Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Odwołanie może prowadzić do unieważnienia postępowania

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 13 stycznia 2020
Sprawdź, czy można się odwołać od rozstrzygnięcia konkursu

Wykonawcom przysługuje prawo odwołań zmierzających do wzajemnego wykluczenia. Każdy z nich ma interes w uzyskaniu danego zamówienia, nawet jeśli na skutek odwołania prowadzone postępowanie zostanie unieważnione (wyrok KIO z 10 września 2019 r., sygn. akt KIO 1652/19).

Skoro oferta wykonawcy nie jest odrzucona, to ma on cały czas szansę uzyskać zamówienie i może ponieść szkodę na skutek niezgodnych z ustawą Pzp decyzji zamawiającego. Tym samym ma interes w uzyskaniu zamówienia w rozumieniu art. 179 ustawy Pzp.

W wyroku w sprawie C-110/12 Fastweb TSUE wskazał, że każdy z konkurentów może powołać się na uzasadniony interes w postaci wykluczenia ofert innych wykonawców, co z kolei może uniemożliwić zamawiającemu wybór prawidłowej oferty (pkt 33).

W wyroku z 5 kwietnia 2016 r. w sprawie C-689/13 PFE TSUE potwierdził ww. stanowisko i ponownie orzekł, że w sytuacji, w której dwóch oferentów wnosi odwołania zmierzające do ich wzajemnego wykluczenia, każdy z nich ma interes w uzyskaniu zamówienia. Po pierwsze, zdaniem TSUE, wykluczenie jednego z oferentów może doprowadzić do tego, że drugi uzyska zamówienie bezpośrednio w ramach tego samego postępowania. Po drugie, jeśli miałoby nastąpić wykluczenie obu oferentów i wszczęcie nowego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, to każdy z nich mógłby wziąć w nim udział i w ten sposób pośrednio otrzymać zamówienie. Tym samym, TSUE wprowadził rozróżnienie między możliwością bezpośredniego a pośredniego uzyskania danego zamówienia, przy czym i w pierwszym i w drugim przypadku spełnia się przesłanka interesu, o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

W wyroku w sprawie C-131/16 Archus et Gama, TSUE orzekł, że w sytuacji, w której w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono dwie oferty, a zamawiający wydał jednocześnie dwie decyzje, odpowiednio, o odrzuceniu oferty jednego z oferentów i o udzieleniu zamówienia drugiemu, odrzucony oferent który zaskarżył obie te decyzje, powinien mieć możliwość żądania wykluczenia oferty wygrywającego oferenta. W związku z tym pojęcie „danego zamówienia” w rozumieniu art. 1 ust. 3 dyrektywy 92/13 zmienionej dyrektywą 2007/66, może w danym razie dotyczyć ewentualnego wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (pkt 55). Zatem, interesu wykonawcy w uzyskaniu kontraktu nie należy odnosić tylko do „danego postępowania”, ale do „danego zamówienia”. Pojęcie „danego zamówienia” jest pojęciem szerszym od „postępowania o udzielenie zamówienia”. Zamówienia można bowiem udzielić nie tylko w wyniku przeprowadzenia jednego postępowania, ale tych procedur może być więcej.

O odwołaniach do KIO i interesie we wniesieniu środka ochrony prawnej przeczytasz m.in. tutaj:

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium!

Rozwiąż problemy pojawiające się w praktycznym stosowaniu komunikacji elektronicznej 

Transmisja online

22 stycznia (środa), godz. 10-11

Oglądaj >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Zasady przedłużania terminu związania ofertą w procedurze odwróconej

Pytanie: Czy w procedurze odwróconej z art. 24aa ustawy Pzp zamawiający wzywa wszystkich wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą? Nie doszło jeszcze do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Czytaj więcej »
Zobacz, kiedy błędy w formularzach zamawiającego mogą powodować konieczność unieważnienia przetargu

Pytanie: W publikowanym siwz zamówienie podzielono na dwie części. Załączniki ofertowe zostały przygotowane w plikach pdf oraz dodatkowo dwa w formacie excel (dla każdej części jeden − w celu ułatwienia wykonania cennika)...

Czytaj więcej »

Aktualności

Skuteczność zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – jakie działania podjąć, a jakich unikać?
Wykonawca uprawniony jest do zastrzeżenia informacji w ofercie jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Musi jednak wykazać zasadność tej czynności. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dość powszechnym zjawiskiem jest...
To wykonawca a nie zamawiający wykazuje, czy będzie w stanie zrealizować zamówienie za cenę oferty
To po stronie wykonawcy leży dowód, że przyjęte przez niego założenia i wysokość ceny dają gwarancję realizacji zamówienia za zaoferowaną cenę. Zgodnie bowiem z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny...
Czy będą opóźnienia w budowie platformy e-Zamówienia?
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak poinformował na stronie WWW UZP, iż unieważniono postępowanie na wybór wykonawcy, który zbuduje platformę e-Zamówienia. Prezes zapewnia jednocześnie, że „aktualnie nie ma obaw co do przyszłego...
28.01.2020 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel