Poleć znajomemu

Kryterium oceny ofert w postaci „zatrudnienia na etat” jest niedopuszczalne

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 9 kwietnia 2018
24e8658e7926822e8e3e501c5e49593244599249-medium

O ile wymóg wykazania się osobami pozostającymi w stosunku pracy może, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, stanowić element opisu przedmiotu zamówienia, jako wynikający literalnie z przepisu, to regulacje dotyczące kryteriów oceny ofert na taką możliwość, w ocenie składu orzekającego, nie wskazują (wyrok z 28 listopada 2016 r., sygn. akt KIO 2152/16).

W odwołaniu zarzucono zamawiającemu m.in., że kryterium oceny oferty nazwane „Kryterium społeczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę” jest niezgodne z przepisami ustawy Pzp. Z opisu kryterium wynikało, że liczba dodatkowych punktów będzie przyznana za zatrudnienie przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę (w wymiarze jednego etatu) do realizacji przedmiotu zamówienia każdej dodatkowej osoby powyżej minimum określonego przez zamawiającego.

Trzyosobowy skład Izby uznał, że nie można ustanowić takiego kryterium oceny ofert. Podkreślił przy tym w uzasadnieniu wyroku, że jakkolwiek wskazania w art. 91 ust. 2, jak i w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp nie stanowią katalogu enumeratywnego, co wynika z użycia określenia „w szczególności”, to jednak fakt, że przedmiot zamówienia będzie wykonywany przez osoby pozostające w stosunku pracy, a w istocie założenie, że oferta może być oceniana według kryterium liczby zatrudnionych pozostających w stosunku pracy, nie znajduje podstaw w powołanych przepisach ustawy.

Istotne jest spostrzeżenie, że opis kryteriów społecznych w art. 22 ustawy Pzp wyraźnie wskazuje, iż ma się on odnosić do osób, których aktywizacja zawodowa jest trudniejsza, nie zaś polegać na samej formie nawiązania stosunku pracy.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zobacz, jak zmieni sie Prawo zamówień publicznych!

Polityka Zakupowa Państwa

24 października (środa), godz. 11-12

transmisja live

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Obowiązki zamawiającego związane ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Pytanie: Moje pytanie dotyczy zwrotu gwarancji i rękojmi na wykonane prace. Gwarancja została udzielona na okres 15 lat i wniesiona gotówką na konto wskazane przez zamawiającego. 70% kwoty stanowiącej zabezpieczenie zostało...

Czytaj więcej »
Zamówienie podprogowe ale finansowane ze środków UE nie może być opisane za pomocą znaków towarowych

Pytanie: Musimy zamówić kilka regałów, stołów i krzeseł w ramach inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych. Zamówienie ma wartość do 30.000 euro. Czy w tej sytuacji możemy w dokumentacji postępowania wprost użyć nazw...

Czytaj więcej »

Aktualności

Zamówienia na usługi społeczne – kompleksowe opracowanie UZP, które pomoże Ci przejść przez procedurę
Zamawiający wiedzą, że względem usług społecznych obowiązują ich mniej rygorystyczne procedury niż przy zamówieniach tzw. klasycznych. Niestety fakt odsyłania przy tego rodzaju postępowaniach do przepisów ogólnych ustawy Pzp...
9 ważnych pytań o elektronizację zamówień publicznych – wskazówki praktyków
Dziś weszły w życie regulacje związane z elektronicznym przekazywaniem dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej progom unijnym lub wyższej od nich. Praktyczne stosowanie nowej formy komunikacji dopiero nabierze...
18.10.2018 Czytaj więcej »
Od dziś tylko elektroniczna komunikacja w postępowaniach unijnych
Począwszy od 18 października br. w postępowaniach równych progom unijnym lub od nich wyższych zamawiający i wykonawcy mogą komunikować się tylko drogą elektroniczną. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszelkie dokumenty...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel