Poleć znajomemu

Relacja przepisów Wytycznych, ustawy Pzp i ustawy o szkolnictwie wyższym

Krzysztof Hodt

Autor: Krzysztof Hodt

Dodano: 30 października 2020
Pytanie:

Zamawiający ma podpisane umowy projektowe, które są nadzorowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Do tej pory realizował zamówienia na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, stosując:

  • wewnętrzny regulamin udzielania zamówień tj. zapytanie cenowe wysłane do dwóch wykonawców i wybór oferty z niższą ceną oraz
  • art. 469 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli wartość zamówienia przekraczała kwotę 214 tys. euro tj. procedurę z upublicznieniem jej w trybie konkurencyjnym (tzw. mini przetarg ogłoszony na stronie zamawiającego i w BIP).

Właśnie otrzymaliśmy zalecenia IW w zakresie udzielania zamówień publicznych – „Rozeznanie rynku – zasada konkurencyjności – przetargi”, w których czytamy: „Dofinansowanie projektu oznacza, że każdy podmiot go realizujący (również partnerzy/konsorcjanci) korzysta z pieniędzy publicznych. W związku z tym, beneficjent podpisując umowę o dofinansowanie, zobowiązuje się ponosić wszystkie wydatki z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości a także dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów. Poniżej opisano podstawowe zasady dotyczące wydatków o określonej wartości. Beneficjenci mogą także mieć własne procedury wewnętrzne, które należy stosować podczas dokonywania wydatków. W takich przypadkach, będą one również brane pod uwagę przy ocenie kwalifikowalności wydatków w projekcie, gdyż często doprecyzowują one procedury w sposób bardziej restrykcyjny np. ponoszenie wydatków poniżej progu 30 tys. euro.

Wydatki od 20 do 50 tysięcy zł netto – w przypadku wydatków od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), wszyscy beneficjenci muszą przeprowadzić rozeznanie rynku na zasadach opisanych w »Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020«.

Wydatki od 50 tys. zł do 30 tys. euro – jeżeli szacowana wartość zamówienia przekracza 50 tys. zł netto oraz nie zaistniały przesłanki wyłączenia, beneficjenci zobowiązani są do stosowania zasady konkurencyjności opisanej w »Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020«. Zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień udzielają zamawiający w rozumieniu ustawy Pzp, w przypadku gdy nie wchodzą w progi ustawowe, a szacunkowa wartość zamówienia przekracza wartość 50 tys. zł netto, oraz pozostali zamawiający w odniesieniu do zamówień, których szacunkowa wartość przekracza 50 tys. zł netto. Jeśli zamówienie o takiej wartości będzie realizowane zgodnie z przepisami ustawy Pzp, to wymogi wynikające z Wytycznych będą uznane za spełnione.

Wydatki powyżej 30 tys. euro – w przypadku zamówień, których wartość przekracza 30 tys. euro, beneficjenci stosujący przepisy ustawy Pzp, są zobowiązani do realizacji postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z przepisami tej ustawy. W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa progowi określonemu w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp lub wyższa niż ten próg, ogłoszenie powinno być dodatkowo opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”.

Nasze pytanie dotyczy stosowania trybów udzielania zamówień publicznych dla zamówień naukowych tj. w progach od 50 tys. zł – czy należy zamówienie ogłosić w bazie konkurencyjności? Mamy też wątpliwości odnośnie do zamówień powyżej 214 tys. euro. Aktualnie zamówienia, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 1, jeżeli przewyższają kwotę z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, mają być udzielane na podstawie art. 469 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, ponieważ są to zamówienia naukowe. Tymczasem obecnie wytyczne wskazują: „Wydatki powyżej 30 tys. euro – w przypadku zamówień, których wartość przekracza 30 tys. euro, beneficjenci stosujący przepisy ustawy Pzp, są zobowiązani do realizacji postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z przepisami tej ustawy. W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa bądź przekracza próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, ogłoszenie powinno być dodatkowo opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”. Czy wobec tego dobrze rozumiemy, że wytyczne nakazują nam prowadzenie postępowania na naukę tj. takiego, o którym mowa w art. 469 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce na podstawie przepisów ustawy Pzp i przy zastosowaniu trybu z ustawy  Pzp?

W opisanym w pytaniu przypadku art. 469 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce jest przepisem prawa innym niż ustawa Pzp wyłączającym stosowanie ustawy Pzp. Oznacza to, że zamawiający w dalszym ciągu będzie przeprowadzać postępowania zgodnie z zasadami wynikającymi z tego przepisu.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

  • 4 519 fachowych porad prawnych
  • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
  • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
  • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
  • ponad 200 wzorów dokumentów
  • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
  • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Krzysztof Hodt

Autor: Krzysztof Hodt

specjalista ds zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem, aktualnie pracownik jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak w praktyce korzystać z wyłączenia stosowania Pzp do zamówień związanych z emisją spotów reklamowych?

Pytanie: Zamawiający zamierza przeprowadzić kampanię reklamową, która będzie zawierać m.in. produkcję oraz emisję spotów reklamowych emitowanych w radiu, telewizji oraz w Internecie. Czy zamawiający może skorzystać z wyłączenia...

Czytaj więcej »
Jak oszacować usługi nadzoru inwestorskiego nad dwoma obiektami budowlanymi połączonymi funkcjonalnie?

Pytanie: Prowadzimy inwestycję obejmującą budowę dwóch obiektów połączonych funkcjonalnie. Każdy z nich ma odrębną dokumentację projektową sporządzoną przez tego samego projektanta i wykonywany jest na podstawie odrębnego...

Czytaj więcej »

Aktualności

Czy wejście w życie nowej ustawy Pzp zostanie przesunięte na 1 lipca 2021 r.?
Trwają prace nad zmianami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – w tym przepisów...
03.12.2020 Czytaj więcej »
Szczególne instrumenty i procedury ustawowe w 2021 roku – konkurs i zamówienia na usługi społeczne, cz. II
Nowa ustawa Pzp wprowadziła wiele zmian w przepisach dotyczących konkursu. Ich celem  jest zachęcenie zamawiających do częstszego stosowania omawianego trybu. Całkowitą nową rewolucyjną formuła objęto także postępowania dotyczące zamawiania usług...
Nowe wzory dokumentacji przetargowej zgodne z Pzp 2021
Od 1 stycznia 2021 r. wykonawcy i zamawiający będą stosować przepisy nowej ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Już dziś warto przygotować się na wszczęcie pierwszej procedury według nowych regulacji i sporządzić wzory...
02.12.2020 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel