Poleć znajomemu

Zamawiający musi mieć dostateczne podstawy do traktowania dokumentacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa

Dodano:
e1c1caee207def8417c3682875b4f86d6aba02ee-medium

Izba w swoich wyrokach wielokrotnie wskazywała, iż dla skutecznego, tj. niepodlegającego uchyleniu zastrzeżenia określonej informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, zastrzegający podmiot musi wykazać, że:

  • informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
  • informacja nie została ujawniona do publicznej wiadomości,
  • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności

– (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 18 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 55/18)

Zamawiający musi mieć komplet informacji pozwalających mu uznać zastrzeżenie za skuteczne i uzasadniające dokonanie odstępstwa od zasady jawności postępowania. Izba oceniała działanie zamawiającego ex post, na podstawie materiałów, którymi dysponował w momencie podejmowania decyzji o nieodtajnieniu części oferty. Dodatkowe dokumenty mające potwierdzać zasadność zastrzeżenia zostały złożone dopiero na etapie rozprawy, co nie może zostać uznane za działanie prawidłowe. Przedstawienie Izbie dokumentów, do których zamawiający nie miał dostępu na etapie powyższej decyzji, jest spóźnione. W żaden sposób nie może ono potwierdzić zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez wykonawcę.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

Podział zamówienia na części 

Zasady. Wartość szacunkowa. Warunki udziału

24 lipca (środa) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Porady

Jak uzupełniać niekompletne dokumenty, gdy wykonawca złożył je przedwcześnie bez żądania zamawiającego?

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg na robotę budowlaną o wartości poniżej progu unijnego. Wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza, złożył wraz z ofertą dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w...

monika-winsche
Monika Winsche
22.06.2018
Czytaj więcej »
Wskazówki, jak zakwalifikować przedmiot zamówienia złożonego z dostaw i usług

Pytanie: Zamawiający zamierza kupić opony do samochodów służbowych (powyżej progu 30.000 euro) wraz z przełożeniem i wyważeniem kół. Szacuje, że opony będą stanowić 90% ceny a 10% – usługa polegająca na zdjęciu starej opony...

Czytaj więcej »

Aktualności

Negocjacje bez ogłoszenia – 6 ważnych pytań o reguły ich prowadzenia, które pomogą Ci w Twoim postępowaniu
Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Nie każdy jednak element...
Użycie sformułowania o ogólnym charakterze nie musi świadczyć o niejednoznacznym opisie przedmiotu zamówienia
Pojęcia takie jak „dobry stan techniczny i estetyczny” wobec wskazania w OPZ obowiązku utrzymania urządzeń w stanie nie gorszym niż pierwotny (np. konieczność usuwania ulotek, reklam, graffiti i innych) nie są nadmiernie nieprecyzyjne (wyrok...
KIO o zasadach łączenia potencjałów konsorcjantów
Istotą wspólnego ubiegania się o zamówienie jest łączenie potencjałów kilku wykonawców, które w sumie pozwalają wykazać fakt dysponowania kwalifikacjami odpowiednimi w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przepisy wynikające z art. 23 ust. 5...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel