Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Czy specustawa daje podstawę do zawarcia aneksu do umowy w sprawie zamówienia poza Pzp?

Renata Dzikowska

Autor: Renata Dzikowska

Dodano: 26 marca 2020
Pytanie:

Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną mogę zawrzeć aneks do umowy o zamówienie publiczne na podstawie art. 6 specustawy (bez stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych), rozszerzający jej zakres o usługę sprzątania budynku przygotowanego na ewentualną obecność osób objętych kwarantanną? Chciałabym zawrzeć w aneksie zapisy, że będzie on obowiązywał tylko w razie zaistnienia takiej konieczności i będzie zawarty na czas do odwołania na terenie kraju zagrożenia koronawirusem.

Odpowiedź:

Tak w tej sytuacji jest to dopuszczalne. Trzeba jednak pamiętać o konieczności działania w zgodzie ustawą o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 6 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), tzw. specustawy, do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, jeżeli:

  • zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub
  • wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Dla niestosowania ustawy Pzp konieczne jest zatem wykazanie spełniania następujących przesłanek:

1)                      kupowane towary lub usługi są niezbędne do przeciwdziałania COVID 19 oraz

2)                      zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub,

3)                      wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

 

Ważne

Przeciwdziałanie COVID-19 to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

 

Zamówienie na usługę sprzątania budynku przygotowanego na ewentualność osób objętych kwarantanną wpisuje się moim zdaniem w usługę wskazaną w specustawie. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, również w przypadku wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp wydatki publiczne powinny być dokonywane:

1)      w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

a)      uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

b)      optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

2)      w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

3)      w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

Ważne

Wyłączenie stosowania ustawy Pzp na towary i usługi wskazane w specustawie nie zwalnia zamawiających z obowiązku przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych. 

 

Udzielając zamówienia na towary i usługi wskazane w specustawie, zamawiający powinien zawrzeć umowę (zaciągnąć zobowiązanie w inny sposób) z wykonawcą wybranym zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych. Zawarcie umowy pod warunkiem jest zgodne z zasadami Kodeksu cywilnego.

Podstawa prawna

Odpowiedź udzielona:

26 marca 2020 r.

Autor:

Renata Dzikowska

radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, wieloletni pracownik UZP w Departamencie Kontroli Zamówień Publicznych, obecnie naczelnik w instytucji zamawiającej

Renata Dzikowska

Autor: Renata Dzikowska

Radca prawny, specjalizujący się przede wszystkim w prawie zamówień publicznych. Obecnie pełni funkcję naczelnika w Departamencie Kontroli UE Urzędu Zamówień Publicznych. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych szeroko pojętej...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Obowiązki zamawiającego w nowym Prawie zamówień publicznych

Sprawdź, co się zmieni, a co będzie nowe!

Transmisja online

22 kwietnia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Warunki korekty oferty pod kątem zaproponowanych wag i ilości produktów

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony na dostawę nabiału o wartości poniżej progu unijnego. W formularzu cenowym w jednej z pozycji wymagaliśmy dostawy jogurtu naturalnego w op. 300−500 g w ilości 400 kg. Wykonawca...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
03.04.2020
Czytaj więcej »
Reguły szacowania usług sporządzania dokumentacji projektowych

Pytanie: Zamawiający zamierza zlecić w 2020 roku opracowanie kilku dokumentacji projektowych na remonty w swojej siedzibie oraz na terenie nieruchomości zewnętrznej. Opracowanie poszczególnych dokumentacji będzie dotyczyło...

Czytaj więcej »

Aktualności

Nowelizacja ustawy o COVID-19 – najważniejsze zmiany w przetargach
Dnia 31 marca br. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...
Ocena referencji wykonawcy – praktyczne aspekty, na które trzeba zwrócić uwagę Cz. II
Niewłaściwa ocena referencji i błędy w tym zakresie mogą być nawet przedmiotem zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dlatego tak ważne jest, aby weryfikacja wykonawcy pod kątem tego, czy potwierdził wykazywane doświadczenie...
Ograniczony kontakt bezpośredni z UZP i KIO z uwagi na pandemię koronawirusa
Urząd Zamówień Publicznych poinformował na swoich stronach WWW, iż kancelaria Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej (piętro IV, pok. 504) funkcjonuje w trybie ograniczonego bezpośredniego kontaktu z interesantami.

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel