Poleć znajomemu

Kiedy zamawiający może dokonać poprawy treści oferty zgodnie z ustawą Pzp

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

Dodano: 20 listopada 2020

Pytanie: Zamawiający wymagał przedłożenia wykazu oferowanego sprzętu, w którym wykonawcy byli zobowiązani do podania posiadanych przez oferowany sprzęt parametrów technicznych oraz cech technicznych i funkcjonalnych. Przedmiotowy wykaz stanowił treść ofert. Zamawiający przygotował wzór tego wykazu w postaci tabeli, gdzie w poszczególnych jej pozycjach wykonawcy mieli wpisać parametry i cechy posiadane przez oferowany sprzęt. Jednocześnie na potwierdzenie, że oferowany sprzęt spełnia wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający wymagał od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyższej oceniona, przedłożenia dokumentacji technicznej producenta oferowanego sprzętu. Wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, przedłożył wykaz sprzętu sporządzony na wzorze przygotowanym przez zamawiającego. Analiza przedmiotowego wykazu ujawniła, że w jednej pozycji wykonawca nie podał informacji odnoszącej się do jednego wymogu (posiadanie przez oferowany sprzęt ekranu LCD). Jednocześnie wykonawca ten wraz z ofertą przedłożył dokumentację techniczną producenta sprzętu, z której wynika, że oferowany sprzęt posiada przedmiotowy ekran LCD. Zaistniała sytuacja zrodziła następujące pytanie: czy zamawiający w ogóle może dokonać analizy oferty z uwzględnieniem przedłożonej dokumentacji technicznej, mimo iż zasadniczo jest to dokument przedkładany na żądanie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, a jeżeli tak, czy ujawniony w wykazie pojedynczy brak informacji zamawiający może zakwalifikować jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodującą istotnych zmian w treści ofert? Czy jednak zamawiający powinien w pierwszej kolejności pozyskać co najmniej potwierdzenie aktualności informacji zawartych w tej dokumentacji poprzez wezwanie do przedłożenia dokumentów potwierdzających i dopiero potem dokonać ewentualnej kwalifikacji, czy może jednak taki brak, niezależnie od tego momentu pozyskania dokumentacji technicznej producenta sprzętu, w ogóle nie może być uznany za inną omyłkę i stanowi o niezgodności treści ofert z treścią SIWZ?

Pozostało jeszcze 54 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

  • 4 519 fachowych porad prawnych
  • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
  • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
  • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
  • ponad 200 wzorów dokumentów
  • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
  • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i...

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Nowe Prawo zamówień publicznych
– zmiany w zakresie umów

Poznaj nowe przepisy 

27 listopada, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Procedura do 30.000 euro a dostęp wykonawców do dokumentacji postępowania

Pytanie: Zamawiający opublikował zapytanie ofertowe w zakładce zamówienia poniżej 30.000 euro, w którym braliśmy udział. Zwróciliśmy się do zamawiającego z prośbą o przesłanie informacji z otwarcia ofert. Otrzymaliśmy...

Czytaj więcej »
Czy w zamówieniu sektorowym dopuszczalne są skany ofert bez podpisów kwalifikowanych?

Pytanie: Czy jako zamawiający sektorowy, udzielając zamówień o wartości poniżej progów unijnych na podstawie wewnętrznego regulaminu, możemy dopuścić przesyłanie za pośrednictwem platformy zakupowej skanów ofert nieopatrywanych...

Czytaj więcej »

Aktualności

Szczególne instrumenty i procedury w 2021 roku – dynamiczny system zakupów i konkurs, cz. I
Sprawdź, jakie modyfikacje nowa ustawa Pzp wprowadziła względem procedury podpisywania umowy ramowej i zlecania na jej podstawie zamówień „wykonawczych”. Koniecznie przeczytaj też o tym, jakie zmiany będą dotyczyć dynamicznego systemu zakupów...
Dwie inwestycje nie muszą być realizowane w ramach odrębnych umów
Wykazywane w warunku udziału w postępowaniu inwestycje nie muszą być realizowane w ramach pojedynczych umów. Pojęcie inwestycja ma szerszy zakres niż umowa, stąd KIO wyraziła stanowisko wskazujące na to, że jedna inwestycja nie musi być realizowana...
UZP o elektronicznych zaświadczeniach z Krajowego Rejestru Karnego
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 5, 6 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w progach unijnych...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel