Poleć znajomemu

Kryterium oceny ofert w postaci „zatrudnienia na etat” jest niedopuszczalne

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano:
24e8658e7926822e8e3e501c5e49593244599249-medium

O ile wymóg wykazania się osobami pozostającymi w stosunku pracy może, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, stanowić element opisu przedmiotu zamówienia, jako wynikający literalnie z przepisu, to regulacje dotyczące kryteriów oceny ofert na taką możliwość, w ocenie składu orzekającego, nie wskazują (wyrok z 28 listopada 2016 r., sygn. akt KIO 2152/16).

W odwołaniu zarzucono zamawiającemu m.in., że kryterium oceny oferty nazwane „Kryterium społeczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę” jest niezgodne z przepisami ustawy Pzp. Z opisu kryterium wynikało, że liczba dodatkowych punktów będzie przyznana za zatrudnienie przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę (w wymiarze jednego etatu) do realizacji przedmiotu zamówienia każdej dodatkowej osoby powyżej minimum określonego przez zamawiającego.

Trzyosobowy skład Izby uznał, że nie można ustanowić takiego kryterium oceny ofert. Podkreślił przy tym w uzasadnieniu wyroku, że jakkolwiek wskazania w art. 91 ust. 2, jak i w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp nie stanowią katalogu enumeratywnego, co wynika z użycia określenia „w szczególności”, to jednak fakt, że przedmiot zamówienia będzie wykonywany przez osoby pozostające w stosunku pracy, a w istocie założenie, że oferta może być oceniana według kryterium liczby zatrudnionych pozostających w stosunku pracy, nie znajduje podstaw w powołanych przepisach ustawy.

Istotne jest spostrzeżenie, że opis kryteriów społecznych w art. 22 ustawy Pzp wyraźnie wskazuje, iż ma się on odnosić do osób, których aktywizacja zawodowa jest trudniejsza, nie zaś polegać na samej formie nawiązania stosunku pracy.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

 RODO w zamówieniach publicznych

Nowe obowiązki. Wdrożenie. Przetwarzanie danych

17 maja (czwartek), godz. 10

Transmisja online na żywo

Zapisz się już dziś >> 

Porady

Kosztorys ofertowy w przypadku ryczałtu jest zbędnym dokumentem

Pytanie: Czy zamawiający w przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną rozliczaną ryczałtowo może żądać od wykonawców złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego? Chcielibyśmy go wykorzystać do obliczenia należytego...

Czytaj więcej »
Wadium wpłacone gotówką w kasie banku należy uznać za właściwie wniesione

Pytanie: Jeden z wykonawców składających ofertę w przetargu nieograniczonym złożył wadium w formie wpłaty gotówkowej w banku w dniu otwarcia ofert. Brzmienie nowego art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp budzi nasze wątpliwości. Czy...

Krzysztof Hodt
20.04.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

Do zadań okresowych i nienormowanych nie należy wymagać umowy o pracę
Wymóg zatrudniania osób na umowę o pracę powinien dotyczyć zadań ciągłych odpowiadających charakterowi umowy o pracę, a nie takich które mają charakter okresowy i nienormowany (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 maja 2017 r., sygn. akt KIO...
Praktyczne skutki reformy Prawa ochrony danych osobowych dla zamawiających i wykonawców, cz. II
Mimo, że nowa ustawa o ochronie danych osobowych, jest dopiero w trakcie jej uchwalania, już dziś wywołuje kontrowersje i niepokój wśród zamawiających i wykonawców. Czekają nas nowe obowiązki formalne i dokumentacyjne w postępowaniach w...
Wykonawca zawsze musi mieć możliwość naprawienia braku bądź nieścisłości w dokumentach
Do naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dochodzi wówczas, gdy zamawiający, bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań i brak podstaw wykluczenia, dokona czynności wykluczenia...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel