Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Kryterium oceny ofert w postaci „zatrudnienia na etat” jest niedopuszczalne

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 9 kwietnia 2018
24e8658e7926822e8e3e501c5e49593244599249-medium

O ile wymóg wykazania się osobami pozostającymi w stosunku pracy może, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, stanowić element opisu przedmiotu zamówienia, jako wynikający literalnie z przepisu, to regulacje dotyczące kryteriów oceny ofert na taką możliwość, w ocenie składu orzekającego, nie wskazują (wyrok z 28 listopada 2016 r., sygn. akt KIO 2152/16).

W odwołaniu zarzucono zamawiającemu m.in., że kryterium oceny oferty nazwane „Kryterium społeczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę” jest niezgodne z przepisami ustawy Pzp. Z opisu kryterium wynikało, że liczba dodatkowych punktów będzie przyznana za zatrudnienie przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę (w wymiarze jednego etatu) do realizacji przedmiotu zamówienia każdej dodatkowej osoby powyżej minimum określonego przez zamawiającego.

Trzyosobowy skład Izby uznał, że nie można ustanowić takiego kryterium oceny ofert. Podkreślił przy tym w uzasadnieniu wyroku, że jakkolwiek wskazania w art. 91 ust. 2, jak i w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp nie stanowią katalogu enumeratywnego, co wynika z użycia określenia „w szczególności”, to jednak fakt, że przedmiot zamówienia będzie wykonywany przez osoby pozostające w stosunku pracy, a w istocie założenie, że oferta może być oceniana według kryterium liczby zatrudnionych pozostających w stosunku pracy, nie znajduje podstaw w powołanych przepisach ustawy.

Istotne jest spostrzeżenie, że opis kryteriów społecznych w art. 22 ustawy Pzp wyraźnie wskazuje, iż ma się on odnosić do osób, których aktywizacja zawodowa jest trudniejsza, nie zaś polegać na samej formie nawiązania stosunku pracy.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Elektroniczna komunikacja w praktyce

Problemy. Wyzwania. Rozwiązania

23 stycznia (środa), godz. 11-12

Transmisja live

Zapisz się >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Brak ofert w postępowaniu na usługę społeczną – jak procedować?

Pytanie: Przeprowadziliśmy dwa postępowania na usługę społeczną poniżej 750.000 euro według art. 138o ustawy Pzp. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, w drugim dwie podlegały odrzuceniu. Przygotowujemy kolejną...

Czytaj więcej »
Jak udzielać zamówień na ten sam przedmiot realizowany na przełomie 2 lat?

Pytanie: Dnia 27 października 2018 r. udzieliłam zamówienia podprogowego na mechaniczne prace z zakresu pozyskania drewna z terminem realizacji do 30 marca 2019 r. Obecnie firma wykonała już całą umowę przed czasem i z uwagi na...

Czytaj więcej »

Aktualności

Siwz – najważniejsze elementy dokumentu, których nie można pominąć, cz. I
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest najistotniejszym dokumentem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Określa bowiem zasady, jakimi będzie się kierował zamawiający, wybierając najkorzystniejszą ofertę. Jest także pewnego...
W postępowaniach podprogowych można odwołać się na wybór najkorzystniejszej oferty
Odwołanie się do art. 92 ust. 1 ustawy Pzp w brzmieniu po wejściu w życie ustawy nowelizującej wymaga wskazania, że przesłanka „wybór najkorzystniejszej oferty” nie obejmuje możliwości zaskarżania zaniechania odrzucania innych niż oferta...
Nie każde zatrudnienie osoby pozbawionej wolności spełnia wymóg dla zamówienia zastrzeżonego
Zatrudnienie przez wykonawcę osoby odbywającej karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, zatrudnionej uprzednio na podstawie umowy o pracę przez innego pracodawcę, a więc już aktywnej zawodowo, nie jest równoznaczne ze spełnieniem...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel