Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Zamawiający musi mieć dostateczne podstawy do traktowania dokumentacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa

Dodano: 13 czerwca 2018
e1c1caee207def8417c3682875b4f86d6aba02ee-medium

Izba w swoich wyrokach wielokrotnie wskazywała, iż dla skutecznego, tj. niepodlegającego uchyleniu zastrzeżenia określonej informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, zastrzegający podmiot musi wykazać, że:

  • informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
  • informacja nie została ujawniona do publicznej wiadomości,
  • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności

– (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 18 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 55/18)

Zamawiający musi mieć komplet informacji pozwalających mu uznać zastrzeżenie za skuteczne i uzasadniające dokonanie odstępstwa od zasady jawności postępowania. Izba oceniała działanie zamawiającego ex post, na podstawie materiałów, którymi dysponował w momencie podejmowania decyzji o nieodtajnieniu części oferty. Dodatkowe dokumenty mające potwierdzać zasadność zastrzeżenia zostały złożone dopiero na etapie rozprawy, co nie może zostać uznane za działanie prawidłowe. Przedstawienie Izbie dokumentów, do których zamawiający nie miał dostępu na etapie powyższej decyzji, jest spóźnione. W żaden sposób nie może ono potwierdzić zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez wykonawcę.

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Elektroniczna komunikacja w praktyce

Problemy. Wyzwania. Rozwiązania

23 stycznia (środa), godz. 11-12

Transmisja live

Zapisz się >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Ponowne zlecanie zamówień częściowych – o zasadach szacowania

Pytanie: Do planu zamówień na 2018 rok zostały zgłoszone dwa zamówienia o tym samym przedmiocie. Wartość każdego z nich nie przekraczała progów unijnych, jednak ich suma tak. Zamówienia zostały zakwalifikowane jako zakupy tego...

Czytaj więcej »
Unieważnienie procedury z wolnej ręki z uwagi na nieusuwalną wadę – sprawdź szczegóły

Pytanie: W postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest leasing operacyjny samochodów typu Traffic, zaproszenie do negocjacji oraz negocjacje były...

Czytaj więcej »

Aktualności

Siwz – najważniejsze elementy dokumentu, których nie można pominąć, cz. I
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest najistotniejszym dokumentem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Określa bowiem zasady, jakimi będzie się kierował zamawiający, wybierając najkorzystniejszą ofertę. Jest także pewnego...
W postępowaniach podprogowych można odwołać się na wybór najkorzystniejszej oferty
Odwołanie się do art. 92 ust. 1 ustawy Pzp w brzmieniu po wejściu w życie ustawy nowelizującej wymaga wskazania, że przesłanka „wybór najkorzystniejszej oferty” nie obejmuje możliwości zaskarżania zaniechania odrzucania innych niż oferta...
Nie każde zatrudnienie osoby pozbawionej wolności spełnia wymóg dla zamówienia zastrzeżonego
Zatrudnienie przez wykonawcę osoby odbywającej karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, zatrudnionej uprzednio na podstawie umowy o pracę przez innego pracodawcę, a więc już aktywnej zawodowo, nie jest równoznaczne ze spełnieniem...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel