Poleć znajomemu

Odrzucenie oferty i wybór najkorzystniejszej – od kiedy liczyć termin na złożenie odwołania?

Katarzyna Bełdowska

Autor: Katarzyna Bełdowska

Dodano: 18 czerwca 2020
Pytanie:

Wykonawca został poinformowany, że jego oferta została odrzucona w czwartek (ma 5 dni na wniesienie odwołania od tej czynności). W piątek (dzień po przesłaniu informacji o odrzuconej ofercie) wszystkim wykonawcom przekazano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Czy termin na wniesienie odwołania należy liczyć od momentu powiadomienia wykonawcy o odrzuconej ofercie, czy od chwili wyboru najkorzystniejszej oferty? Zakładam, że wykonawca, którego oferta została odrzucona, wniesie odwołanie. A co jeśli tydzień po wysłaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty kończy się termin związania ofertą (przypada on na sobotę)? Czy w takiej sytuacji zamawiający ma obowiązek zwrócić się do wszystkich wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania z ofertą i ponowne wniesienie wadium, czy tylko do tego, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza?

Odwołanie przysługuje zarówno wobec czynności:

1)      odrzucenia oferty jak i

2)      wyboru najkorzystniejszej oferty.

Termin na jego wniesienie w pierwszym zakresie upływa w opisanej sytuacji we wtorek, w drugim zaś, w środę. Wykonawca, którego oferta została odrzucona, może zatem złożyć odwołanie aż do środy, z tym zastrzeżeniem, że w tym dniu może kwestionować wybór najkorzystniejszej oferty. Umowa może zostać podpisana w czwartek.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. W takiej sytuacji należy wezwać wyłącznie wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do czasu zawarcia umowy. Wezwanie takie trzeba skierować najpóźniej na 7 dni przed upływem ważności wadium, a konsekwencją niezastosowania się wykonawcy do niego będzie wykluczenie go z postępowania.

Pozostało jeszcze 75 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

  • 4 519 fachowych porad prawnych
  • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
  • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
  • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
  • ponad 200 wzorów dokumentów
  • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
  • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Katarzyna Bełdowska

Autor: Katarzyna Bełdowska

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i...

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia do 30 000 euro w nowym Prawie zamówień publicznych

22 lipca (środa) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Niedoprecyzowane w siwz kryteria oceny ofert mogą powodować konieczność unieważnienia procedury

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę produktów do laboratorium mikrobiologicznego. W kryterium oceny ofert posiada termin dostaw cząstkowych nie dłuższy niż 5 dni oraz termin rozpatrzenia reklamacji nie dłuższy...

Czytaj więcej »
Zamawiający sektorowy udziela zamówienia podprogowego – jak opisać przedmiot zamówienia?

Pytanie: Zamawiający sektorowy przygotowuje opis przedmiotu zamówienia na dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza progów unijnych, a więc postępowanie...

Czytaj więcej »

Aktualności

Wadium w nowej ustawie Pzp – formy, wysokość, zasady zwrotu i zatrzymania
Regulacje dotyczące wadium przewidziane w ustawie z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 r., dalej: „nowa ustawa Pzp”) w znacznym stopniu różnią się od dotychczasowych rozwiązań zawartych w ustawie Pzp. Wymagają w...
Różne terminy płatności dla MŚP i dużych firm? Uwaga na zarzut nierównego traktowania
Wprowadzenie zróżnicowanego terminu zapłaty za należyte wykonanie tego samego świadczenia w zależności od statusu wykonawcy jako MŚP albo dużego przedsiębiorcy oznacza odmienne traktowanie wykonawców, którzy jednakowo wykonują przedmiot zamówienia...
Jak w praktyce powinna przebiegać weryfikacja ofert pod kątem informacji dotyczących kryteriów oceny?
Wymogu przepisu art. 91 ust. 2d ustawy Pzp, aby zamawiający określił kryteria oceny ofert w sposób umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawionych przez wykonawcę, nie należy utożsamiać z obowiązkiem weryfikacji przedstawianych przez wykonawców...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel