Poleć znajomemu

Umowa o zamówienie publiczne – o czym trzeba wiedzieć w związku z nową ustawą Pzp?

Justyna Andała-Sępkowska

Autor: Justyna Andała-Sępkowska

Dodano: 13 stycznia 2021
Umowa o zamówienie publiczne – o czym trzeba wiedzieć w związku z nową ustawą Pzp?

Wydaje się, że nikogo nie trzeba przekonywać, iż warto jest dobrze przygotować wzór przyszłej umowy o zamówienie publiczne. Każdy zakup powinien być zabezpieczony prawidłową realizacją, a taką zapewnić mogą dobre i zgodne z przepisami zapisy umowne. Trzeba pamiętać, że umowy o zamówienie publiczne są co do zasady jawne i, jak zdecydował ustawodawca, stanowią załączniki do jawnego protokołu postępowania. Podlegają zatem kontroli uczestników rynku zamówień publicznych. Konieczne jest zatem, aby zamawiający i wykonawcy zapoznali się z regulacjami dotyczącymi umów o zamówienia publiczne, które wprowadzono w nowej ustawie Pzp od 1  stycznia 2021 r. m.in. w zakresie jej niedozwolonych i obowiązkowych zapisów.

 • Umowa w sprawie zamówienia musi być sporządzona co do zasady w formie pisemnej. Forma pisemna zgodnie z założeniami wynikającymi z Kodeksu cywilnego polega na tym, że dla jej zachowania wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczające jest złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym – art. 78 § 2 Kodeksu cywilnego.
 • Od 1 stycznia 2021 r. projektowane postanowienia umowy o zamówienie publiczne nie mogą przewidywać m.in.:

1)         odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia;

2)         naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem.

 • W ramach nowej ustawy Prawo zamówień publicznych ustalono, że każda umowa o zamówienie publiczne zawiera postanowienia określające m.in.:

1)         planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy ma obiektywną przyczyną;

2)         warunki zapłaty wynagrodzenia;

3)         łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony.

 • Dodatkowe wymogi dotyczą umowy, której przedmiotem są roboty budowlane. Umowa taka oprócz elementów wymienionych powyżej zawiera również postanowienia w zakresie np.:

1)         obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;

2)         wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian; umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Pozostało jeszcze 91 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

 • 4 519 fachowych porad prawnych
 • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
 • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
 • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
 • ponad 200 wzorów dokumentów
 • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
 • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Justyna Andała-Sępkowska

Autor: Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Dostosowanie regulaminów wewnętrznych do nowego Pzp

18 lutego, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Zamówienie dostaw energii przez zamawiających sektorowych a stosowanie nowej ustawy Pzp

Pytanie: Zamawiający sektorowy udzielający zamówień sektorowych zgodnie z art. 364 nowej ustawy Pzp nie stosuje jej przepisów do zamawiania dostaw energii oraz paliw do wytwarzania energii. Czy w tym przepisie mowa jest o...

Czytaj więcej »
Wariant II trybu podstawowego a oferty z rażąco niską ceną

Pytanie: Jak powinien zachować się zamawiający, jeśli w trybie podstawowym przewidzi możliwość negocjacji (wariant II)? Przykładowo negocjacjom ma podlegać np.: kryterium ceny. Co w sytuacji, gdy na otwarciu okaże się, że...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
20.01.2021
Czytaj więcej »

Aktualności

Internetowe repozytorium zaświadczeń e-Certis w orzecznictwie KIO
Baza e-Certis to narzędzie wspierające zamawiających w weryfikacji zagranicznych dokumentów. Czy dane zawarte w tym repozytorium mają wiążący charakter? Co zrobić w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami złożonymi przez wykonawcę a informacjami...
Nie zapomnij opublikować planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok
Zamawiający w terminie 30 dni od daty przyjęcia budżetu lub planu finansowego ma obowiązek opublikować plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dany rok finansowy. Nowa ustawa Pzp zmieniła miejsce jego publikacji i wprowadziła obowiązek...
20.01.2021 Czytaj więcej »
Zamówienia do 130.000 zł – praktyczne aspekty ich zlecania
Aktualnie wiele pytań naszych Czytelników dotyczy sposobu i reguł zlecania zamówień podprogowych o wartościach poniżej 130.000 zł. Warto pamiętać, że regulacja art. 2 ust. 2 nowej ustawy Pzp, która zobowiązywała zamawiających do stosowania...
18.01.2021 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel