Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Wykonawca nie może kalkulować zysków na ujemnym poziomie lub upatrywać ich w innych źródłach niż zamówienie

Autor: Redakcja Portalu

Dodano: 6 kwietnia 2021
Wykonawca nie może kalkulować zysków na ujemnym poziomie lub upatrywać ich w innych źródłach niż zamówienie

Zgodnie z regulacją art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) oferta podlega odrzuceniu w sytuacji, gdy została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Norma ta ma zastosowanie zarówno do zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, jak i do tych, których wartość tych progów nie przekracza. Jednocześnie utrzymano regulacje w zakresie obowiązku badania ceny oferty pod kątem rażącego zaniżenia. Wynika to z regulacji art. 224 nowej ustawy Pzp.

Zaniżanie cen ofertowych w celu zdystansowania konkurentów w postępowaniu powinno być kwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji, który skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie mogą tolerować takiego zjawiska. Oferowana cena powinna w szczególności realnie uwzględniać koszty wykonania zamówienia.

Wykluczone jest kalkulowanie „zysków” na ujemnym poziomie albo upatrywanie ich w źródłach zewnętrznych wobec realizacji danego zamówienia. O szczegółach możesz przeczytać w omówieniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 7 lipca 2020 r. (sygn. akt KIO 1042/20).

Redakcja

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Pzp

21 kwietnia, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Plan postępowań opublikowany w grudniu 2020 roku – czy zastosować do niego nowe regulacje Pzp?

Pytanie: Sesja budżetowa odbyła się 11 grudnia 2020 r. Plan zamówień publicznych zamieściłam na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej 29 grudnia 2020 r. Rozumiem, że nie muszę w styczniu 2021 roku zamieszczać go dodatkowo...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
16.04.2021
Czytaj więcej »
Czy przewidując prawo opcji, trzeba od razu zagwarantować w budżecie środki na jej realizację?

Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego (gmina). Czy podpisując umowę na sukcesywne dostawy masy asfaltowej z wykorzystaniem prawa opcji (na poziomie 30% przewidywanych dostaw), musimy mieć zabezpieczone w budżecie...

Czytaj więcej »

Aktualności

Jak interpretować konieczność bezpośredniego udziału konsorcjanta w realizacji kontraktów, które wykazuje?
Nowe regulacje ustawy Pzp nakładają na zamawiających dodatkowy obowiązek związany z badaniem doświadczenia wykonawców potwierdzanego w ramach umów realizowanych w konsorcjum. Ustawodawca wymaga bowiem wykazania przez taki podmiot robót budowlanych...
Zamawiający może ograniczyć w postępowaniu konkurencję, ale po spełnieniu określonych warunków
Kluczowe dla oceny, czy warunek został określony w proporcjonalny sposób, jest udzielenie odpowiedzi, czy stopień ograniczenia konkurencji uzasadniają potrzeby zamawiającego. Należy także stwierdzić, czy warunek w brzmieniu opisanym przez...
Mediacja i koncyliacja jako sposoby rozwiązania sporów w czasie realizacji umowy o zamówienie
Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. wprowadziła do zamówień publicznych możliwość zawierania ugód w drodze pozasądowych metod rozwiązywania sporów – głównie koncyliacji i mediacji. Istotne jest to, że rozwiązania te znajdują...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel