Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

GWARANCJA JAKOŚCI

Dodano: 29 maja 2018

Jedno z jakościowych kryteriów pozacenowych. W zamówieniach publicznych występuje najczęściej jako kryterium oceny ofert albo element opisu przedmiotu zamówienia.

Od 25 grudnia 2014 r. ustawa – Kodeks cywilny przewiduje przy sprzedaży udzielanie gwarancji, a nie gwarancji jakości. Różnice z punktu widzenia zamówień publicznych pomiędzy poprzednimi przepisami a obecnymi nie są kluczowe.

Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług (art. 577 § 2 kc).

Gwarancja przy sprzedaży (gwarancja jakości) jest bardzo często stosowanym kryterium oceny ofert. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na fakt, że stosowanie kryterium ceny jako jedynego kryterium jest utrudnione z powodu treści art. 91 ust. 2a Pzp, który wymaga badania cyklu życia produktu. Gwarancja jest stosunkowo łatwa do stosowania, jeżeli bierze się pod uwagę wyłącznie termin jej obowiązywania i przydziela punkty za termin dłuższy niż kodeksowe 2 lata.

Gwarancja jako element opisu przedmiotu zamówienia jest narzucana wykonawcy przez zamawiającego i najczęściej obejmuje również zakres techniczny. W przypadku zamówień informatycznych odnośnie do zakresu usług serwisowych również w ramach gwarancji stosuje się SLA (tj. Service Level Agreement), czyli umowę określającą poziom/parametry usług, jakie mają być utrzymane w czasie trwania umowy.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – art. 91.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) ─ art. 577–581.

Autor:

Arkadiusz Szyszkowski

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
gwarancja jako kryterium
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Webinarium z ekspertem!

Elektronizacja według nowego Prawa zamówień publicznych

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

24 czerwca godz. 12-13.30

Transmisja online

WIĘCEJ >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Zasady uzupełnienia dokumentu programu szkolenia w postępowaniu na usługi społeczne

Pytanie: Czy wolno wezwać wykonawcę do uzupełnienia programu szkolenia, jeżeli nie był to warunek udziału w postępowaniu? Zamawiający zaznaczył jedynie w opisie przedmiotu zamówienia, że szkolenie powinno zostać przeprowadzone...

Czytaj więcej »
Jak oszacować zakupy związane z wyposażeniem publicznego ZOZ?

Pytanie: Publiczny zakład opieki zdrowotnej w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych  musi zakupić następujący sprzęt medyczny: USG, EKG, unit stomatologiczny, fotel ginekologiczny, defibrylator, autoklaw medyczny...

Czytaj więcej »

Aktualności

Ogłoszenia w postępowaniach – reguły związane z RODO oraz zmianą ogłoszenia, cz. II
W poniższym artykule omawiamy reguły zmiany ogłoszeń (oraz siwz) a także wymogi dotyczące klauzul RODO w ogłoszeniach i zasadach postępowania z danymi osobowymi ujawnianymi w treści ogłoszeń. Sprawdź, o czym musisz wiedzieć w związku z publikacją...
Proponowane klauzule mediacyjne i koncyliacyjne w umowach o zamówienia publiczne
W związku z coraz większym zainteresowaniem w zakresie możliwościami polubownego rozwiązywania sporów wynikających z umów w sprawie zamówienia publicznego, Prokuratoria Generalna RP, współpracując z Urzędem Zamówień Publicznych, udostępniła...
27.05.2020 Czytaj więcej »
Kolejne zmiany w zakresie zamówień publicznych w „Tarczy antykryzysowej”
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw i przekazała go do prac w...
26.05.2020 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel