Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Zobacz, kiedy wymóg dotyczący RODO może naruszać zasadę uczciwej konkurencji

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 8 stycznia 2019
kiedy wymóg dotyczący RODO może naruszać zasadę uczciwej konkurencji

W postępowaniu o udzielenie zamówienia występuje wiele czynności, które wprost nie stanowią przedmiotu zamówienia, ale pozostają w ścisłym związku z czynnością złożenia ofert, a następnie realizacją umowy. Do takich zagadnień należy zaliczyć m.in. obowiązki wynikające z RODO. W ocenie Izby nie zostało wykazane, aby zobowiązanie wykonawcy do wykonania, w imieniu zamawiającego obowiązku informacyjnego wobec osób kierowanych przez niego do realizacji zamówienia naruszało wskazane przepisy ustawy, w tym utrudniało uczciwą konkurencję (wyrok z 26 lipca 2018 r., sygn. akt KIO 1374/18).

W omawianej sprawie wykonawca wskazał w odwołaniu, że kwestionowane przez niego zapisy siwz nie korespondowały z celem umowy, jakim był wybór wykonawcy, który zaprojektuje, uzyska niezbędne decyzje administracyjne i wykona roboty budowlane w zakresie wybudowania fragmentu linii kolejowej. Wykonawca podkreślał, że przedmiotem zamówienia, a w konsekwencji jego celem, nie jest wybór podmiotu, który ma świadczyć dla zamawiającego usługi przetwarzania danych w rozumieniu art. 28 RODO. Tym samym, w ocenie odwołującego, zapisy siwz odnoszące się do RODO stanowiły wymóg nieadekwatny do celu postępowania.

Izba wskazała, że:

  1. Po pierwsze, wbrew twierdzeniom odwołującego, iż obowiązki informacyjne muszą być osobiście realizowane przez administratora danych osobowych, jest możliwe realizowanie tego obowiązku za pośrednictwem innego podmiotu.
  2. Po drugie, nie wynika z powyższego, aby przekazywanie informacji, jako czynność uboczna, ale ściśle związana z zamówieniem, nie mogła być realizowana przez wykonawcę wobec zatrudnianych przez niego osób. 

W analizowanym postępowaniu zobowiązanie do przekazania przez wykonawcę zatrudnianym osobom fizycznym, w imieniu zamawiającego, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, na równych zasadach zostało nałożone na wszystkich wykonawców. Nie zostało wykazane, aby opis kwestionowanego zobowiązania utrudniał uczciwą konkurencję. Przedmiotowy obowiązek informacyjny został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, z uwzględnieniem wymagań i okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty. Jest on związany z udziałem w postępowaniu i z realizacją zamówienia. Każdy z zainteresowanych udziałem w postępowaniu przygotowując ofertę, w tym kalkulując koszty związane z zatrudnieniem, wie, że ma również uwzględnić w cenie ofertowej koszty związane z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z RODO, także tymi, które będzie realizować w imieniu zamawiającego. 

Źródło: www.uzp.gov.pl

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zapraszamy na szkolenie!

Udzielanie zamówień publicznych do 30 tys. euro

Posłuchaj porad dr A. Gawrońskiej-Baran

1 kwietnia, Warszawa

Zapisz się już dziś>> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak poprawnie szacować roboty budowlane i usługi projektowe, jeśli zamawiający działa za pośrednictwem 10 oddziałów?

Pytanie: Jesteśmy spółką, która składa się z centrali oraz 10 oddziałów w różnych miejscach Polski. Oddziały nie posiadają osobnego numeru NIP, czyli co do zasady agregujemy zamówienia. Jeżeli chodzi o roboty budowlane to każdy...

Czytaj więcej »
Kto w powiecie pełni funkcję kierownika zamawiającego?

Pytanie: Kto jest kierownikiem zamawiającego w powiecie? Czy jest nim zarząd jako organ kolegialny, czy starosta? Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy Pzp kierownikiem jest osoba lub organ, który jest uprawniony do zarządzania...

Czytaj więcej »

Aktualności

Jak sprawne realizować zielone zamówienia publiczne, cz. I
Zielone zamówienia publiczne do wymierne korzyści dla wszystkich. I nie ma w tym stwierdzeniu przesady, bo zamawiający, którzy starają się nabywać „ekologiczne” towary, usługi czy roboty, realizują politykę ograniczenia emisji CO2 i dbają o nasze...
Uzupełniany dokument może być opatrzony datą późniejszą niż termin składania ofert
W orzecznictwie Izby, w zakresie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, jest prezentowany pogląd, zgodnie z którym oświadczenie to powinno być aktualne na dzień składania ofert. Jednak kwestii tej nie należy mylić z datą...
Zmiany w Prawie zamówień publicznych szczególnie ważne dla wykonawców
Propozycje zapisów umów równoważące pozycje stron kontraktu w sprawie zamówienia publicznego, nowa procedura koncyliacyjna oraz uproszczenia proceduralne – m.in. o tych zmianach przewidywanych w nowym Prawie zamówień publicznych mówił 27 lutego br...
18.03.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel