Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Wszystkie wymagania zamawiającego muszą być odzwierciedlone w siwz

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 24 marca 2020
Wszystkie wymagania zamawiającego muszą być odzwierciedlone w siwz

Zmuszanie wykonawców do spełnienia wymogu niewyrażonego jednoznacznie w siwz jest sprzeczne z zasadą przejrzystości wynikającą z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Jak słusznie wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 10 maja 2012 r., C-368/10 (Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów), koncepcja przejrzystości oznacza, że wszystkie warunki i zasady postępowania przetargowego powinny być zapisane w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji. Muszą być one jasne, precyzyjne i jednoznaczne. Wszyscy rozsądnie poinformowani i wykazujący zwykłą staranność oferenci powinni móc zrozumieć ich dokładny zakres i dokonywać ich wykładni w taki sam sposób. Wymogi te muszą także umożliwiać instytucji zamawiającej faktyczne sprawdzenie, czy oferty odpowiadają kryteriom, którym podlega dany przetarg (zob. również wyrok z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-496/99) − wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 16 stycznia 2020 r., sygn. akt KIO 2660/19.

W konsekwencji skład orzekający wziął pod uwagę, że wykonawca złożył próbki mebli, których blaty były wykonane z płyty o kolorze, który przez samego producenta jest określany mianem antracytowego. Kolor ten mieścił się w zakresie tonacji między szarością a czernią. Izba uznała, że oferta nie podlegała odrzuceniu z powodu niewykazania spełnienia przez złożone próbki zaoferowanego w ofercie antracytowego koloru blatów mebli. Za bezzasadne uznano twierdzenia zamawiającego, że kolor próbek mebli złożonych przez wykonawcę nie odpowiada kolorom wyposażenia budynku.

Zamawiający powinien bowiem wyraźnie wskazać, że oczekiwał ścisłego dostosowania koloru antracytowego do tonacji wyposażenia jego pomieszczeń i określić to jako obowiązek wykonawcy. Ewentualnie mógł zobowiązać wykonawcę do dokonania wizji lokalnej. Zamawiający miał także prawo wprowadzić do siwz kryterium oceny ofert, w którym zapewniłby sobie prawo do badania stopnia zgodności zaoferowanego koloru próbek blatów mebli z tonacją wyposażenia jego pomieszczeń. Skoro tego nie uczynił, wykonawcy mieli swobodę, aby dostarczyć mu próbki mebli z płyt w kolorze antracytowym, których tonacja mogła się nieco różnić we wzornikach poszczególnych producentów blatów.

O tym, jak poprawnie sporządzać dokumentację postępowania, przeczytasz także tutaj:

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

specjalistka z zakresu zamówień publicznych zawodowo związana z największą instytucją zamawiającą w Polsce działającą w branży inwestycji infrastrukturalnych, uczestniczka procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją ustawy Pzp, członkini...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Obowiązki zamawiającego w nowym Prawie zamówień publicznych

Sprawdź, co się zmieni, a co będzie nowe!

Transmisja online

22 kwietnia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Warunki korekty oferty pod kątem zaproponowanych wag i ilości produktów

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony na dostawę nabiału o wartości poniżej progu unijnego. W formularzu cenowym w jednej z pozycji wymagaliśmy dostawy jogurtu naturalnego w op. 300−500 g w ilości 400 kg. Wykonawca...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
03.04.2020
Czytaj więcej »
Reguły szacowania usług sporządzania dokumentacji projektowych

Pytanie: Zamawiający zamierza zlecić w 2020 roku opracowanie kilku dokumentacji projektowych na remonty w swojej siedzibie oraz na terenie nieruchomości zewnętrznej. Opracowanie poszczególnych dokumentacji będzie dotyczyło...

Czytaj więcej »

Aktualności

Nowelizacja ustawy o COVID-19 – najważniejsze zmiany w przetargach
Dnia 31 marca br. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...
Ocena referencji wykonawcy – praktyczne aspekty, na które trzeba zwrócić uwagę Cz. II
Niewłaściwa ocena referencji i błędy w tym zakresie mogą być nawet przedmiotem zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dlatego tak ważne jest, aby weryfikacja wykonawcy pod kątem tego, czy potwierdził wykazywane doświadczenie...
Ograniczony kontakt bezpośredni z UZP i KIO z uwagi na pandemię koronawirusa
Urząd Zamówień Publicznych poinformował na swoich stronach WWW, iż kancelaria Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej (piętro IV, pok. 504) funkcjonuje w trybie ograniczonego bezpośredniego kontaktu z interesantami.

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel