Katarzyna  Beldowska

Katarzyna Beldowska

4 artykuły na stronie

Czy zamawiający może poprawić ofertę, samodzielnie ustalając parametry oferowanego urządzenia?

Pytanie: W postępowaniu na dostawę poleasingowego sprzętu komputerowego zamawiający wymagał od wykonawców złożenia wraz z formularzem ofertowym opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, dla którego postawił w siwz wymóg: „Wykonawca jest zobowiązany opisać wszystkie oferowane parametry i funkcje dotyczące przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zamawiającego. W przypadku braku opisu któregoś parametru bądź funkcji, zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako że jej treść nie odpowiada treści siwz (w przypadku parametrów opisanych z użyciem określeń min./maks. należy wpisać oferowaną jednoznaczną ilość bez określeń min./maks.)”. Wykonawcy byli zobowiązani podać w opisie także producenta, model i identyfikator sprzętu. Odnosząc się do wymagań zamawiającego dla poszczególnych składowych sprzętu wskazanych w kolumnie nazwanej: „Wymagania minimalne”/„Oferta wykonawcy” należało opisać wszystkie oferowane parametry i funkcje. Jeden z wykonawców dla części składowych nie podał wszystkich wymaganych funkcji lub parametrów. Czy zamawiający, na podstawie wskazanego przez wykonawcę producenta, modelu i identyfikatora sprzętu oraz ogólnodostępnych specyfikacji technicznych lub kart produktu, może samodzielnie sprawdzić, czy zaoferowany sprzęt ma niewymienioną przez wykonawcę wymaganą w siwz funkcjonalność lub parametr? Czy zamawiający w przypadku braku opisu parametru lub funkcji, których nie może zweryfikować lub ustalić na podstawie innych ogólnodostępnych źródeł, może, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, zwrócić się o wyjaśnienie do wykonawcy? Czy musi odrzucić ofertę?
11 maja 2020Czytaj więcej »

Obejrzyj webinarium

Badanie i ocena ofert według nowych zasad Prawa zamówień publicznych w 2021 roku

17 marca, godz. 12-13

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel