Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Brak uzasadnienia dla zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa obciąża wykonawcę

Dodano: 12 lutego 2019
Brak uzasadnienia dla zastrzeżenia informacji

Wykonawca nie może poprzestać jedynie na oświadczeniu złożonym w piśmie, że zastrzega wyjaśnienia, jak też na dołączeniu do pisma oświadczenia zatytułowanego „Informacje potwierdzające zasadność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa” oraz „Regulaminu określającego zasady klasyfikacji, ochrony i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa B. Sp. z o.o.”. Nie jest wystarczające powołanie się w oświadczeniu na przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca zobligowany jest do podjęcia próby wykazania rzeczywistego ich zaistnienia choćby przez złożenie stosownego wyjaśnienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 27 listopada 2018 r., sygn. akt KIO 2325/18).

Wykonawca powinien opisać i wykazać zamawiającemu, w czym należy upatrywać wartości gospodarczej tego, że zastrzeżone informacje pozostaną poufne. Przesłanka „posiadający wartość gospodarczą” odnosi się nie tylko do informacji „innej”, ale także informacji technicznej, technologicznej i organizacyjnej. Za niewystarczające należy uznać zatem stwierdzenie, że dana informacja ma charakter techniczny, technologiczny czy organizacyjny, ale musi ona także przedstawiać pewną wartość gospodarczą dla wykonawcy właśnie z tego powodu, że pozostanie poufna. Taka informacja może być dla wykonawcy źródłem zysków lub pozwalać mu na zaoszczędzenie określonych kosztów. Okoliczności te powinny być jednak zamawiającemu bezspornie wykazane.

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Orzecznictwo KIO. Opinie UZP

 13 września (piątek), Warszawa

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak udzielić zamówienia złożonego z usług o różnym charakterze?

Pytanie: Prowadzę postępowanie na kompleksową organizację wyjazdowej misji eksportowo-inwestycyjnej połączonej z udziałem w targach. Zamówienie obejmuje usługi społeczne oraz usługi i dostawy niebędące usługami społecznymi...

Czytaj więcej »
Rażąco niska cena a oferty częściowe – sprawdź procedury

Pytanie: W postępowaniu poniżej progów unijnych na dostawę mebli (zamówienie współfinansowane ze środków UE) dopuszczono składanie ofert częściowych (3 części). Na jedną z nich wpłynęło 6 ofert z następującymi cenami:1)     ...

Czytaj więcej »

Aktualności

Szczegółowe wytyczne siwz dotyczące sposobu obliczenia ceny są podstawą oceny błędu w kalkulacjach
Błąd w obliczeniu ceny zachodzi wówczas, gdy cena oferty została obliczona w sposób niezgodny ze sposobem jej obliczenia podanym w dokumentacji przetargowej lub gdy w cenie oferty uwzględniono niewłaściwą stawkę VAT (por. m.in. wyrok KIO z 16 maja...
Rażąco niska cena – procedura wyjaśniająca w praktyce zamawiającego (cz. I)
Każdy zamawiający prędzej czy później spotka się z koniecznością wszczęcia procedury sprawdzającej rażąco niską cenę. Właściwe jej przeprowadzenie pozwala ustalić, czy cena wykonawcy jest rynkowa, czy też nie ma możliwości, aby za zaoferowane...
Korekta omyłek nie może w sposób znaczny zniekształcać oświadczenia woli wykonawcy
Z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp wynika zamiar ustawodawcy dopuszczenia do oceny w postępowaniu wszystkich ofert, nawet tych które zawierają błędy i niedoskonałości, byleby tylko nie prowadziło to do zniekształcenia woli wykonawcy w zakresie...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel