Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Co z postępowaniami, w których wniesiono odwołanie do KIO?

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

Dodano: 22 kwietnia 2020
Pytanie:

Ogłosiliśmy postępowanie „unijne” o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę akademika. Dnia 13 kwietnia br. wpłynęło odwołanie wobec zapisów ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz (wykonawca skarży jedno z kryteriów oceny ofert). Na chwilę obecną wiemy, że w czasie trwania epidemii nie będą odbywały się rozprawy ani posiedzenia jawne przed Krajową Izbą Odwoławczą. Otwarcie ofert wyznaczono na 6 maja br. Będziemy je przesuwać ze względu na liczne pytania i planowane zmiany treści siwz. Co robić w tej sytuacji? Przełożyć termin składania ofert do czasu zakończenia epidemii? Bez orzeczenia KIO nie możemy podpisać ważnej umowy. Dodatkowo pieniądze na zamówienie mamy z dotacji i musimy się rozliczyć z pierwszej transzy jeszcze w tym roku.

Odpowiedź:

Udzielenie odpowiedzi wskazującej jeden „model” działania zamawiającego jest utrudnione. Niemniej jednak poniżej przedstawiam kilka regulacji, które powinny być pomocne przy podejmowaniu decyzji.

W opisanym przypadku zostało wniesione odwołanie wobec postanowień ogłoszenia o zamówieniu i siwz w zakresie jednego z kryteriów oceny ofert. W takiej sytuacji zamawiający stosownie do art. 182 ust. 5 ustawy Pzp może przedłużyć termin składania ofert. Istnieje zatem możliwość, a nie obowiązek zmiany terminu składania ofert. W praktyce zazwyczaj zamawiający dokonują takiej czynności, ale wiedzą mniej więcej o ile, ponieważ KIO co do zasady rozpoznaje odwołanie w ciągu 15 dni od dnia jego doręczenia prezesowi KIO. W okresie epidemii koronawirusa nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, co tym samym oznacza brak wiedzy, jak długo to potrwa tj. kiedy wniesione odwołanie zostanie rozpoznane. Niemniej jednak należy rekomendować „stopniowo” przedłużanie terminu składania ofert obserwując sytuację, a nie jego zmianę od razu o dłuższy okres.

Posiedzenie niejawne może się odbyć

W pytaniu podano, że zamawiający będzie dokonywał zmian siwz, ale nie wiadomo, czy będą one dotyczyć także kryterium oceny ofert będącego przedmiotem odwołania do prezesa KIO.  Gdyby zamawiający uznał zasadność zarzutów z odwołania, to zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku uwzględnienia przez niego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu KIO może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy. Warunkiem jest, że do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca.

W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. Byłaby zatem szansa na kontynuowanie przetargu.

Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy

Zgodnie z art. 183 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

Jednocześnie jednak w art. 183 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje się, że zamawiający może złożyć do KIO wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, przedstawiając odpowiednie uzasadnienie. W sprawie takiego wniosku – jak wynika z art. 183 ust. 4 ustawy Pzp – KIO rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym w formie postanowienia nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Niestety nie można przewidzieć, czy KIO taką zgodę wyrazi w konkretnych okolicznościach faktycznych i prawnych.

Wniosek o zmianę terminu rozliczenia

Niezależnie od powyższego i przepisów ustawy Pzp, odnośnie do podanej w pytaniu okoliczności, że zamówienie jest finansowane z dotacji i zamawiający musi rozliczyć się z pierwszej transzy w tym roku, warto rozważyć zwrócenie się do instytucji przyznającej dotację z zapytaniem o możliwość zmiany terminu rozliczenia w związku zaistniałą sytuacją epidemii i wynikających z niej trudności w realizacji zadań nałożonych na zamawiającego.

Autor:

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych,

w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Zamówienia podzielone na części i zamówienia mieszane

Sprawdź, co zmieni się w nowym Pzp

26 sierpnia (środa) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy podpis elektroniczny złożony w okresie ważności certyfikatu jest zawsze ważny?

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony w procedurze krajowej. Pełnomocnictwo załączone do oferty jest podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym z 18 października 2019 r. Okres ważności certyfikatu podpisu wygasł 20...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
06.08.2020
Czytaj więcej »
Czy zamawiający może zatrzymać zabezpieczenie umowy, bo zrealizował tylko I etap prac?

Pytanie: Na podstawie wykonanej przez naszą firmę dokumentacji projektowej zostały wykonane i odebrane roboty budowlane. Problem w tym, że inwestor zlecił wykonanie około 90% zakresu objętego dokumentacją, odkładając realizację...

Czytaj więcej »

Aktualności

Odwołanie w nowej ustawie Pzp – najważniejsze zasady dotyczące jego wnoszenia (cz. I)
Dnia 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: nowa ustawa Pzp), a wraz z nią, zmodyfikowane przepisy regulujące procedury odwoławcze, skargowe i pozasądowe, które umożliwiają podważanie...
Poznaj założenia projektu nowego rozporządzenia w sprawie planu zamówień publicznych
Przygotowano projekt rozporządzenia ministra do sprawy gospodarki w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Na gruncie obowiązujących przepisów zamawiający samodzielnie sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień...
Jest już projekt nowego rozporządzenia w sprawie ogłoszeń krajowych (BZP) na 2021 rok
W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny” opublikowano projekt nowego rozporządzenia ministra rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Projektowane...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel