Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Istota aukcji elektronicznej – skorzystaj z 5 wskazówek KIO

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 30 lipca 2019
aukcja elektroniczna

Jakiekolwiek trudności natury technicznej powodujące zakłócenie prawidłowego prowadzenia aukcji elektronicznej są wadą postępowania przetargowego i tak zorganizowana aukcja nie może być podstawą udzielenia zamówienia. W rozpoznawanym postępowaniu podczas aukcji wystąpił błąd, w wyniku którego wykonawcy nie otrzymali informacji o zmianie pozycji ich ofert i punktacji najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie widzieli aktualnej informacji o rankingu ofert a przyczyną tej sytuacji były okoliczności, które leżały wyłącznie po stronie zamawiającego. W związku z tym potwierdził się zarzut naruszenia art. 91c ust. 3 ustawy Pzp poprzez brak przekazywania na bieżąco każdemu wykonawcy informacji o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz punktacji najkorzystniejszej oferty (wyrok KIO z 30 stycznia 2019 r., sygn. akt KIO 2700/18).

Aukcja elektroniczna nie jest odrębnym trybem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lecz swoistą „dogrywką elektroniczną”, która następuje po dokonaniu oceny ofert w sytuacjach określonych w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp. Jej celem jest zwiększenie konkurencyjności złożonych ofert. W przypadku:

  • procedury otwartej,
  • procedury ograniczonej lub
  • procedury konkurencyjnej  z negocjacjami

zamawiający może postanowić, że udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone aukcją elektroniczną, jeżeli można w sposób precyzyjny określić treść dokumentów zamówienia, w szczególności specyfikacji technicznych.

Z treści wyroku można wywieść 5 następujących praktycznych wskazówek dla zamawiającego w zakresie organizowania i prowadzenia aukcji elektronicznych:

  1. Aukcja jest prowadzona za pomocą formularza umieszczonego na stronie WWW, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną. Wykonawcy składają na niej kolejne korzystniejsze postąpienia podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.

2. Obowiązkiem zamawiającego jest zapewnienie odpowiednio funkcjonującej platformy elektronicznej, z którą wykonawcy drogą teleinformatyczną mogą się połączyć w sposób bezpośredni i składać postąpienia. Zamawiający odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie formularza umieszczonego na stronie.

3. Urządzenia informatyczne powinny samoczynnie (bez faktycznego, fizycznego udziału zamawiającego) szeregować, oceniać i klasyfikować oferty, przeliczając postąpienia na ocenę punktową według sposobu oceny ofert określonego  w zaproszeniu do aukcji.

4. Obowiązkiem występującym po stronie każdego wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu komputerowego, jak i sprawnego połączenia internetowego oraz kwalifikowalnego podpisu elektronicznego, a także odświeżanie ekranu za pomocą odpowiedniego przycisku przeglądarki lub po wciśnięciu klawisza „F5” na klawiaturze, w celu zapewnienia aktualności informacji na ekranie. 

5. Zamawiający jest zobowiązany na bieżąco przekazywać każdemu wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Określenie „na bieżąco” oznacza, iż aktualne informacje powinny być dostępne dla każdego wykonawcy, po każdym złożonym postąpieniu, w czasie rzeczywistym. W sytuacji gdy w toku aukcji zostanie złożona oferta korzystniejsza, wykonawcy muszą zostać poinformowani o tym fakcie niezwłocznie po jej złożeniu, aby móc wykonać kolejne postąpienie.

Polecam Ci artykuły o innych trybach udzielania zamówień publicznych i zasadach i prowadzenia:

Źródło: www.uzp.gov.pl

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Webinarium z ekspertem!

Elektronizacja według nowego Prawa zamówień publicznych

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

24 czerwca godz. 12-12.30

Transmisja online

WIĘCEJ >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak kwalifikować zmianę terminu płatności FV w umowie o zamówienie publiczne?

Pytanie: Czy zmianę terminu płatności faktury z 14 na 30 dni należy traktować jako istotną modyfikację umowy? W umowie jest zapis: „W przypadku zmian budżetu gminy lub zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie...

Czytaj więcej »
Czy kierownik budowy, którym wykonawca dysponuje pośrednio, to podmiot trzeci użyczający swoich zasobów?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie poniżej progów unijnych. Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że nie będzie polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych lub sytuacji finansowej bądź ekonomicznej innych...

Czytaj więcej »

Aktualności

Kolejne zmiany w zakresie zamówień publicznych w „Tarczy antykryzysowej”
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw i przekazała go do prac w...
26.05.2020 Czytaj więcej »
Krajowa Izba Odwoławcza orzeka już w normalnym trybie
Krajowa Izba Odwoławcza rozpatruje sprawy odwoławcze na posiedzeniach i rozprawach z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w trybie określonym Prawem zamówień publicznych. W dniu 16 maja 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z 14...
25.05.2020 Czytaj więcej »
Ogłoszenie o zamówieniu – zasady publikacji w procedurze krajowej i unijnej, cz. I
Ogłoszenie o zamówieniu to oficjalne upublicznienie zamiaru dokonania zakupu i informacja, jak będzie się toczyć proces zakupowy. Ogłoszenie pełni rolę informacyjną, ale również realizuje zasadę  transparentności i przejrzystości działań...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel