Poleć znajomemu

Zamawiający musi mieć dostateczne podstawy do traktowania dokumentacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa

Dodano: 13 czerwca 2018
e1c1caee207def8417c3682875b4f86d6aba02ee-medium

Izba w swoich wyrokach wielokrotnie wskazywała, iż dla skutecznego, tj. niepodlegającego uchyleniu zastrzeżenia określonej informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, zastrzegający podmiot musi wykazać, że:

  • informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
  • informacja nie została ujawniona do publicznej wiadomości,
  • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności

– (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 18 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 55/18)

Zamawiający musi mieć komplet informacji pozwalających mu uznać zastrzeżenie za skuteczne i uzasadniające dokonanie odstępstwa od zasady jawności postępowania. Izba oceniała działanie zamawiającego ex post, na podstawie materiałów, którymi dysponował w momencie podejmowania decyzji o nieodtajnieniu części oferty. Dodatkowe dokumenty mające potwierdzać zasadność zastrzeżenia zostały złożone dopiero na etapie rozprawy, co nie może zostać uznane za działanie prawidłowe. Przedstawienie Izbie dokumentów, do których zamawiający nie miał dostępu na etapie powyższej decyzji, jest spóźnione. W żaden sposób nie może ono potwierdzić zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez wykonawcę.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zobacz, jak zmieni sie Prawo zamówień publicznych!

Polityka Zakupowa Państwa

24 października (środa), godz. 11-12

transmisja live

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy wykonawca może złożyć ofertę wariantową zamiast podstawowej?

Pytanie: Zamawiający wszczyna przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości powyżej progu unijnego i dopuszcza składanie oferty wariantowej. Czy na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może złożyć tylko ofertę...

Czytaj więcej »
Upewnij się, czy ceny jednostkowe oferty mogą być w jakiejkolwiek sytuacji objęte tajemnicą przedsiębiorstwa

Pytanie: W prowadzonym przez nas unijnym przetargu nieograniczonym na dostawę systemu nagłośnienia (według projektu wykonawcy) wymagaliśmy, aby wykonawcy podali w przypadku kilku urządzeń nazwę ich producenta, model oraz ceny...

karol-jaworski
Karol Jaworski
18.10.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

9 ważnych pytań o elektronizację zamówień publicznych – wskazówki praktyków
Dziś weszły w życie regulacje związane z elektronicznym przekazywaniem dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej progom unijnym lub wyższej od nich. Praktyczne stosowanie nowej formy komunikacji dopiero nabierze...
18.10.2018 Czytaj więcej »
Od dziś tylko elektroniczna komunikacja w postępowaniach unijnych
Począwszy od 18 października br. w postępowaniach równych progom unijnym lub od nich wyższych zamawiający i wykonawcy mogą komunikować się tylko drogą elektroniczną. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszelkie dokumenty...
Kiedy i komu należy przekazywać odpowiedzi na pytania do siwz – opinia UZP
UZP w Informatorze nr 2/2018 wyjaśnia wątpliwość: „Czy odpowiadając na pytania do SIWZ zamawiający może udzielić bezpośredniej odpowiedzi podmiotowi, który sformułował to pytanie?”. Autor opinii wskazuje, że zamawiający może to zrobić, ale musi...
16.10.2018 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel