Poleć znajomemu

Siwz powinna określać, jaką rolę pełnią kosztorysy, gdy wynagrodzenie ma charakter ryczałtu

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano:
6503c2bdd6b76e15346dd00ce664c711c5caee0e-medium

Zamawiający musi wyraźnie wskazać w dokumentach zamówienia, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, a przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy w kalkulacji ceny. Sam sposób przyjętego rozliczenia wynagrodzenia nie ma nic wspólnego z kalkulacją ceny oferty. Jeżeli zamawiający wskazał, że miała być ona dokonana na podstawie przedmiarów, to do oceny tej sytuacji nie jest wystarczające dodatkowe wyjaśnienie zamawiającego, że wykonawcy nie kwestionowali ryczałtowości ceny i przedmiary były elementem pomocniczym do wyliczenia ceny ofertowej (uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 3 lipca 2017 r., sygn. akt KIO/KD 24/17).

Nie jest również przekonujące tłumaczenie, że wykonawcy mieli możliwość zapoznania się z przedmiotem zamówienia na miejscu, a zaoferowana cena musiała zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. W toku badania dokumentacji Izba stwierdziła, że przedmiary nie były tylko elementem pomocniczym, ale były czymś istotnym w postępowaniu. Przemawiał za tym przede wszystkim fakt, że zamawiający odrzucił dwie oferty za ich niewłaściwe wypełnienie. Samo zapoznanie się z obiektem, gdzie będzie świadczone zamówienie, nie wpływa na konieczność stosowania się wykonawców do dokumentacji, a w tym do przedmiarów przekazanych przez zamawiającego, gdzie zostaje wykazane faktyczne objęcie ofertą wszystkich kosztów niezbędnych do zrealizowania pełnego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający mógł w siwz wskazać, że cenę ofertową należy wycenić w sposób ryczałtowy i ewentualne kosztorysy nie będą brane pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. Nie zawarł jednak takiej informacji w specyfikacji.

 

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Słowa kluczowe:
kosztoryssiwz
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia in-house 

Praktyka i orzecznictwo

20 czerwca (środa), godz. 11

Transmisja online na żywo

Zapisz się już dziś >> 

Porady

Brak połączeń między drogami nie ma znaczenia dla szacowania wartości usług projektowych na ich przebudowę

Pytanie: W 2018 roku zamawiający chce zamówić kilka projektów budowy dróg gminnych zlokalizowanych w różnych miejscach na terenie gminy oraz wykonanie projektu przebudowy ronda na skrzyżowaniu dwóch ulic. Poszczególne drogi nie...

monika-winsche
Monika Winsche
19.06.2018
Czytaj więcej »
Czy tonery i wałki barwiące wolno zamówić w trybie zapytania o cenę?

Pytanie: Czy postępowanie na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek może odbyć się w trybie zapytania o cenę zgodnie z art. 69 ustawy Pzp? Tonery czy wałki barwiące stały się już przedmiotem powszechnie...

Czytaj więcej »

Aktualności

KIO o zasadach łączenia potencjałów konsorcjantów
Istotą wspólnego ubiegania się o zamówienie jest łączenie potencjałów kilku wykonawców, które w sumie pozwalają wykazać fakt dysponowania kwalifikacjami odpowiednimi w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przepisy wynikające z art. 23 ust. 5...
Ocena poprawności opisu ewentualnych zmian umowy – podpowiedzi eksperta
Zamawiający może już we wzorze umowy przewiedzieć możliwość jej ewentualnych zmian. Musi jednak w tym celu dość precyzyjnie je opisać, wskazując jednoznacznie ich charakter, zakres i warunki wprowadzenia. Co to w praktyce oznacza? Jakie zapisy...
UZP pomaga w elektronicznych zamówieniach
Warto pamiętać, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych wprowadzono specjalną zakładkę E-Zamówienia, w której opublikowano kilka dokumentów pomocnych przy stopniowo wdrażanej elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych...
18.06.2018 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel