Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Co z postępowaniami, w których wniesiono odwołanie do KIO?

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

Dodano: 22 kwietnia 2020
Pytanie:

Ogłosiliśmy postępowanie „unijne” o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę akademika. Dnia 13 kwietnia br. wpłynęło odwołanie wobec zapisów ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz (wykonawca skarży jedno z kryteriów oceny ofert). Na chwilę obecną wiemy, że w czasie trwania epidemii nie będą odbywały się rozprawy ani posiedzenia jawne przed Krajową Izbą Odwoławczą. Otwarcie ofert wyznaczono na 6 maja br. Będziemy je przesuwać ze względu na liczne pytania i planowane zmiany treści siwz. Co robić w tej sytuacji? Przełożyć termin składania ofert do czasu zakończenia epidemii? Bez orzeczenia KIO nie możemy podpisać ważnej umowy. Dodatkowo pieniądze na zamówienie mamy z dotacji i musimy się rozliczyć z pierwszej transzy jeszcze w tym roku.

Odpowiedź:

Udzielenie odpowiedzi wskazującej jeden „model” działania zamawiającego jest utrudnione. Niemniej jednak poniżej przedstawiam kilka regulacji, które powinny być pomocne przy podejmowaniu decyzji.

W opisanym przypadku zostało wniesione odwołanie wobec postanowień ogłoszenia o zamówieniu i siwz w zakresie jednego z kryteriów oceny ofert. W takiej sytuacji zamawiający stosownie do art. 182 ust. 5 ustawy Pzp może przedłużyć termin składania ofert. Istnieje zatem możliwość, a nie obowiązek zmiany terminu składania ofert. W praktyce zazwyczaj zamawiający dokonują takiej czynności, ale wiedzą mniej więcej o ile, ponieważ KIO co do zasady rozpoznaje odwołanie w ciągu 15 dni od dnia jego doręczenia prezesowi KIO. W okresie epidemii koronawirusa nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, co tym samym oznacza brak wiedzy, jak długo to potrwa tj. kiedy wniesione odwołanie zostanie rozpoznane. Niemniej jednak należy rekomendować „stopniowo” przedłużanie terminu składania ofert obserwując sytuację, a nie jego zmianę od razu o dłuższy okres.

Posiedzenie niejawne może się odbyć

W pytaniu podano, że zamawiający będzie dokonywał zmian siwz, ale nie wiadomo, czy będą one dotyczyć także kryterium oceny ofert będącego przedmiotem odwołania do prezesa KIO.  Gdyby zamawiający uznał zasadność zarzutów z odwołania, to zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku uwzględnienia przez niego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu KIO może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy. Warunkiem jest, że do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca.

W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. Byłaby zatem szansa na kontynuowanie przetargu.

Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy

Zgodnie z art. 183 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

Jednocześnie jednak w art. 183 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje się, że zamawiający może złożyć do KIO wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, przedstawiając odpowiednie uzasadnienie. W sprawie takiego wniosku – jak wynika z art. 183 ust. 4 ustawy Pzp – KIO rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym w formie postanowienia nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Niestety nie można przewidzieć, czy KIO taką zgodę wyrazi w konkretnych okolicznościach faktycznych i prawnych.

Wniosek o zmianę terminu rozliczenia

Niezależnie od powyższego i przepisów ustawy Pzp, odnośnie do podanej w pytaniu okoliczności, że zamówienie jest finansowane z dotacji i zamawiający musi rozliczyć się z pierwszej transzy w tym roku, warto rozważyć zwrócenie się do instytucji przyznającej dotację z zapytaniem o możliwość zmiany terminu rozliczenia w związku zaistniałą sytuacją epidemii i wynikających z niej trudności w realizacji zadań nałożonych na zamawiającego.

Autor:

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych,

w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zapisz się na bezpłatne webinarium!

Wadium w nowym Prawie zamówień publicznych

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

24 czerwca godz. 10 -11

Transmisja online na żywo

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Modyfikacje ogłoszenia a termin składania ofert

Pytanie: Zamawiający w postępowaniu przekraczającym próg 214.000 euro na mocy art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp wyznaczył termin składania ofert – 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dz.Urz. UE. Do...

Czytaj więcej »
Kolejne oferty dodatkowe o tych samych cenach zmuszają do unieważnienia postępowania

Pytanie: Jak powinniśmy postąpić, w sytuacji gdy na wezwanie otrzymaliśmy oferty dodatkowe o takich samych cenach (w jednym z pakietów na dostawę leków)? Otrzymaliśmy też inne droższe oferty, które mieszczą się w wartości...

Czytaj więcej »

Aktualności

Polska wersja kalkulatorów kosztów cyklu życia (LCC) już dostępna
Urząd Zamówień Publicznych opracował na zlecenie Komisji Europejskiej polską wersję narzędzi do obliczania kosztów cyklu życia (LCC) dla komputerów i monitorów, oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacji drogowej oraz oświetlenia do wnętrz. Są one...
02.06.2020 Czytaj więcej »
Interes w korzystaniu ze środków ochrony prawnej musi być rozumiany szeroko
Odwołanie może zostać skutecznie wniesione przez wykonawcę dążącego do wyeliminowania oferty konkurencji, mimo że cena oferty takiego wykonawcy przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (por. Krajowa Izba...
Ogłoszenia w postępowaniach – reguły związane z RODO oraz zmianą ogłoszenia, cz. II
W poniższym artykule omawiamy reguły zmiany ogłoszeń (oraz siwz) a także wymogi dotyczące klauzul RODO w ogłoszeniach i zasadach postępowania z danymi osobowymi ujawnianymi w treści ogłoszeń. Sprawdź, o czym musisz wiedzieć w związku z publikacją...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel