnętrz. Są one...
02.06.2020 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel