Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Zobacz, kiedy wymóg dotyczący RODO może naruszać zasadę uczciwej konkurencji

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 8 stycznia 2019
kiedy wymóg dotyczący RODO może naruszać zasadę uczciwej konkurencji

W postępowaniu o udzielenie zamówienia występuje wiele czynności, które wprost nie stanowią przedmiotu zamówienia, ale pozostają w ścisłym związku z czynnością złożenia ofert, a następnie realizacją umowy. Do takich zagadnień należy zaliczyć m.in. obowiązki wynikające z RODO. W ocenie Izby nie zostało wykazane, aby zobowiązanie wykonawcy do wykonania, w imieniu zamawiającego obowiązku informacyjnego wobec osób kierowanych przez niego do realizacji zamówienia naruszało wskazane przepisy ustawy, w tym utrudniało uczciwą konkurencję (wyrok z 26 lipca 2018 r., sygn. akt KIO 1374/18).

W omawianej sprawie wykonawca wskazał w odwołaniu, że kwestionowane przez niego zapisy siwz nie korespondowały z celem umowy, jakim był wybór wykonawcy, który zaprojektuje, uzyska niezbędne decyzje administracyjne i wykona roboty budowlane w zakresie wybudowania fragmentu linii kolejowej. Wykonawca podkreślał, że przedmiotem zamówienia, a w konsekwencji jego celem, nie jest wybór podmiotu, który ma świadczyć dla zamawiającego usługi przetwarzania danych w rozumieniu art. 28 RODO. Tym samym, w ocenie odwołującego, zapisy siwz odnoszące się do RODO stanowiły wymóg nieadekwatny do celu postępowania.

Izba wskazała, że:

  1. Po pierwsze, wbrew twierdzeniom odwołującego, iż obowiązki informacyjne muszą być osobiście realizowane przez administratora danych osobowych, jest możliwe realizowanie tego obowiązku za pośrednictwem innego podmiotu.
  2. Po drugie, nie wynika z powyższego, aby przekazywanie informacji, jako czynność uboczna, ale ściśle związana z zamówieniem, nie mogła być realizowana przez wykonawcę wobec zatrudnianych przez niego osób. 

W analizowanym postępowaniu zobowiązanie do przekazania przez wykonawcę zatrudnianym osobom fizycznym, w imieniu zamawiającego, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, na równych zasadach zostało nałożone na wszystkich wykonawców. Nie zostało wykazane, aby opis kwestionowanego zobowiązania utrudniał uczciwą konkurencję. Przedmiotowy obowiązek informacyjny został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, z uwzględnieniem wymagań i okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty. Jest on związany z udziałem w postępowaniu i z realizacją zamówienia. Każdy z zainteresowanych udziałem w postępowaniu przygotowując ofertę, w tym kalkulując koszty związane z zatrudnieniem, wie, że ma również uwzględnić w cenie ofertowej koszty związane z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z RODO, także tymi, które będzie realizować w imieniu zamawiającego. 

Źródło: www.uzp.gov.pl

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zaplanuj szkolenie!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Orzecznictwo KIO. Opinie UZP

13 września (piątek), Warszawa

Zapisz się i odbierz rabat >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Kiedy faktycznie można zlecić zamówienie z wolnej ręki z uwagi na monopol rynkowy?

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg w procedurze unijnej na zakup aparatury badawczej. W dniu otwarcia ofert została pobrana jedyna złożona oferta z platformy do obsługi elektronicznych zamówień publicznych. Niestety w terminie...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
25.06.2019
Czytaj więcej »
Szacowanie zamówień w wieloletnich projektach unijnych

Pytanie: Zamawiający realizuje kilkuletni program unijny. W okresie 2019−2023 chce przeprowadzić szkolenia dla 70 osób. Treść szkoleń nie została opisana w projekcie, gdyż zależy od potrzeb zrekrutowanych uczestników i...

Czytaj więcej »

Aktualności

Nieścisłości w ofercie zamawiający może wyjaśnić w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, nawet jeżeli dotyczą kryteriów
Artykuł 87 ust. 1 ustawy Pzp daje zamawiającemu możliwość wyjaśnienia treści złożonej oferty. Co za tym idzie, nie może być tak, że informacje oczywiste i niepowodujące merytorycznej zmiany treści oferty, a niezamieszczone przez wykonawcę...
25.06.2019 Czytaj więcej »
Na czym polega oddłużanie?
Oddłużanie to proces, który stosują kancelarie prawne oraz firmy oddłużeniowe. Jego celem jest doradztwo mające pomóc w likwidacji zobowiązania finansowego. W Polsce działa coraz większa liczba firm oddłużeniowych, która pomaga zadłużonym osobom...
24.06.2019 Czytaj więcej »
Zamawiający musi precyzyjnie uzasadnić podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania
Ogólnikowe stwierdzenia, że określony dokument jest nieprawidłowy, nie są wystarczające −  wykonawca nie może domyślać się, czego od niego oczekuje zamawiający (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31 października 2018 r., sygn. akt KIO...
24.06.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel