Poleć znajomemu

Siwz powinna określać, jaką rolę pełnią kosztorysy, gdy wynagrodzenie ma charakter ryczałtu

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano:
6503c2bdd6b76e15346dd00ce664c711c5caee0e-medium

Zamawiający musi wyraźnie wskazać w dokumentach zamówienia, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, a przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy w kalkulacji ceny. Sam sposób przyjętego rozliczenia wynagrodzenia nie ma nic wspólnego z kalkulacją ceny oferty. Jeżeli zamawiający wskazał, że miała być ona dokonana na podstawie przedmiarów, to do oceny tej sytuacji nie jest wystarczające dodatkowe wyjaśnienie zamawiającego, że wykonawcy nie kwestionowali ryczałtowości ceny i przedmiary były elementem pomocniczym do wyliczenia ceny ofertowej (uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 3 lipca 2017 r., sygn. akt KIO/KD 24/17).

Nie jest również przekonujące tłumaczenie, że wykonawcy mieli możliwość zapoznania się z przedmiotem zamówienia na miejscu, a zaoferowana cena musiała zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. W toku badania dokumentacji Izba stwierdziła, że przedmiary nie były tylko elementem pomocniczym, ale były czymś istotnym w postępowaniu. Przemawiał za tym przede wszystkim fakt, że zamawiający odrzucił dwie oferty za ich niewłaściwe wypełnienie. Samo zapoznanie się z obiektem, gdzie będzie świadczone zamówienie, nie wpływa na konieczność stosowania się wykonawców do dokumentacji, a w tym do przedmiarów przekazanych przez zamawiającego, gdzie zostaje wykazane faktyczne objęcie ofertą wszystkich kosztów niezbędnych do zrealizowania pełnego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający mógł w siwz wskazać, że cenę ofertową należy wycenić w sposób ryczałtowy i ewentualne kosztorysy nie będą brane pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. Nie zawarł jednak takiej informacji w specyfikacji.

 

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole
Słowa kluczowe:
kosztoryssiwz
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Zapraszamy na webinarium!

 Procedury odwoławcze

w zamówieniach publicznych

21 lutego (środa), godz. 11

Transmisja online

Udział BEZPŁATNY. Zapisz się >> 

Porady

W procedurach poniżej 30.000 euro wolno korzystać ze znaków towarowych przy opisie potrzebnych produktów

Pytanie: Czy dokonując zamówień publicznych poniżej 30.000 euro, można stosować kryterium ofert cena – 100% i wskazywać konkretny produkt np. płyn CIF? Planujemy zakup środków czystości na podstawie wewnętrznego regulaminu. Bardzo...

Czytaj więcej »
Wymogi dokumentacyjne w przypadku zamówień artystycznych w trybie z wolnej ręki

Pytanie: Udzielam zamówienia w zakresie działalności artystycznej (art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp) Jego wartość przekracza progi unijne, a wykonawcą jest fundacja, która reprezentuje artystę. Czy wykonawca powinien złożyć...

Czytaj więcej »

Aktualności

Uzupełniane dokumenty muszą być wiarygodne także w zakresie zawartych w nich dat
Zamawiający ma obowiązek weryfikacji treści uzupełnianych dokumentów i w razie sprzeczności w zawartych tam informacjach – odpowiedniej reakcji (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 11 grudnia 2017 r., sygn. akt KIO 2430/17).
Zamawiający nie może zmniejszyć kwoty na sfinansowanie zamówienia, o której poinformował przed otwarciem ofert
Obowiązujące regulacje prawne nie wskazują na możliwość dokonywania korekty kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, którą to kwotę podaje przed otwarciem ofert. Nie może tego zrobić w szczególności wówczas...
Zamówienia współfinansowane ze środków unijnych – sprawdź, jak uniknąć korekty finansowej, cz. III
Procedury wydatkowania środków unijnych podlegają niezwykle częstym kontrolom. Z tego względu warto zapoznać się z grożącymi konsekwencjami takich weryfikacji, aby podejmować przemyślane i ostrożne decyzje w trakcie realizacji projektu...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel