Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Odwołanie może prowadzić do unieważnienia postępowania

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 13 stycznia 2020
Sprawdź, czy można się odwołać od rozstrzygnięcia konkursu

Wykonawcom przysługuje prawo odwołań zmierzających do wzajemnego wykluczenia. Każdy z nich ma interes w uzyskaniu danego zamówienia, nawet jeśli na skutek odwołania prowadzone postępowanie zostanie unieważnione (wyrok KIO z 10 września 2019 r., sygn. akt KIO 1652/19).

Skoro oferta wykonawcy nie jest odrzucona, to ma on cały czas szansę uzyskać zamówienie i może ponieść szkodę na skutek niezgodnych z ustawą Pzp decyzji zamawiającego. Tym samym ma interes w uzyskaniu zamówienia w rozumieniu art. 179 ustawy Pzp.

W wyroku w sprawie C-110/12 Fastweb TSUE wskazał, że każdy z konkurentów może powołać się na uzasadniony interes w postaci wykluczenia ofert innych wykonawców, co z kolei może uniemożliwić zamawiającemu wybór prawidłowej oferty (pkt 33).

W wyroku z 5 kwietnia 2016 r. w sprawie C-689/13 PFE TSUE potwierdził ww. stanowisko i ponownie orzekł, że w sytuacji, w której dwóch oferentów wnosi odwołania zmierzające do ich wzajemnego wykluczenia, każdy z nich ma interes w uzyskaniu zamówienia. Po pierwsze, zdaniem TSUE, wykluczenie jednego z oferentów może doprowadzić do tego, że drugi uzyska zamówienie bezpośrednio w ramach tego samego postępowania. Po drugie, jeśli miałoby nastąpić wykluczenie obu oferentów i wszczęcie nowego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, to każdy z nich mógłby wziąć w nim udział i w ten sposób pośrednio otrzymać zamówienie. Tym samym, TSUE wprowadził rozróżnienie między możliwością bezpośredniego a pośredniego uzyskania danego zamówienia, przy czym i w pierwszym i w drugim przypadku spełnia się przesłanka interesu, o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

W wyroku w sprawie C-131/16 Archus et Gama, TSUE orzekł, że w sytuacji, w której w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono dwie oferty, a zamawiający wydał jednocześnie dwie decyzje, odpowiednio, o odrzuceniu oferty jednego z oferentów i o udzieleniu zamówienia drugiemu, odrzucony oferent który zaskarżył obie te decyzje, powinien mieć możliwość żądania wykluczenia oferty wygrywającego oferenta. W związku z tym pojęcie „danego zamówienia” w rozumieniu art. 1 ust. 3 dyrektywy 92/13 zmienionej dyrektywą 2007/66, może w danym razie dotyczyć ewentualnego wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (pkt 55). Zatem, interesu wykonawcy w uzyskaniu kontraktu nie należy odnosić tylko do „danego postępowania”, ale do „danego zamówienia”. Pojęcie „danego zamówienia” jest pojęciem szerszym od „postępowania o udzielenie zamówienia”. Zamówienia można bowiem udzielić nie tylko w wyniku przeprowadzenia jednego postępowania, ale tych procedur może być więcej.

O odwołaniach do KIO i interesie we wniesieniu środka ochrony prawnej przeczytasz m.in. tutaj:

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

specjalistka z zakresu zamówień publicznych zawodowo związana z największą instytucją zamawiającą w Polsce działającą w branży inwestycji infrastrukturalnych, uczestniczka procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją ustawy Pzp, członkini...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Zamówienia podzielone na części i zamówienia mieszane

Sprawdź, co zmieni się w nowym Pzp

26 sierpnia (środa) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Co z zamówieniami bagatelnymi w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych?

Pytanie: Od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowa ustawa Pzp. Aktualnie zamieszczamy adnotację na fakturach „nie stosuje się zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp” (czyli do 30.000 euro). W nowej ustawie Pzp nie ma odpowiednika...

Czytaj więcej »
Czy podpis elektroniczny złożony w okresie ważności certyfikatu jest zawsze ważny?

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony w procedurze krajowej. Pełnomocnictwo załączone do oferty jest podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym z 18 października 2019 r. Okres ważności certyfikatu podpisu wygasł 20...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
06.08.2020
Czytaj więcej »

Aktualności

Odwołanie w nowej ustawie Pzp – najważniejsze zasady dotyczące jego wnoszenia (cz. I)
Dnia 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: nowa ustawa Pzp), a wraz z nią, zmodyfikowane przepisy regulujące procedury odwoławcze, skargowe i pozasądowe, które umożliwiają podważanie...
Poznaj założenia projektu nowego rozporządzenia w sprawie planu zamówień publicznych
Przygotowano projekt rozporządzenia ministra do sprawy gospodarki w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Na gruncie obowiązujących przepisów zamawiający samodzielnie sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień...
Jest już projekt nowego rozporządzenia w sprawie ogłoszeń krajowych (BZP) na 2021 rok
W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny” opublikowano projekt nowego rozporządzenia ministra rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Projektowane...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel