Poleć znajomemu

Kolejne zmiany w Pzp w związku z nowelizacją Prawa energetycznego

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 13 września 2013
36933984

11 września 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne. W związku z tym konieczna była również zmiana niektórych przepisów Pzp, aby dostosować je do nowego stanu prawnego.

W związku z uchwaleniem zmian w Prawie energetycznym w ustawie Pzp dokonano dwóch zmian. Pierwsza z nich dotyczy art. 67. Dodano w nim kolejny przepis ust. 5. Zgodnie z nim zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 27, art. 68 ust. 2 i art. 139 w przypadku zamówień udzielanych w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawy dokonywane na giełdzie towarowej, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wprowadzenie tych zmian ma na celu dostosowanie procedury zamówieniowej do specyfiki zamówień dokonywanych na giełdzie towarowej, w toku której nie jest możliwe dochowanie wymogu zawarcia umowy w formie pisemnej z uwagi na anonimowość dokonywania transakcji oraz wymogu złożenia najpóźniej z wraz zawarciem umowy oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Kolejna zmiana dotyczy art. 138a w ust. 1 Pzp. Zmodyfikowano wyłączenie regulacje dla zamawiających sektorowych poprzez wyraźne wskazanie, iż zamawiający prowadzący działalność wymienioną w art. 132 ust. 1 pkt 1 i 3 nie stosują ustawy do udzielania zamówień sektorowych także na dostawy paliw gazowych oprócz energii elektrycznej i ciepła.

„Zmiany te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw gazowniczych prowadzących działalność sektorową tj. działalność polegającą na tworzeniu sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją gazu lub dostarczania gazu do takich sieci lub kierowania takimi sieciami” – poinformował Urząd Zamówień Publicznych.

 

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat  - kup książkę Prawo energetyczne 2013

Autor:

Wioleta Szczygielska

Źródło:

Urząd Zamówień Publicznych

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Redaktor prowadząca miesięczników "Ochrona danych osobowych" i "Dokumentacja ODO", redaktor portalu PoradyODO.pl

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Szkolenie prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

11 października 2018 r. w Warszawie

Więcej informacji >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak ocenić zaświadczenia z KRK, w przypadku zmian w KRS, które nie zostały ujawnione w odpisie?

Pytanie: Wykonawca złożył wraz z ofertą 22 zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Piętnaście sztuk jest zgodnych z informacjami wynikającymi z Krajowego Rejestru Sądowego. Brakuje sześciu zaświadczeń, dla osób które...

agata-smerd
Agata Smerd
21.09.2018
Czytaj więcej »
Siwz w zamówieniach obronnych – publikować czy nie?

Pytanie: Czy zgodnie z art. 131ia pkt 1 ustawy Pzp zasadą jest, że w przypadku postępowań w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (dot. przetargu ograniczonego) siwz zamieszczamy na stronie internetowej, a dopiero w sytuacji...

karol-jaworski
Karol Jaworski
21.09.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

Od 19 września br. zmiany w przesłankach unieważnienia postępowania – bądź na bieżąco
Wprowadzone w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp nowe rozwiązanie daje zamawiającym możliwość unieważnienia postępowania we wszystkich przypadkach nieuzyskania środków na sfinansowanie zamówienia, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Nowy...
Wykonawca, który w sposób zawiniony wprowadza zamawiającego w błąd, może być wykluczony z procedury
Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające go w błąd, jeśli mogą mieć one istotny wpływ na jego decyzje podejmowane w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy...
Zakupy poniżej 30.000 euro – sprawdź, co zyskasz, regulując zasady ich dokonywania
Zamawiający, nie mając sprecyzowanej polityki dokonywania drobnych zamówień, często narażają się na działania doraźne. Tracą przy tym, bo planowanie zakupów, biorąc pod uwagę tzw. efekt skali, jest po prostu efektywniejsze. Zapewnia też bardziej...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel