Poleć znajomemu

Odrzucenie oferty i wybór najkorzystniejszej – od kiedy liczyć termin na złożenie odwołania?

Katarzyna Bełdowska

Autor: Katarzyna Bełdowska

Dodano: 18 czerwca 2020
Pytanie:

Wykonawca został poinformowany, że jego oferta została odrzucona w czwartek (ma 5 dni na wniesienie odwołania od tej czynności). W piątek (dzień po przesłaniu informacji o odrzuconej ofercie) wszystkim wykonawcom przekazano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Czy termin na wniesienie odwołania należy liczyć od momentu powiadomienia wykonawcy o odrzuconej ofercie, czy od chwili wyboru najkorzystniejszej oferty? Zakładam, że wykonawca, którego oferta została odrzucona, wniesie odwołanie. A co jeśli tydzień po wysłaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty kończy się termin związania ofertą (przypada on na sobotę)? Czy w takiej sytuacji zamawiający ma obowiązek zwrócić się do wszystkich wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania z ofertą i ponowne wniesienie wadium, czy tylko do tego, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza?

Odwołanie przysługuje zarówno wobec czynności:

1)      odrzucenia oferty jak i

2)      wyboru najkorzystniejszej oferty.

Termin na jego wniesienie w pierwszym zakresie upływa w opisanej sytuacji we wtorek, w drugim zaś, w środę. Wykonawca, którego oferta została odrzucona, może zatem złożyć odwołanie aż do środy, z tym zastrzeżeniem, że w tym dniu może kwestionować wybór najkorzystniejszej oferty. Umowa może zostać podpisana w czwartek.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. W takiej sytuacji należy wezwać wyłącznie wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do czasu zawarcia umowy. Wezwanie takie trzeba skierować najpóźniej na 7 dni przed upływem ważności wadium, a konsekwencją niezastosowania się wykonawcy do niego będzie wykluczenie go z postępowania.

Pozostało jeszcze 75 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

  • 4 519 fachowych porad prawnych
  • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
  • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
  • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
  • ponad 200 wzorów dokumentów
  • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
  • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Katarzyna Bełdowska

Autor: Katarzyna Bełdowska

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i...

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Zasady wprowadzania i zmiany podwykonawców na etapie realizacji umowy

Pytanie: Wykonawca składając ofertę, nie wskazał w niej danych podwykonawcy oraz zakresu robót, jaki zamierza powierzyć podwykonawcy. Nie polegał również na zasobach innych podmiotów. W zawartej z wykonawcą umowie widnieje...

Czytaj więcej »
Zamiana cen między dwiema częściami zamówienia nie stanowi oczywistej omyłki możliwej do poprawienia

Pytanie: W przetargu nieograniczonym podzielonym na dwie części, tj.:1)     przebudowa stacji uzdatniania wody,2)     rozbudowa sieci kanalizacyjnejwpłynęła oferta wykonawcy, który zaoferował następujące ceny: dla części 1 –...

Czytaj więcej »

Aktualności

Zmiany w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019) zostały przyjęte bez poprawek przez Senat. Projekt zmian w ustawie trafił do podpisu Prezydenta. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r. wraz z nową...
04.12.2020 Czytaj więcej »
Czy wejście w życie nowej ustawy Pzp zostanie przesunięte na 1 lipca 2021 r.?
Trwają prace nad zmianami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – w tym przepisów...
03.12.2020 Czytaj więcej »
Szczególne instrumenty i procedury ustawowe w 2021 roku – konkurs i zamówienia na usługi społeczne, cz. II
Nowa ustawa Pzp wprowadziła wiele zmian w przepisach dotyczących konkursu. Ich celem  jest zachęcenie zamawiających do częstszego stosowania omawianego trybu. Całkowitą nową rewolucyjną formuła objęto także postępowania dotyczące zamawiania usług...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel