Poleć znajomemu

W jakich okolicznościach wezwanie wykonawcy do wyjaśnień będzie obligatoryjne?

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 10 lipca 2019
wezwanie do złożenia wyjaśnień

W toku badania i oceny ofert podmiot zamawiający może żądać złożenia wyjaśnień przez wykonawców dotyczących oferowanego asortymentu. Czy jest to jego uprawnienie czy też − w niektórych okolicznościach − obowiązek? Sprawdź, w jakich sytuacjach instytucja zamawiająca może zostać zobligowana do zastosowania wezwania do udzielenia wyjaśnień i nie powtarzaj błędów innych jednostek.

Najważniejsze w artykule:

 1. W przypadku wybranego wykonawcy zamawiający dysponując dowodem z korespondencji elektronicznej, nie podjął żadnych czynności, by ustalić, czy złożone przez wykonawcę oświadczenie było prawdziwe.
 2. Zamawiający bez ustalenia prawdziwości oświadczenia nie mógł mieć pewności, że podjął zgodną z ustawą czynność wyboru oferty najkorzystniejszej danego wykonawcy.
 3. Zarówno prezes UZP podczas kontroli jak i KIO uznali, iż zamawiający powinien był skorzystać z możliwości wezwania wykonawcy do złożenie wyjaśnień.
 4. Prezes UZP i KIO podkreślili, że art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wyznacza ogólne ramy i uwarunkowania dotyczące stosowania instytucji wyjaśnień treści oferty, która może służyć wyjaśnieniu różnego rodzaju kwestii, posiadających większe lub mniejsze znaczenie z punktu widzenia oceny ofert.
 5. Wskazano, że istnieją sytuacje, w których wezwanie do złożenia wyjaśnień treści oferty będzie miało charakter fakultatywny i ewentualne zaniechanie jego skierowania nie będzie miało większego znaczenia z punktu widzenia oceny ofert. Jednak zamawiający zawsze w prowadzonym postępowaniu powinien rozważyć, czy w okolicznościach faktycznych określonej sprawy, z uwagi na charakter i wagę kwestii, która miałaby podlegać wyjaśnieniu, oraz ewentualne następstwa braku dokonania tej czynności, skorzystanie z dyspozycji tego przepisu powinno być fakultatywne czy obligatoryjne.

Pozostało jeszcze 90 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

 • 4 519 fachowych porad prawnych
 • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
 • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
 • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
 • ponad 200 wzorów dokumentów
 • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
 • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła
Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Specjalne szkolenie dla wykonawców!

Jak skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego

Naucz się, jak wygrywać przetargi!

 27 sierpnia (wtorek), Warszawa

Zapisz się i skorzystaj z rabatu>> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, może być znacząco niższa od jego wartości szacunkowej?

Pytanie: Jesteśmy jednostką kultury (zamawiający z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) i podlegamy dyscyplinie finansów publicznych. Przygotowuję postępowanie poniżej progów unijnych finansowane z projektu unijnego INTERREG. Czy...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
19.07.2019
Czytaj więcej »
Jak poprawnie i zgodnie z prawem uzupełnić informacje z KRK?

Pytanie: Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu został wezwany do złożenia informacji z KRK wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert...

Czytaj więcej »

Aktualności

Specyfika udzielania zamówień w służbie zdrowia − opis przedmiotu zamówienia, cz. I
Szpitale i inne podmioty lecznicze należą do katalogu zamawiających zobowiązanych do dokonywania zakupów w zgodzie z regulacjami ustawy Pzp. Jako podmioty świadczące usługi o doniosłym społecznym charakterze często mają duże problemy z odpowiednim...
17.07.2019 Czytaj więcej »
Od 12 lipca br. zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych w zakresie wyłączeń jej stosowania
Dnia 12 lipca br. weszły w życie zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53). Zmiany dotyczą art. 4 określającego wyłączenia stosowania ustawy Pzp w...
W toku prowadzonych wyjaśnień zamawiający może dojść do wniosku, że wykonawca podał nieprawdziwe informacje
Udzielone przez wykonawcę wyjaśnienia nie powinny automatycznie prowadzić do uznania przez zamawiającego, że oferta jest zgodna z siwz. Sam fakt udzielenia przez wykonawcę odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień nie zobowiązuje zamawiającego do...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel