Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Nie należy wzywać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, jeśli jej wysokość wynika z oczywistych okoliczności

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 5 marca 2019
rażąco niska cena

Fakt, że cena tylko jednej oferty (odwołującego) jest bardzo wysoka, zwłaszcza w porównaniu do szacunku zamawiającego, nakazuje przyjąć, że to ta właśnie cena jest zawyżona, a nie cena oferty wykonawcy X rażąco niska. W postępowaniu występowały trzy kwoty i dwie z nich – wartość szacunkowa powiększona o VAT oraz cena oferty wykonawcy X – oscylowały wokół 6 mln zł. Natomiast tylko jedna kwota, tj. cena oferty odwołującego wynosiła blisko 14 mln zł. Powyższe świadczy o tym, że cena oferty odwołującego jest zawyżona. To ona skutkowała wysoką średnią arytmetyczną cen złożonych ofert, co spowodowało, że oferta wykonawcy X, mimo że zbliżona do szacunku zamawiającego, okazała się być niższa od średniej arytmetycznej ofert. Gdyby w postępowaniu złożono więcej ofert z ceną zbliżoną do ceny odwołującego, można byłoby przyjąć, że to wartość zamówienia jest niedoszacowana a cena oferty wykonawcy X zaniżona (wyrok KIO z 14 grudnia 2018 r., sygn. akt KIO2499/18).

W omawianej sprawie zamawiający wezwał wykonawcę X do złożenia wyjaśnień w przedmiocie ceny jego oferty, ponieważ była ona o ponad 30% niższa od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp zamawiający ma – co do zasady – obowiązek wezwać w takiej sytuacji wykonawcę do wyjaśnień. Z jednym wszakże wyjątkiem – mianowicie gdy rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. W omawianej sprawie, w ocenie Izby, wystąpił taki właśnie wyjątek, o którym mowa w art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp.

Źródło: Informator UZP nr 4/2018, www.uzp.gov.pl

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zapraszamy na szkolenie!

Udzielanie zamówień publicznych do 30 tys. euro

Posłuchaj porad dr A. Gawrońskiej-Baran

1 kwietnia, Warszawa

Zapisz się już dziś>> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak poprawnie szacować roboty budowlane i usługi projektowe, jeśli zamawiający działa za pośrednictwem 10 oddziałów?

Pytanie: Jesteśmy spółką, która składa się z centrali oraz 10 oddziałów w różnych miejscach Polski. Oddziały nie posiadają osobnego numeru NIP, czyli co do zasady agregujemy zamówienia. Jeżeli chodzi o roboty budowlane to każdy...

Czytaj więcej »
Kto w powiecie pełni funkcję kierownika zamawiającego?

Pytanie: Kto jest kierownikiem zamawiającego w powiecie? Czy jest nim zarząd jako organ kolegialny, czy starosta? Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy Pzp kierownikiem jest osoba lub organ, który jest uprawniony do zarządzania...

Czytaj więcej »

Aktualności

Jak sprawne realizować zielone zamówienia publiczne, cz. I
Zielone zamówienia publiczne do wymierne korzyści dla wszystkich. I nie ma w tym stwierdzeniu przesady, bo zamawiający, którzy starają się nabywać „ekologiczne” towary, usługi czy roboty, realizują politykę ograniczenia emisji CO2 i dbają o nasze...
Uzupełniany dokument może być opatrzony datą późniejszą niż termin składania ofert
W orzecznictwie Izby, w zakresie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, jest prezentowany pogląd, zgodnie z którym oświadczenie to powinno być aktualne na dzień składania ofert. Jednak kwestii tej nie należy mylić z datą...
Zmiany w Prawie zamówień publicznych szczególnie ważne dla wykonawców
Propozycje zapisów umów równoważące pozycje stron kontraktu w sprawie zamówienia publicznego, nowa procedura koncyliacyjna oraz uproszczenia proceduralne – m.in. o tych zmianach przewidywanych w nowym Prawie zamówień publicznych mówił 27 lutego br...
18.03.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel