Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Istota aukcji elektronicznej – skorzystaj z 5 wskazówek KIO

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 30 lipca 2019
aukcja elektroniczna

Jakiekolwiek trudności natury technicznej powodujące zakłócenie prawidłowego prowadzenia aukcji elektronicznej są wadą postępowania przetargowego i tak zorganizowana aukcja nie może być podstawą udzielenia zamówienia. W rozpoznawanym postępowaniu podczas aukcji wystąpił błąd, w wyniku którego wykonawcy nie otrzymali informacji o zmianie pozycji ich ofert i punktacji najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie widzieli aktualnej informacji o rankingu ofert a przyczyną tej sytuacji były okoliczności, które leżały wyłącznie po stronie zamawiającego. W związku z tym potwierdził się zarzut naruszenia art. 91c ust. 3 ustawy Pzp poprzez brak przekazywania na bieżąco każdemu wykonawcy informacji o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz punktacji najkorzystniejszej oferty (wyrok KIO z 30 stycznia 2019 r., sygn. akt KIO 2700/18).

Aukcja elektroniczna nie jest odrębnym trybem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lecz swoistą „dogrywką elektroniczną”, która następuje po dokonaniu oceny ofert w sytuacjach określonych w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp. Jej celem jest zwiększenie konkurencyjności złożonych ofert. W przypadku:

  • procedury otwartej,
  • procedury ograniczonej lub
  • procedury konkurencyjnej  z negocjacjami

zamawiający może postanowić, że udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone aukcją elektroniczną, jeżeli można w sposób precyzyjny określić treść dokumentów zamówienia, w szczególności specyfikacji technicznych.

Z treści wyroku można wywieść 5 następujących praktycznych wskazówek dla zamawiającego w zakresie organizowania i prowadzenia aukcji elektronicznych:

  1. Aukcja jest prowadzona za pomocą formularza umieszczonego na stronie WWW, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną. Wykonawcy składają na niej kolejne korzystniejsze postąpienia podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.

2. Obowiązkiem zamawiającego jest zapewnienie odpowiednio funkcjonującej platformy elektronicznej, z którą wykonawcy drogą teleinformatyczną mogą się połączyć w sposób bezpośredni i składać postąpienia. Zamawiający odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie formularza umieszczonego na stronie.

3. Urządzenia informatyczne powinny samoczynnie (bez faktycznego, fizycznego udziału zamawiającego) szeregować, oceniać i klasyfikować oferty, przeliczając postąpienia na ocenę punktową według sposobu oceny ofert określonego  w zaproszeniu do aukcji.

4. Obowiązkiem występującym po stronie każdego wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu komputerowego, jak i sprawnego połączenia internetowego oraz kwalifikowalnego podpisu elektronicznego, a także odświeżanie ekranu za pomocą odpowiedniego przycisku przeglądarki lub po wciśnięciu klawisza „F5” na klawiaturze, w celu zapewnienia aktualności informacji na ekranie. 

5. Zamawiający jest zobowiązany na bieżąco przekazywać każdemu wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Określenie „na bieżąco” oznacza, iż aktualne informacje powinny być dostępne dla każdego wykonawcy, po każdym złożonym postąpieniu, w czasie rzeczywistym. W sytuacji gdy w toku aukcji zostanie złożona oferta korzystniejsza, wykonawcy muszą zostać poinformowani o tym fakcie niezwłocznie po jej złożeniu, aby móc wykonać kolejne postąpienie.

Polecam Ci artykuły o innych trybach udzielania zamówień publicznych i zasadach i prowadzenia:

Źródło: www.uzp.gov.pl

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Orzecznictwo KIO. Opinie UZP

 13 września (piątek), Warszawa

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak poprawić w ofercie brak wyceny jednej z pozycji?

Pytanie: Postępowanie jest prowadzone w procedurze odwróconej poniżej progów unijnych. Zamawiający jest zobowiązany do zbadania, czy oferty nie podlegają odrzuceniu przed oceną ofert. Czy zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2...

Czytaj więcej »
Ponowne przeliczanie punktów w procedurze odwróconej po wykluczeniu wykonawcy – tak czy nie?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie zgodnie z procedurą określoną w art. 24aa ustawy Pzp. Wpłynęły 4 oferty. Po otwarciu ofert od razu wykluczyliśmy jednego wykonawcę z uwagi na brak wadium. Nie było innych błędów w ofertach...

Czytaj więcej »

Aktualności

Rażąco niska cena – procedura wyjaśniająca w praktyce zamawiającego (cz. I)
Każdy zamawiający prędzej czy później spotka się z koniecznością wszczęcia procedury sprawdzającej rażąco niską cenę. Właściwe jej przeprowadzenie pozwala ustalić, czy cena wykonawcy jest rynkowa, czy też nie ma możliwości, aby za zaoferowane...
Korekta omyłek nie może w sposób znaczny zniekształcać oświadczenia woli wykonawcy
Z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp wynika zamiar ustawodawcy dopuszczenia do oceny w postępowaniu wszystkich ofert, nawet tych które zawierają błędy i niedoskonałości, byleby tylko nie prowadziło to do zniekształcenia woli wykonawcy w zakresie...
Podział zamówienia na części nie jest obowiązkiem zamawiającego
Brak podziału zamówienia na części nie zawsze znajdzie swoje negatywne czy też pozytywne przełożenie na ceny składanych ofert. Argumentami przemawiającymi za udzieleniem zamówienia w ramach jednej części zamówienia może być łatwość w dochodzeniu...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel